gulags_lv

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Vēsturnieki: Kritušo skaita neatbilstība mērāma miljonos


Viesturs Sprūde, LA

“Klejojošie skaitļi” – tā PSRS ciesto dzīvā spēka zaudējumu Otrajā pasaules karā statistiku reiz raksturoja kāds Krievijas preses izdevums. Varētu šķist – kopš 1945. gada pagājis gana ilgs laiks, lai valstī, kur 9. maijā cieņā grandiozas militārās parādes, būtu daudzmaz precīzi noskaidrots, cik padomju karavīru karā krituši. Izrādās, strīdi par to turpinās joprojām.

Patiesais padomju dzīvā spēka militāro zaudējumu apjoms ir viens no mūsdienu krievu patriotiskās apziņas sāpīgākajiem jautājumiem, aprīļa vidū intervijā radiostacijai “Svoboda” izteicās pazīstamais krievu vēsturnieks Boriss Sokolovs. Droši vien tāpēc PSRS vadība 1941. – 1945. gada neatgriezenisko zaudējumu zinātnisku, statistikā un dokumentos balstītu aprēķināšanu novilcināja gadu desmitiem ilgi. Staļins drīz pēc kara beigām paziņoja, ka tas padomju valstij laupījis septiņus miljonus dzīvību. Kādu laiku ar viņa teikto pietika. Vienīgi uz Rietumiem aizbēgušais pulkvedis Kirils Kaļinovs 1950. gadā izdotajā grāmatā “Vārds padomju maršaliem” (“Советские маршалы имеют слово”) minēja, ka PSRS cīņās pret Vāciju zaudējusi 8,5 miljonus karavīru. Tajā skaitā no ievainojumiem miruši 2,5 miljoni, bet gūstā – 2,6 miljoni.
Par civiliedzīvotājiem te nav runas.

Kaļinova minētie skaitļi Rietumos ilgu laiku kalpoja par vienīgo ticamo informāciju, lai arī pārbēdzējs bija atsaucies uz kādu arhīvu dokumentu, kura eksistence ir neskaidra. 1965. gadā PSRS maršals Ivans Koņevs kādā sanāksmē kā militāro zaudējumu skaitu nosauca 10 miljonus, taču arī te nebija skaidrs, no kurienes tādi dati. Tajā pašā laikā virsnieku sastāva kaujas zaudējumi gan tika aprēķināti itin precīzi. Tas prasīja septiņu gadu darbu, līdz 1960. gada beigās tika nosaukts skaitlis 
1 023 093.

Astoņu miljonu par maz
Ķeršanās pie armijas neatgriezenisko zaudējumu aplēses, balstoties starptautiski pieņemtajās zinātniskajās metodoloģijās, PSRS sākās tikai līdz ar “perestroikas” laiku 80. gados. Ar neatgriezeniskiem zaudējumiem šajā gadījumā tika saprasta kaujās kritušo, no ievainojumiem, slimībām un nelaimes gadījumos mirušo, pašnāvību izdarījušo, kā arī kara tribunālu ar nāvi sodīto skaits.Vēsturnieks un ģenerālpulkvedis Dmitrijs Volkogonovs 1994. gadā kā Krievijas
prezidenta administrācijas komisijas karagūstekņu, internēto un bez vēsts pazudušo lietā vadītājs uzskatīja, ka sarkanā armija karā neatgriezeniski zaudējusi 16,3 miljonus karavīru, bet kopā ar mierīgajiem iedzīvotājiem, partizāniem un pretošanās kustības dalībniekiem dzīvību varētu būt zaudējuši ne mazāk kā 25 – 26 miljoni PSRS cilvēku.

Volkogonovs, balstīdamies PSRS Aizsardzības ministrijas arhīvos esošajā statistikā, jau toreiz atzina, ka, salīdzinot ar vācu zaudējumiem, “neatgriezenisko zaudējumu attiecība 
3,2:1 nav mūsu labā”.

Vēstures doktors Andrejs Mercalovs tajā pašā laikā piedāvāja proporciju 1:5, rēķinot, ka sarkanā armija zaudējusi 14 miljonus iepretim 2,8 miljoniem vērmahtam piederīgo. Jāatzīmē, ka mūsdienās frontē kritušo un citu iemeslu dēļ bojāgājušo vērmahta karavīru skaitu lēš uz 3,95 miljoniem, bet tur ir visi, kas kalpoja Vācijas armijā, arī austrieši, baltieši, čehi, poļi.
Vācijas civiliedzīvotāju zaudējumi attiecīgi ir divi miljoni, taču te ietilpst arī koncentrācijas nometnēs un nacistu represijās bojāgājušie Vācijas pilsoņi.

Mūsdienu Krievijā par autoritatīvākajām un oficiāli pieņemtajām tiek uzskatītas ziņas, ko apkopojusi Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Kara memoriālā centra konsultanta Grigorija Krivošejeva vadītā grupa. Pirmo reizi tā savu ziņojumu sniedza 1993. gadā grāmatā “Slepenības statuss noņemts” (“Гриф секретности снят”). Krivošejeva aprēķinos neatgriezenisko armijas zaudējumu apjoms bija 8,860 miljoni, bet kopējie PSRS demogrāfiskie zaudējumi – 26,6 miljoni dzīvību, Baltijas republikām zudušos cilvēkus ieskaitot. Vēsturnieks Boriss Sokolovs, kuru viņa dzimtenē daudzi lād par “revizionistu”, tomēr uzskata, ka pat šie skaitļi ir samazināti un padomju laika stereotipu ietekmēti.

Izmantojot demogrāfijas datus un algoritmu, kas izstrādāts pēc visa kara perioda ievainoto dinamikas un 1942. gada neatgriezenisko zaudējumu statistikas, Sokolovs nosauc šādus skaitļus: 26,4 miljoni kaujas laukā kritušu, gūstā, no ievainojumiem, slimībām mirušu, nelaimes gadījumos bojā gājušu padomju karavīru.

Kopējie neatgriezeniskie PSRS zaudējumi viņa interpretācijā ir 43,448 miljoni!Savus jaunākos
apsvērumus vēsturnieks izklāstījis pagājušā gada rudenī Londonā angļu valodā iznākušajā grāmatā “The Role of the Soviet Union in the Second World War: A Re-examination” (“Padomju Savienības loma Otrajā pasaules karā: pārvērtējums”).

Politiska lieta
Karā kritušo un bojāgājušo uzskaitīšana ir ļoti niansēts un komplicēts darbs, turklāt rezultāts atkarīgs arī no tā, KĀ saskaita. To var darīt, piemēram, uzskaitot katru kritušo vārdā un uzvārdā kā vācieši, vai pēc kādām ikdienas, dekāžu, mēnešu atskaitēm, kurās ir tikai skaitļi. Ir viedoklis, ka vispareizāk zaudējumus aprēķināt pēc dažādām metodoloģijām un tad iegūtos rezultātus salīdzināt. Taču tāda pieeja prasītu ļoti daudz laika un resursu. Protams, pieejamiem jābūt visiem arhīviem.

PSRS un mūsdienu Krievijā kara zaudējumi bija un ir izteikti politiska lieta, jo zaudējumu apmērs vienmēr atbalsojas padomju un vācu kritušo proporcijā. Pārāk radikāla aina liktu izdarīt neglaimojošus secinājumus par padomju kara mākslu.

Pēc Sokolova domām, padomju un vācu armijās kritušo proporcija Austrumu frontē bijusi pat 1:10! Jāpiebilst, ka Rietumu frontē 1943. – 1945. gadā vāciešu un sabiedroto zaudējumu proporcija bija par sliktu pirmajiem – 1,6:1. Jebkurā gadījumā PSRS zaudēja lielāku skaitu iedzīvotāju, nekā visas pārējās karojošās valstis kopā ņemot.

Borisa Sokolova ieskatā, milzīgie dzīvā spēka neatgriezeniskie zaudējumi faktiski bijuši iekodēti padomju totalitārā režīma būtībā un arī Krievijas impērijas tradīcijā – kā PSRS, tā cariskajā Krievijā cilvēka dzīvība nebija augstā vērtē. Staļinismā padoto pakļautība augstākajai priekšniecībai bija totāla, tāpat kā totāla bija varas kontrole pār personas dzīvību un nāvi. Apstrīdēt absurdas pavēles un taktiku, kas izpaudās, teiksim, kā “dzīvā viļņa” dzīšana pret vācu lož­metējiem, šai sistēmā iekļautajiem nebija nekādu iespēju. Padomju armijas kara mākslas klasikā iederējās slikta izlūkošana vai tās neesamība, šablonisms darbībā, slikta artilērijas uguns korekcija, kājnieku daļu sakaru trūkums ar artilērijas un tanku daļām, slikta karavīru apmācība. Lielākā vai mazākā mērā tāda aina saglabājās visus kara gadus. Rezultāts – milzīgi, nevajadzīgi cilvēku dzīvības zaudējumi.

Saskaitāmā vēl daudz
Neatgriezenisko zaudējumu precīzai aprēķināšanai PSRS gadījumā ir arī tīri objektīvi šķēršļi. Zaudējumu pārskati par 1941. – 1942. gadu ir fragmentāri vai to vispār nav. Taisnības labad jāatzīmē, ka līdzīga situācija, sākot ar 1944. gada beigām, vērojama arī vērmahta dokumentācijā, kur, frontei pajūkot, juceklis un nepilnības parādījās tāpat vācu zaudējumu uzskaitē.
Lāča pakalpojumu saviem karavīriem izdarīja sarkanās armijas vadība, kad pēc 1939./1940. gada Ziemas kara ar Somiju izdeva pavēli atņemt ierindniekiem un seržantiem personas dokumentus. Tā teikt, lai tos izlūkošanas un propagandas nolūkos nevarētu izmantot pretinieks. Bet tāds solis radīja jucekli un uzskaites grūtības pat miera, kur nu vēl kara apstākļos! Identitātes medaljonus sarkanajā armijā oficiāli ieviesa 1941. gada martā, taču vairākumam nekādu identitātes zīmju nebija pat 1942. gadā. Daudzi medaljonus uzskatīja par sliktu zīmi un nemaz nenēsāja, tāpēc 1942. gada 17. novembrī medaljonus atcēla, it kā lai neradītu karavīros nolemtības sajūtu.

Boriss Sokolovs savos darbos citē 1942. gada 12. aprīļa PSRS tautas aizsardzības komisāra vietnieka pavēli, kurā norādīts, ka vienību štābi personālsastāva un kritušo uzskaiti karadarbībā iesaistītajās daļās veic galīgi neapmierinoši un savlaicīgi neizsūta augstākajai pavēlniecībai kritušo sarakstus.

Uzskaitīta tiekot labi ja trešā daļa kritušo. Kas attiecas uz bezvēsts pazudušajiem un gūstā kritušajiem, tad tur situācija “ir vēl tālāka no patiesības”. Sarkan­armijas virsnieki sastādīt kritušo vārdu sarakstus vienkārši neuzskatīja par svarīgu.

Vēl viens iemesls, kādēļ komandieri pat apzināti slēpa patieso zaudējumu apjomus, bija bailes, ka milzīgie skaitļi sadusmos priekšniecību. Standarta frāze daudzos ziņojumos skanēja apmēram tā: “Zaudējumi tiek precizēti.” Lieki sacīt, ka neviens tos “nenoprecizēja”. Mūsdienās, mēģinot pēc dokumentiem savilkt bilances par lielākajām kaujām, salīdzinot sākotnēju karavīru skaitu ar to, kas palikuši pozīcijās pēc tam, vēsturniekiem nākas konstatēt desmitiem tūkstošu karavīru iztrūkumu – viņu nav ne starp dzīvajiem, ne mirušajiem vai ievainotajiem. Ko nu par kritušajiem, ja pat precīzs mobilizēto skaits nav skaidrs! Oficiāli tie ir 34,5 miljoni, neoficiāli – 42,9 miljoni.

Maskavas Poklonnajas kalna Lielā tēvijas kara muzeja elektroniskajā datu bāzē glabājas personas ziņas par 17 miljoniem bojāgājušu sarkanarmiešu. Kritiķi teic, ka datu bāzē esot daudz kļūdu, un vienas un tās pašas personas tiekot minētas atkārtoti. Pēc Sokolova domām, ārpus datu bāzēm un reģistrācijas palikuši aptuveni 36% kritušo jeb, viņa statistikas gadījumā, 9,4 miljoni cilvēku.
Vēsturnieks mudina pievērst lielāku vērību vācu gūstā kritušo un bojāgājušo skaitam. Pēc vācu dokumentiem, piecos kara gados gūstā saņemti 5,754 miljoni padomju militārpersonu, taču to patiesais skaits bija vēl lielāks, jo 1941. gadā vācieši netika galā ar gūstekņu reģistrāciju un gūstā kritušo sarkanarmiešu mirstība togad bija liela.

Sokolova aplēstais iespējamais padevušos skaits varētu būt pat 6,3 miljoni. Dzimtenē 1945. gadā atgriezās 1,836 miljoni… Atskaitot tos, kuriem izdevās izbēgt no gūsta, un tos, kas palika Rietumu okupācijas zonā, vienalga iznāk, ka dzīvību zaudējuši ap četriem miljoniem padomju karagūstekņu. Korekcijas par dažiem miljoniem vēl būtu nepieciešamas hospitāļos un sanitārajās daļās mirušo skaitā, tāpat attiecībā uz zemessardzes vienībām, kurās iesauktajiem pirmā kauja nereti bija arī pēdējā. Savdabīgi, ka vācu armijā pat kara laikā tika praktizēta vecāka gadagājuma karavīru demobilizācija, taču sarkanajā armijā nekas tāds nenotika.

May 8, 2013 Posted by | 2. pasaules karš | 1 Comment

Ak, tā tik bija jaunība…

216543-eh_vot_byla_molodosti

May 8, 2013 Posted by | 2. pasaules karš | Leave a comment

9. maijs – svētki vai propagandas cīņa?

http://demoshistoria.lv/vesture-un-politika/9-maijs-svetki-vai-propagandas-cina

Pēdējos gados Latvijā, un īpaši galvaspilsētā, aizvien plašākus apgriezienus uzņem 9. maija svinības. Rīgā, galvenokārt Latvijas krievvalodīgie iedzīvotāji, šo datumu atzīmē pie t.s. Uzvaras pieminekļa Pārdaugavā, kur cauru dienu valda pacilāta gaisotne, skan mūzika, cilvēki nāk ar ziediem, tiek vesti arī skolēnu pulki. Tā ir kļuvusi par vietu, kur reizi gadā sapulcēties, socializēties un sajust lepnumu par paveikto, proti, izcīnīto uzvaru Otrajā pasaules karā. Viņi svin uzvaru pār nacismu, neizprotot, ko Latvijas iedzīvotājiem, kuri mūsu zemē dzīvoja jau līdz 1945. gadam un Latvijas valstij, kura de jure joprojām turpināja pastāvēt saskaņā ar starptautisko tiesību normām, nozīmēja padomju okupācijas karaspēka un komunistiskā totalitārā režīma represīvo iestāžu atgriešanās Latvijā. Pa to laiku cita daļa iedzīvotāju, galvenokārt latvieši, notiekošajā raugās ar nepatiku un aizvainojumu, jo 9. maiju neizjūt kā svētku dienu. Viņiem tas drīzāk atgādina par Latvijas traģiskajām vēstures lappusēm – valstiskās neatkarības zaudēšanu, padomju otrreizējās okupācijas laika sākšanos, kas nav tik viegli aizmirstams, jo savu ietekmi uz valsti saglabā vēl arvien, pat pēc vairāk nekā 20 neatkarīgas valsts apstākļos pavadītiem gadiem.

Kopā ar daudzām Eiropas Savienības valstīm Latvija nacisma sakāvi atzīmē dienu iepriekš, 8. maijā. Taču vienlaicīgi Otrā pasaules kara rezultātā Latvija zaudēja valstisko neatkarību, līdz ar to iemesla svinībām nav, jo okupāciju nesvin neviena tauta. Tā 9. maijs ir kļuvis par dienu, kad nekādi nav iespējams noslēpt, cik pretēji uzskati valda Latvijas iedzīvotāju prātos. Ik gadu šo jautājumu aktīvi komentē dažādi, jau labi pazīstami eksperti. Mēs šoreiz piedāvājam ieskatu jaunās Latvijas vēsturnieku paaudzes viedokļos, lai tādējādi mazliet ielūkotos nākotnē – tajā, kā 9. maiju vērtē nākamie vēstures jomas eksperti.

Edgars Engīzers, vēstures doktorants

Tas, kas 9. maijā notiek Pārdaugavā pie tā saucamā Padomju armijas karavīru – Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotāju pieminekļa, kā arī vēl šur tur Latvijā, ir nekas vairāk kā pārpratums. 9. maijam Latvijā ar Otro pasaules karu nav nekāda sakara – kara beigas tiek atzīmētas un upuri pieminēti 8. maijā. Tas, ka pēc Maskavas laika, uzvara PSRS – Vācijas karā Padomju Savienībā un postpadomju telpā tiek atzīmēta pēc citas laika zonas, uz Latviju neattiecas. Tajā pašā laikā jāatzīst, ka kāda daļa no Latvijas sabiedrības aizvien šķietami dzīvo šajā postpadomju telpā, kur liela ietekme ir Krievijai.

Pats svarīgākais ir šo sabiedrības kalendāro šķelšanos neeskalēt. Būtu noderīga politiska vienošanās starp visiem politiķiem un medijiem uz kādu laiku izslēgt 9. maiju. Vienkārši nerunāt par to. Nedz dziedāt slavas dziesmas varonīgajiem sarkanarmiešiem un režīmam, ko tie uz saviem durkļiem atnesuši, nedz arī noliegt viņus. Baidos gan, ka šādu scenāriju nepieļaus lielvalsts, kuras ārpolitikā 9. maijs kopš 2000. gada ir ieņēmis būtisku lomu. Tomēr tas nenozīmē, ka ir bezcerīgi ko mainīt uz labo pusi vispār.

Viens no veidiem, kā mazināt sabiedrības šķelšanu (personīgi uzskatu, ka tas ir apzināti vadīts process), ir izglītot to. Izglītot par Otro pasaules karu, Latvijas likteni šī kara laikā un pēc tam. Izglītot par Latvijas vietu Eiropā, tās kultūras telpu un mūsu identitāti tajā. Cilvēkiem jāsaprot, ka karš nav tikai labā un ļaunā sadursme, kā tas redzams Zvaigžņu karos. Karam, jo sevišķi tik plašam konfliktam, kāds bija nacistiskās Vācijas un PSRS izraisītais Otrais pasaules karš, ir ļoti daudz dažādu aspektu un dimensiju.

Otrs veids ir saprast šī datuma būtību. Akcentējot 9. maiju kā Eiropas dienu, mēs dabiski aizvirzīsimies no 9. maija kā Sarkanās armijas uzvaras dienas. Eiropas dienas svinības Latvijā vērtēju kā nepietiekami plašas. 1950. gada notikumi un Eiropas konsolidācija, pie kā tie noveda, kā arī Eiropas kopējās vērtības,  Eiropas Savienība, kuras sastāvdaļa mēs esam un kuras prezidentūrai gatavojamies tuvā nākotnē, ir pelnījuši daudz lielāku akcentu mūsu sabiedriskajā telpā.

Trešais, bet nebūt ne mazāk svarīgais ceļš, kā varētu mazināt sabiedrības šķelšanu ap šiem datumiem, ir mazināt sabiedrības radikalizāciju kā tādu. Ne jau kara veterānu starpā šī šķelšanās ir notikusi, to rada polittehnologi, politiķi un sabiedrības neapdomīgums. Faktiski šis konflikts ir starp viena politiskā spēka proponētās ideoloģijas atbalstītājiem, no vienas puses, un otra politiskā spēka proponētās ideoloģijas atbalstītājiem, no otras puses.

Ineta Didrihsone-Tomaševska, vēstures doktorante

Manuprāt, 9. maija svinēšana šobrīd ir jeb tiek sludināts kā lielākais Latvijas krievvalodīgo iedzīvotāju saliedēšanās pasākums. Protams, ka  sakars ar Otrā pasaules kara beigām un kara upuru piemiņu ir tikai pastarpināts, jo, manuprāt, piemiņas diena nevar būt svētki, kādus tos redzam pie “Uzvaras pieminekļa” Pārdaugavā. Ar dziesmām, dejām, alkoholu, uguņošanu, trūks vēl tikai karuseļu! Lielākai daļai latviešu, arī man, tas škiet aizvainojoši, jo Sarkanās armijas uzvara pār nacistisko Vāciju nozīmēja ne tikai nacisma (fašisma) sagrāvi, bet arī otrreizēju Latvijas okupāciju, lai kā to cenšas noslēpt un neatzīt lielais kaimiņš (un nav informēti vai negrib atzīt arī daļa krievvalodīgo).

No vienas puses, tā ir demokrātiskas valsts pazīme, ka dažādām sabiedrības grupām ļauj atzīmēt tām svarīgus notikumus, protams, ja tie nav pretrunā ar valsts pastāvēšanas jēgu un būtību. Bet no otras puses, valsts likumos būtu skaidri jādefinē, kādi svētki (piemiņas dienas) saskan ar ideju par Latvijas valstiskumu un vienotu vēstures traktējumu. Šobrīd Latvijā, lai arī pastāv vienota vēstures mācīšanas programma, realitātē tomēr dzīvojam divās informācijas telpās – krievu un latviešu. Un, diemžēl, tās reti kad satiekas un reizēm pat liekas, ka galvenā “spriedze” arī tiek mākslīgi uzpūsta tieši mediju telpā, kārtējo reizi pierādot tās atbilstību “ceturtās varas” nosaukumam.

Manuprāt, pirmais solis būtu jāsper latviešu medijiem un latviešu politiķiem, nevis pie katras izdevības bļaustoties par Ušakova un citu kreiso partiju “negodīgumu” un “tēriņiem”, bet piedāvājot savu alternatīvu sabiedrības integrācijai. Tomēr, ja šai iniciatīvai nebūs atbalsta arī no otras puses politiķiem, tam būs maza jēga.

Domāju, ka nākotnē 9. maija svinēšana Latvijā būs lielā mērā atkarīga no situācijas Krievijā un no tās ārpolitikas. Līdz 2005. gadam (“Uzvaras dienas” 60. gadadienai) Latvijā šie svētki tika atzīmēti visai mierīgi. Taču līdz ar jauno Krievijas vēstures kursu par valsts vēstures heroizāciju, šī kursa sekas jūtamas arī Latvijā. Tam papildu enerģiju deva arī Saskaņas centra, kā lielākā krievvalodīgo iedzīvotāju vienojošā politiskā spēka, izvirzīšanās polistisko notikumu priekšplānā. Partijas uzvara Rīgas domes vēlēšanās ļāva 9. maija pasākumiem nodrošināties ar nozīmīgu politisko un finansiālo aizmuguri.

Manuprāt, ar varu aizliegt šos svētkus nevarēs, un tāda rīcība vēl vairāk šķeltu sabiedrību. Taču ir sviras, ar ko šos “svētkus” var ierobežot. Tādēļ pozitīvi vērtēju likumprojektu par totalitāro varu simbolikas (arī stilizētas) aizliegšanu sabiedriskos pasākumos. Tas būtu tikai taisnīgi.

Kārlis Dambītis,vēstures doktorants

Manuprāt, 9. maija svinības nav attiecināmas uz vēstures jautājumiem. Tas ir politisks notikums, kopš Krievija Putina vadībā atkaļ mēģina iegūt iepriekšējo varu, kāda tai bija šajā reģionā. 9. maijs ir Krievijas propagandas ierocis, ko tā ir radījusi pēdējo 10–15 gadu laikā, un jebkāda uzmanības pievēršana šim ierocim liek tam strādāt. Līdz ar to šīs svinības, tāpat kā ažiotāžu, kas ar to saistīta, vērtēju ļoti negatīvi.

Diemžēl jāsecina, ka spriedzi sabiedrībā neizdosies samazināt tik ilgi, kamēr šeit dzīvojošos 9. maija svinētājus neizdosies atraut no Krievijas informācijas telpas, kas sevī ietver ne tikai Krievijas ziņu raidījumus, bet arī Krievijas dzīves stila vēstnešus – šovus, seriālus, filmas, radio, mūziku utt.

Pašreizējie valsts vadības un dažu indivīdu centieni šo spriedzi samazināt ir smieklīgi naivi un vērtējami kā uzmanības pievēršana nevis problēmai, bet gan sev pašiem. Pieļauju, ka šādā veidā tiek “makšķerēta” arī popularitāte abās sabiedrības pusēs, kas vēlāk var tikt izmantota arī iekšpolitiskiem mērķiem. Pie tam ilgtermiņā šāda samierināšana Latvijas valstij varētu būt destruktīva, jo radītu zināmu toleranci pret šiem Krievijas centieniem, kas arī ir viens no tās mērķiem.

Uzskatu, ka 9. maijs ir Krievijas propagandas kara sastāvdaļa un pret to tā arī jāattiecas. Ielaišanās jebkādās diskusijās jau būtu piekāpšanās, kas šajā gadījumā nav pieļaujama, jo otra puse piekāpties negrasās. Galvenais šajos jautājumos ir stingri nošķirt kritušo un kara veterānu piemiņu no politiskajiem mērķiem un tos nekad nesavienot.

May 7, 2013 Posted by | 2. pasaules karš, krievu impērisms | Leave a comment

Viltus veterāni

Pats jaunākais 2. pasaules kara veterāns jau ir ap 85 gadu vecs. Krievijā ir tikai aptuveni 200 000 cilvēku šādā vecumā. Un arī ne visi no tiem cīnījās frontē, vai pat bija armijā. Tāpēc enerģiskajiem sešdesmitgadniekiem, kas žvadzina medāļas, ar karu nav nekāda sakara.

Raksts no Ukraine Today, krievu valodā.

(bet šeit (SPOKI.LV)  neliela daļa arī  tulkota latviski)

Лживая “ветеранская” сволочь или Победа ряженых клоунов

Ua-today.com | Новости Украины 2013/5/4

В блогосфере набирает обороты скандал с фальшивыми фронтовиками, радостно бренчавшими своими «боевыми» наградами в центре Москвы 9 мая. Спрос на услуги этих праздничных персонажей, навроде Деда Мороза, в путинской России ощутимо вырос, и поэтому день Победы плавно превращается в ветеранский косплей.

Здесь стоит заранее оговориться, что формально в РФ – по данным Минздравсоцразвития, живет около 3,4 миллионов ветеранов Великой Отечественной войны. Из них свыше 1 миллиона – в возрасте свыше 85 лет. По данным министерства обороны РФ в 2010 году в стране насчитывалось около 400 тысяч ветеранов и инвалидов ВОВ. Согласно указу президента РФ от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» к концу 2011 года необходимо было обеспечить бесплатным жильем более 236 тысяч ветеранов (реально квартиры получили 162 тысячи ветеранов).

Разнобой в цифрах, конечно, дикий, как и диким является пестуемый советско-российской властью культ дня Победы, которая празднуется под власовским триколором в колонии Четвертого Рейха. Большинство россиян не совсем понимают, чем же ветеран ВОВ отличается от фронтовика, чем и пользуются кремлевские пиарщики, а также просто проходимцы.

Напомним, самый молодой фронтовик сейчас – это человек в возрасте от 85 (по-хорошему – 86 лет) лет и старше. В России всего около 200 тысяч мужчин имеют сейчас такой возраст. При этом далеко не все из них воевали на фронте или даже просто служили в армии. Поэтому бодрые 65-70-летние дяди и тети, которые бренчат медалями «За Отвагу» и взятие Будапешта очевидным образом к событиям на фронте никакого отношения не имеют. Во-вторых, еще при советской власти в 1985 году была осуществлена (аккурат к 40-летию Победы) массовая девальвация звания ветерана – ветеранские книжки и ордена раздавали буквально всем подряд (в том числе и тем людям, кто в годы войны воевал на стороне Гитлера – об этом чуть ниже).

Наконец, согласно ельцинскому закону «О ветеранах» от 1995 года список ветеранов ВОВ был расширен – в него попали и люди, которые никогда на фронте вообще не были.

Сейчас мундиры и ордена одевают люди, даже формально не попадающие под требования этого закона. Скандал в блогосфере начался с публикации фотографий некоторых особо примелькавшихся персонажей, которые из года в год светятся в центре Москвы (кстати, в этом году центр города был перекрыт полицаями, из-за чего немногие еще живые фронтовики не смогли туда попасть) с иконостасом купленных на барахолке боевых орденов и медалей.На первом фото – странная женщина в мундире генерал-майора и награжденная сразу двумя звездами – Героя СССР и Героя Соцтруда на трибуне мавзолея.

А вот она в 2010 году (на погонах – три звезды полковника):

Как пишет автор фотографий:

Никаких особых вопросов по этому фото, снятому в 2010г. у меня не было. Разве только несколько смущало количество орденов Отечественной войны(три). Так как единственной женщиной 3-х кратно награждённой есть Попова Надежда Васильевна (1921р.) заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского женского полка ночных бомбардировщиков 4-й Воздушной армии 2-го Белорусского фронта, Герой Советского Союза, гвардии майор -3 ордена I степени, но она служила в авиации. Все остальные многократные(от 3-х и выше) кавалеры ордена Отечественной войны исключительно мужчины. Но возможно третий орден был получен в 1985г., когда к 40-летию Победы этим орденом награждались все живые участники Великой Отечественной войны. Этот вопрос по фото не выяснить. Кстати наличие этого ордена за 1985г. является ещё одним государственным подтверждением статуса участника ВОВ. Казалось на этом всё. Но не тут то было. Совершенно неожиданно для себя я попал в Москву уже на 9 мая 2011г. И опять пошёл к Большому театру. Каково же было моё изумление, когда я опять увидел эту пожилую женщину. Но не потому конечно, что увидел её в добром здравии, а потому как, вернее во что она была одета и что было на её форменной одежде. Для того чтобы ознакомиться с продолжением нужно перейти к

следующему фото.

9 мая 2011г. Сначала я увидел её лицо и сразу вспомнил прошлогодний снимок. Но потом посмотрел на форму и, не знаю как вы, но я несколько опешил. Давно находясь на заслуженном отдыхе, в преклонных годах бабуля за год успела получить(судя по погонам) звание генерал-майора. Мало того. Рядом со звездой Героя Советского Союза преспокойно устроилась звезда Героя Социалистического труда. Вернитесь назад и ещё раз посмотрите на прошлогодний снимок-одно лицо и одна звезда. А какая карьера за год! Однако. Последнее награждение званием ГСТ состоялось 21 декабря 1991г.( оперная певица из Казахстана Бибигуль Тулегенова). И вот ровно через 20 лет, когда нет того соцгосударства появляется его соцзвезда. Вот я и спрашиваю – КАК ТАКОЕ может быть???

Мне могут возразить – генеральское звание дали за выдающиеся заслуги, а звезду соцтруда в прошлом году не надела(сломалась застёжка). Охотно верю. Но почему тогда падкие на сенсации сми не раструбили на всю страну о присвоении генеральского звания заслуженному ветерану ВОВ перед Днём Победы?(гарант конституции вручает генеральские погоны в Кремле). А по поводу звезды ГСТ скажу одно. Была в Советском Союзе такая лётчица Гризодубова Валентина Степановна (1909г.-28апр.1993г). Так вот она была ЕДИНСТВЕННАЯ женщина за всю историю СССР, удостоенная двух высших званий (Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда). В современной России звания ГСТ нет. Вопрос тот же – КАК ТАКОЕ может быть???

В 2012 году лже-генеральша уже красовалась на трибуне мавзолея недалеко от третьего и трехкратного президентов РФ.

И это далеко не единичный случай. Вот еще один ряженый клоун у Большого театра 9

мая:

Этот актер обладает сразу двумя звездами Героя СССР и звездой Героя Социалистического Труда, а также 7 Орденами Ленина (!). Как справедливо отмечают блогеры:

Судя по ведомственным знакам на правой стороне груди этот генерал-чекист. Один знак «Ветеран» с профилем Дзержинского, другой «Особые отделы КГБ СССР».

За всю историю СССР дважды Героев Советского Союза было 154 человека. По опубликованным современным данным в живых 27 человек. Из них 24 космонавта СССР и трое авиаторов.За всю историю СССР одиннадцать Героев Социалистического Труда были также и Героями Советского Союза. Единственный из них оставшийся в живых-Головченко Василий Иванович-старшина-фронтовик, директор совхоза. Соответственно на генерала армии он не тянет.

Под звёздами располагается обширная орденская колодка. Первая награда,как и положено по старшинству-орден «Ленина». Их 7 штук (!!!). Однако по семь раз орденом Ленина были награждены:

министр общего машиностроения Сергей Александрович Афанасьев;

Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян;

Маршал Советского Союза Семён Михайлович Будённый.

Следующий орден «Александра Невского». По статуту ордена им награждаются только командиры Красной Армии-дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов и всё. Следующие 3 ордена «Октябрьской революции». Известны имена двукратных кавалеров этого ордена, а вот про ТРЁХкратного кавалера источники молчат.

Своих героев в центр Москвы поставляют не только «советские» армия и спецслужбы, но и Краснознаменный флот. На двух нижеследующих фото – еще один ряженый, который умудрился за год сделать карьеру от матроса до капитана первого ранга:

Во первых: награды расположены как попало, вперемешку ордена и значки. Ордена «Отечественной войны» и «Красной Звезды» находятся слева, а должны быть справа и тд. Каждый служивший знает порядок расположения наград.

Левее ордена Сталина самопальный орден «Адмирал Ушаков». Настоящий орден пятилучевой, а здесь восьмилучевой. Но дело даже не в этом. Настоящим орденом награждался только командный состав военно-морского флота (офицеры), но не матросы. На фото персонаж в форме матроса. В третьих: самое интересное. На фото виден Георгиевский крест, хоть и боком, но видно (на правой стороне груди, левее медали «За боевые заслуги»). Насколько известно, в России не осталось в живых награждённых этим царским орденом ( Знак Отличия Военного ордена Св. Георгия для нижних чинов). Награждали им до 1917 г. Позже, до 1920 г., только белогвардейцев Врангеля, Колчака, которые (кто выжил) ушли за кордон в эмиграцию и служить в РККА не могли. Последний Георгиевский кавалер Фёдоров Н.В. скончался в США в 2003г. в возрасте 102 г.

Но самое прекрасное, что этот морячок за год сделал сумасшедшую карьеру и в мае 2011 года выглядел так. Разницу между матросом и капитаном первого ранга думаю все понимают.

Деньпобедовская вакханалия при Путине естественным образом подогрела потребность в «ветеранах», которые в нынешней России уже превратились в праздничных персонажей сродни деду Морозу. Поэтому блогеры усмотрели в этом руку Кремля:

Понятно, что это не самодеятельность данных товарищей, а спланированная акция. По всей видимости есть распоряжение организовать определенное количество «героев-ветеранов». Власти нужны такие верные «ветераны», они не будут жаловаться на нищенские пенсии и дорогие лекарства, они слова не скажут про то, что обещания власти все сильнее, а ветеранов все меньше и меньше. А скоро их не останется совсем. Останутся только вот такие, как эти, ряженые. Поддельные ветераны будут символизировать нашу победу.

Некоторые из них предположили даже наличие спецзаказа на «ветеранычей»:

То есть специальные люди подбирают специальных старушек и стариков, вешают им звезды героев, пошивают для них специальную форму, а потом выводят их на улицу 9 мая и сажают на трибуну у Мавзолея рядом с Путиным и Медведиком. То есть в Эрэфии существует специальная программа – со своими средствами и кадрами – призванная поддерживать в Эрэфии культ Победы – в том числе и путем создания вот таких вот ряженых «ветеранов».

Авторитетный блогер drugoi, раскрутившийся благодаря копипасту фотографий западных информагентств в Живом журнале, потребовал от властей и правоохранительных органов разобраться с цирком клоунов, который из года в год повторяется 9 мая в центре Москвы:

«Вот и я хочу задать вопрос всемогущей ФСО, кремлевской службе протокола и прочим – каким образом у вас на центральной трибуне парада Победы появляются такие личности? В День Победы в центре Москвы шагу нельзя было ступить – всё в заграждениях, тысячи полицейских, грузовики перекрывают переулки, на Манежную только через рамки металлоискателей. Фактически, центр города был на осадном положении, а у вас на Красной площади сидят непонятные личности, ряженые мурзилки. Какое унижение для настоящих ветеранов, вы подумайте».

Наиболее взвешенное мнение по поводу происходящего высказал гуру русского национализма и философ Константин Крылов:

«Нами последние сто лет управляют люди не то чтобы даже очень мерзкие и страшные, а – ПРОСТЫЕ. Той самой простотой, которая хуже воровства. Соответственно, способные на поступки, которые нам просто в голову не приходят…

Возьмём ту же самую ветеранскую тему. Нехватка ветеранов остро ощущалась уже в семидесятые. Тогда было принято, чтобы в школу приходил ветеран и говорил про войну. Лучше чтобы говорил, а не рассказывал. То есть без всякой лишней информации, а как-то так – «война это страшная беда, ребята, но мы одолели, страшное было время, вот руководство очень хорошо руководило, ну и народ помогал».

Соответственно, учителя часто просили детей, чтобы они привели «какого-нибудь дедушку»… Это я к чему. Никакой специальной программы изготовления фальшивых ветеранов тогда, наверное, не было… Так и сейчас, скорее всего, делается. На любом уровне, включая высший.

Ну вот нужны на Мавзолее ветераны. Полагается так, чтоб ветераны были, порядок такой, ветераны нужны, Путин тоже сказал, чтоб ветераны. Ну не хватает, понимаете? Все перемёрли, старенькие они уже. Вот бабушку с орденами попросили постоять. Да может она воевала. А что орденами увешалась как ёлка, так у неё с головой уже плохо, ну чего, срывать с неё, старуху обижать? Да какая бл@дь вам разница, настоящие ордена, ненастоящие? Вы бл@дь чё, воевали? Вы ваще чё в жизни своей видели? Чё привязались? Мы, можно сказать, пенсионерке помогли, она потом и в буфете покушает, и вообще. Вам что, для бабушки жалко? Нет, ну скажите – жалко? Жлобы хипстерские, не знаете, как старым людям тяжело живётся».

Пока в путинской России день Победы плавно превращается в глумление над памятью фронтовиков (достаточно вспомнить попытку выпустить на телеэкран канала НТВ аккурат к 9 мая проспонсированный российскими структурами фильм «Четыре дня» о советских солдатах-насильниках в Германии), ушлые россияне стараются записаться в ветераны ВОВ.

Так, в 2011 году стало известно, что 73-летний житель Чебоксар приобрел свидетельство участника ВОВ 1925 года рождения, подчистил его и получил затем в виде безвозмездной социальной помощи свыше 900 тысяч рублей.  Ушлый «ветеран» был осужден на 2 года условно.Ради получения льгот согласно закону «О ветеранах» (выделение бесплатной квартиры и социальной помощи) во фронтовики записываются и те, кто служил в вермахте.

Так, ветеран ВОВ из Магадана помимо службы в РККА, также служил в немецкой армии. Впрочем, удивляться этой истории не стоит – достаточно вспомнить, что ветераном ВОВ был признан и получал льготы от советской власти известный каратель – гауптштурмфюрер СС Григорий Васюра, сжегший деревню Хатынь.

В нынешней России, где ряженые стали обычным явлением (на этой неделе Владимир Путин пообщался, например, на Уралвагонзаводе с такими вот «рабочими»), ветераны Великой Отечественной войны лишь разнообразили существующий видовой ряд лже-казаков, лже-попов, лже-сотрудников МВД и спецслужб, и так далее вплоть до высших чинов РФ.

May 6, 2013 Posted by | Vēsture | 1 Comment

NA: Atbrīvotāju piemineklis Uzvaras parkā reiz būs jānojauc

Informējot sabiedrību par Uzvaras parka vēsturi un pārveidojot parku par aktīvās atpūtas zonu, ir jāsper drosmīgi soļi ceļā uz tajā esošā pieminekļa pārveidi vai nojaukšanu. Šī ir viena no sabiedriskajai apspriešanai izvirzītajām idejām, ar ko noslēdzās Nacionālās apvienības (NA) rīkotā diskusija par pieminekli Latvijas un Rīgas „atbrīvotājiem”.

NA Rīgas deputāta amata kandidāts un arhitekts Aleksandrs Kiršteins diskusijas laikā uzsvēra, ka „okupācijas simboli neizbēgami spiež uz zemapziņu”, līdz ar to arī šāds piemineklis Rīgā nav vēlams. Vienlaikus viņš arī atzina, ka monuments „atbrīvotājiem” bija jānojauc jau 1991. gadā līdz ar citiem pārējiem padomju iekārtu slavinošajiem pieminekļiem.

„Tagad šī iespēja jau ir nokavēta, tāpēc turpinājumā jārīkojas pakāpeniski,” sacīja A. Kiršteins. „Bet, kamēr piemineklis stāvēs, tas vienmēr atgādinās, ka okupācijas sekas Latvijā nav likvidētas un iedrošinās šeit palikušos Krievijas militāristus uz cerībām par impērijas atjaunošanu.”

NA pārstāvji bija izteikuši vēlmi idejas un priekšlikumus Uzvaras parka attīstības plānam un parka un pieminekļa pārveidei skatīt vēsturiskajā kontekstā. Tāpēc arhitekts Jānis Lejnieks diskusijas dalībniekus iepazīstināja ar Uzvaras parka attīstības vēsturi no 1885. gada līdz mūsdienām. Viņš atgādināja, ka parka izveide šeit sākās jau 1909. gadā, un toreiz tas tika veidots par godu Pēterim I. Savukārt pēc Latvijas neatkarības iegūšanas par godu uzvarai pār Bermontu tas tika nodēvēts par Uzvaras parku. 1938. gadā bija plāni šeit būvēt stadionu, laukumu parādēm un masu pasākumiem un citus objektus. Bija iecerēts arī 60 m augsts Uzvaras tornis un svētnīca tautas varoņu piemiņai.

1961. gadā padomju vara to pārsauca par PSKP 22. kongresa parku. Tāds nosaukums tika izvēlēts, jo šajā kongresā Ņikita Hruščovs pasludināja komunisma celtniecību. Tikai 1985. gadā parks atkal tika pārdēvēts par Uzvaras parku, un tajā tika atklāts iekārtu slavinošais monumentālais ansamblis „Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem”.

J. Lejnieks uzskata, ka Uzvaras parkā jāiekārto izstāde par laukuma vēsturisko izbūvju posmiem – sākot ar Pēterim I paredzēto parku, 1938. gada Uzvaras laukuma projekta konkursu, kara un pēckara notikumiem, kā arī dažādiem attīstības projektiem.

Diskusijas laikā tika izteikti dažādi priekšlikumi Uzvaras parka attīstībai. Pasākuma noslēgumā klātesošie vienojās tālākai sabiedriskai apspriešanai virzīt trīs idejas.

Pirmkārt, piemineklis „atbrīvotājiem” ar laiku neizbēgami būs jādemontē. Tas nenotiks uzreiz, jo var izraisīt pretestību, it īpaši no to cilvēku vidus, kuri nezina vēsturi vai arī tic padomju ideoloģijai. Taču pakāpeniski, ar informēšanas pasākumiem un citiem līdzekļiem ir iespējams mainīt to, kā sabiedrība šo pieminekli redz. „Līdzīgi kā Krievijā pakāpeniski gatavo augsni Ļeņina aizvākšanai no mauzoleja, tāpat ir nepieciešams gatavot augsni šī pieminekļa demontāžai,” sacīja E. NA frakcijas vadītājs Einārs Cilinskis.

Otrkārt, pieminekļa telpā, var novietot metāla plāksnes ar paskaidrojošiem uzrakstiem vairākās valodās, kas vēstītu, ko “atbrīvošana” nozīmēja latviešu tautai – tai skaitā pieminot izsūtīšanas.

Treškārt, pieminekļa apkārtnē jāliek uzsvars uz aktīvās atpūtas un sporta pasākumiem. „Pieļaujams izvietot visādus lunaparkus un panorāmas ratus, kas ir augstāki par pieminekļa smaili,” uzskata A. Kiršteins. Jāņem vērā, ka Uzvaras parks ir arī pēdējā vieta Latvijas teritorijā, kur publiski izpildīts nāvessods: 1946. gadā šeit pakāra vācu ģenerāļus. Arī par šo fonu ir jādomā, diskutējot par Uzvaras parka attīstību.

May 4, 2013 Posted by | Okupācija, Okupācijas sekas | Leave a comment

Prokuratūra vērtēs Rubika izteikumus par deportācijām


ĢIRTS ZVIRBULIS
, LATVIJAS AVĪZE

Latvijas Universitātes sociālās atmiņas pētnieks Mārtiņš Kaprāns iesniegumā ģenerālprokuroram Ērikam Kalnmeieram lūdzis izvērtēt, vai Eiropas Parlamenta (EP) deputāta Alfrēda Rubika publiskajos izteikumos, attaisnojot padomju režīma veiktās represijas pret Latvijas iedzīvotājiem, nav kriminālpārkāpuma.”Tās represijas, kas bija 1949. gadā, nevar vērtēt viennozīmīgi. Tur daudzi tika represēti pēc nopelniem, jo tie bija tie, kas sadarbojās ar fašistiem,” LNT ziņu sižetā klāstījis A. Rubiks. Arī uzrunā sociālistu tradicionālajā 1. maija mītiņā viņš noliedza okupācijas faktu – Latvijas pievienošana PSRS, viņaprāt, bijusi tikpat brīvprātīga kā iestāšanās Eiropas Savienībā.

Sociālās atmiņas pētnieks, komunikācijas zinātņu doktors M. Kaprāns atgādina, ka Latvijā padomju represijas tiek traktētas kā noziegums pret cilvēci. Tā, piemēram, 1992. gada 25. martā pieņemtais Augstākās Padomes lēmums “Par konvencionālo tiesību normu izpildi Latvijā attiecībā uz noziegumiem pret cilvēci” cita starpā paredz “saskaņā ar konvencionālajām tiesību normām uzskatīt Padomju Savienības Komunistiskās partijas un Latvijas Komunistiskās partijas organizētās un vadītās politiskās represijas pret Latvijas pilsoņiem, kā arī Latvijas valsts un tās vērtību iznīcināšanu un deformēšanu pret tautas gribu par noziegumiem pret cilvēci, gluži tāpat kā nacionālsociālistu līdzīgu rīcību, un neattiecināt uz šiem noziegumiem noilgumu”. Tādēļ pētnieks iesniegumā lūdz Ģenerālprokuratūru pārbaudīt, vai A. Rubika izteikumos nav konstatējamas noziedzīga nodarījuma pazīmes – nozieguma pret cilvēci attaisnošana.

“Ir tomēr sarkanās līnijas, kur beidzas vārda brīvība. Un, ja tās pārkāpj pat amatpersonas, tad šādus gadījumus nedrīkstētu atstāt bez ievērības. Ja Rietumeiropā kāds šādā formā mēģinātu attaisnot kādu noziegumu pret cilvēci, piemēram, holokaustu, tad saskartos ar ļoti plašu sabiedrības nosodījumu,” uzskata M. Kaprāns.

Pats Rubiks no saviem vārdiem neatkāpjas un uzskata, ka neko nav pārkāpis. “Deportācijas neveica kāds no meža iznākušais, bet gan tā laika oficiālās iestādes, balstoties uz likumiem,” telefonsarunā teica eirodeputāts. Viņaprāt, uz tā laika notikumiem esot jāskatās tā laika acīm, nevis no šodienas skatpunkta.

Ģenerālprokuratūras pārstāve Aiga Šēnhofa apstiprināja, ka iesniegums prokuratūrā saņemts un jau pārsūtīts Drošības policijai (DP).

Krimināllikuma 74.1 pants paredz, ka par nozieguma pret cilvēci publisku slavināšanu, publisku noliegšanu vai attaisnošanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu. Šis pants Krimināllikumā iestrādāts 2009. gadā un šajā laikā pārkāpts jau vairākkārt, bet ierosinātās lietas parasti beigušās bez īpaša rezultāta. Tā 2010. gada nogalē Rīgas tiesas apgabala prokuratūra uzrādījusi apsūdzību daugavpilietim Ruslanam Jefimovam, par viņa rakstu vietējā portālā “gorod.lv”, kurā 1941. gada deportācijas nosauktas par pārāk maigām un humānām. 2011. gada februārī šī lieta klusiņām tika izbeigta.

Cits daugavpilietis Valentīns Andrejevs 2012. gada sākumā, neilgi pirms divvalodības referenduma, izplatīja vēstuli, kurā apgalvoja, ka Staļins ar deportācijām glābis cilvēkus no kara šausmām. Par šo gadījumu DP bija ierosinājusi lietu, bet vēlāk arī to izbeidza, jo vēstules autors esot tikai izteicis savu viedokli.

Savukārt Saeimas Valstiskās audzināšanas apakškomisija pērn jūnijā vērsās Drošības policijā ar lūgumu izvērtēt “PCTVL” politiķa Aleksandra Giļmana publikāciju, kurā viņš apšauba deportāciju traģiskumu un izsūtījumu pielīdzina “jautrai pastaigai dabā”. Šo lietu DP “izmeklē” jau gandrīz gadu. Ņemot vērā līdzšinējos drošībnieku tempus un sasniegumus, maz ticams, ka Rubikam, kuru turklāt vēl sargā EP deputāta imunitāte, nāksies atbildēt par saviem vārdiem.

 

UZZIŅA

Mārtiņa Kaprāna iesniegums LR ģenerālprokuroram Ērikam Kalnmeieram

Šā gada 1. maijā Latvijas Sociālistiskā partija (LSP) Grīziņkalnā rīkoja mītiņu, kas ieguva plašu publicitāti Latvijas plašsaziņas līdzekļos. Televīzijas kanāla LNT raidījumā “Ziņas” plkst. 20 arī tika ziņots par LSP pasākumu. Līdzās vairākiem mītiņa dalībniekiem LNT ziņu sižetā tika intervēts LSP priekšsēdētājs Alfrēds Rubiks, kurš žurnālistam apgalvoja, ka padomju iekārtas īstenotajās 1949. gada represijās pret Latvijas iedzīvotājiem daudzi cilvēki tika represēti pēc nopelniem, jo viņi sadarbojās ar fašistiem.

Latvijas tiesu praksē un virknē Latvijas politikas dokumentu padomju represijas tiek traktētas kā noziegums pret cilvēci. Savukārt Krimināllikuma 74.1 pants paredz, ka par nozieguma pret cilvēci publisku slavināšanu, publisku noliegšanu vai attaisnošanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Ņemot vērā augšminēto informāciju, lūdzu pārbaudīt, vai Alfrēda Rubika izteikumos par padomju represijām, kas izskanēja LNT “Ziņās”, nav konstatējamas noziedzīga nodarījuma pazīmes.

May 4, 2013 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Ļvova krievu skatījumā

April 27, 2013 Posted by | krievu impērisms | Leave a comment

Somija 1939-1945. Foto kolekcija

Somijas Bruņotie spēki publicējuši 170 000 fotogrāfijas par karu ar PSRS 1939-1945.g

sa-galleria

April 26, 2013 Posted by | 2. pasaules karš, Vēsture | Leave a comment

Ļvovā 9. maijs – sēru diena

Во Львове 9 мая объявлено Днем скорби

Бывшие воины ОУН-УПА принимают участие в шествии по улицам Львова. © Петр Задорожный/РИА Новости

Городской совет Львова объявил 8 и 9 мая Днями скорби по погибшим во Второй Мировой войне и жертвам тоталитарных режимов.

Как указано в документе, сообщает «Росбалт», ежегодно 8–9 мая на всей территории города будут вывешивать государственный Флаг Украины с траурными лентами. Также будут приспускать госфлаг Украины на административных зданиях местных органов государственной власти и органов местного самоуправления. В эти дни будут отменены развлекательные мероприятия и выключена празднично-декоративная световая иллюминация.

В горсовете называют провокацией заявления «политиков-украинофобов» о праздновании Дня Победы и развертывании красного знамени.

«Требуем от исполнительных органов государственной власти не допустить проведения коммунистического шабаша во Львове», — говорится в заявлении львовских чиновников.

В эти дни чиновники призывают жителей города проводить время в молитве по украинцам, павшим во Второй Мировой войне, и жертвам тоталитарных режимов.

Кроме того, Львовский горсовет принял постановление «О запрещении использования оккупационной символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории Львова».

April 25, 2013 Posted by | 2. pasaules karš, Vēsture | Leave a comment

Konference „Totalitārismi 20.gadsimtā. Latvijas un Polijas pieredze”

Valdis Kuzmins

29. aprīlī Rīgā, Latvijas Kara muzejā, Smilšu ielā 2, plkst. 9.30–17.00 norisināsies starptautiskā konference „Totalitārismi 20.gadsimtā. Latvijas un Polijas pieredze”.

Konference organizēta, sadarbojoties Polijas Republikas vēstniecībai Rīgā, Latvijas Vēsturnieku komisijai un Polijas Zinātņu Akadēmijas Vēstures institūtam un piedaloties abu pušu vēsturniekiem. Konferences primārais mērķis ir atspoguļot Latvijas un Polijas pieredzi divu 20. gadsimta totalitārismu (Vācijas un Padomju Savienības) uztverē.

Abās valstīs jautājums no ārējā un iekšējā aspekta bija aktuāls gan periodā starp abiem pasaules kariem, kad attiecības ar Vāciju un PSRS veidoja vienu no ārējo attiecību stūrakmeņiem, gan pasaules kara un pēckara perioda laikā, kad abas bija totalitāro lielvaru okupētas vai (Polijas gadījumā) atradās Padomju Savienības satelītvalsts statusā. Latvijas un Polijas vēsturiskajā pieredzē atrodamas kopīgas un atšķirīgas iezīmes, kuras salīdzinot, iespējams rast apstiprinājumu vai noliegumu mūsu vēstures stereotipiem, kā arī būtiski papildināt priekšstatus par savas valsts vēsturi. Tādēļ konferences ietvaros paredzēts izvērtēt un salīdzināt abu pušu vēsturnieku galvenos priekšstatus par aplūkojamajā kontekstā būtiskākajiem savu valstu vēstures posmiem un procesiem – attiecībām ar Vāciju un PSRS starpkaru periodā, stāvokli Otrā pasaules kara laikā un neatkarības iznīcināšanas apstākļus, iekšējo un ārējo situāciju pēc Otrā pasaules kara.

Nākotnē iecerēts turpināt abu pušu vēsturnieku diskusiju Varšavā, kur pēc diviem gadiem tiks organizēta līdzīga konference.

Latvijas – Polijas vēsturnieku konferences  „Totalitārismi 20. gadsimtā. Latvijas un Polijas pieredze” darba kārtība
Rīga, 2013. gada 29. aprīlis, Latvijas Kara muzejā, Smilšu ielā 20

09.15 – 09.30 Dalībnieku reģistrācija.
09.30 – 09.50 Konferences atklāšana. Svinīgās uzrunas
•  Ārkārtas un Pilnvarotais Polijas Republikas vēstnieks Latvijas Republikā
Ježijs Mareks Novakovskis
•  Latvijas  Republikas  vēstniecības  Polijas  Republikā  vadītāja  vietniece
Anda Ābele
•  Latvijas Kara muzeja direktore Aija Fleija
09.50 – 11.00 Konference
•  As.prof.  Ēriks  Jēkabsons  (Latvijas  Universitāte).  Latvija  un  Polija
(1919 – 1940): attiecību galvenie posmi
•  Prof.  Mareks  Kornats  (Polijas  zinātņu  akadēmijas  Vēstures  institūts).
Polija un Latvija starp Vāciju un Padomju Savienību 20.gs. 30. gados
•  Prof. Inesis Feldmanis (Latvijas Universitāte). Latvija un Vācija 1918-1940: attiecību galvenie posmi
11.00 – 11.20 Kafijas pārtraukums
11.20 – 13.00 Konference
•  Prof.  Aivars  Stranga  (Latvijas  Universitāte).  Latvija  un  PSRS  (1918-1940): attiecību galvenie posmi
•  Prof.  Antonijs  Zunda  (Latvijas  Universitāte).  Latvija  un  Lielbritānija
(1918-1940): attiecību pamatproblēmas
•  Dr.  Valters  Ščerbinskis  (Rīgas  Stradiņa  Universitāte).  Autoritārais
režīms Latvijā (1934 – 1940)
•  Prof.   Rafals  Vnuks  (Ļubļinas  Katoļu  Universitāte,  II  pasaules  kara
muzejs). Padomju okupācija (1939—1941)
•  Mg. Juris Ciganovs (Latvijas Kara muzejs). Padomju okupācijas režīms
Latvijā (1940 – 1941)
13.00 – 14.00 Pusdienas pārtraukums
14.00 – 15.00 Konference
•  Dr. Uldis Neiburgs (Latvijas Okupācijas muzejs). Vācu okupācijas laiks
Latvijā (1941 – 1945): galvenās iezīmes
•  Dr. Marģers Vestermanis. Holokausts Latvijā (1941 – 1945)
•  Prof.  Tomašs  Šarota  (Polijas  zinātņu  akadēmijas  Vēstures  institūts).
Pārdomas par vācu okupāciju Polijas teritorijā (1939 – 1945)
15.00 – 15.20 Kafijas pārtraukums
15.20. – 16.20 Konference
•  As.prof.  Daina  Bleiere  (Rīgas  Stradiņa  Universitāte).  Sovjetizācijas
process Latvijā (1945 – 1990)
•  Dr.  Malgožata  Ptasiņska  (Varšavas  Universitāte  un  Nacionālās
piemiņas  institūts).  Poļu  intelektuāļu  attieksme  pret  komunismu  dzelzs
priekškara abās pusēs (1945 – 1955)
•  Prof.  Darjušs  Jarošs  (Polijas  zinātņu  akadēmijas  Vēstures  institūts).
Poļu staļinisms (1948—1956)
16.20 – 17.00 Diskusija. Konferences noslēgums.

http://www.lu.lv/zinas/t/20549/


Padomju totalitārā režīma mantojums ir kā ”atsvars pie kājas”

02.05.2013 Viesturs Sprūde

Foto – LETA

Gan Polijai, gan Latvijai vēsture ir daudz svarīgāka nekā Rietumeiropas valstīm, pieminēdams abu valstu vēsturiskās saites un paralēles, starptautiskās konferences ”Totalitārismi 20. gadsimtā. Latvijas un Polijas pieredze” atklāšanā uzsvēra Polijas vēstnieks Latvijā Ježijs Mareks Novakovskis.

Konference tika rīkota, sadarbojoties Polijas Republikas vēstniecībai Rīgā, Latvijas Vēsturnieku komisijai un Polijas Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtam, un nākamais šāds pasākums paredzēts pēc diviem gadiem Varšavā. Latvijas un Polijas vēsturnieku priekšlasījumi bija veltīti abu valstu ārpolitiskajam stāvoklim starpkaru posmā, divpusējām attiecībām, vācu un padomju okupācijas periodam un sovjetizācijas sākumiem. Kā atzīmēja Novakovska kungs, padomju totalitārais režīms abām valstīm bija ”garīgi iznīcinošs”, bet tā atstātais traģiskais mantojums ir kā kavējošs ”atsvars pie kājas”. ”Bez pamatīgas vēstures studēšanas, noslaukot visas šīs lietas, mums nebūs viegli un mierīgi spēlēt to lomu, pēc kuras tiecamies,” piebilda diplomāts.

Asociētais profesors Ēriks Jēkabsons, sniedzot ieskatu Latvijas un Polijas pirmskara attiecībās, uzsvēra, ka tajās bijuši izcilas sadarbības brīži, kā Latvijas neatkarības cīņās 1920. gadā, kad poļi palīdzēja atbrīvot Latgali no lieliniekiem, gan krīzes momenti, kā 30. gadu sākumā, kad poļu minoritātes jautājuma dēļ Latvijas un Polijas diplomātiskās attiecības piedzīvoja nepieredzētu vēsumu. Savu stratēģisko mērķu dēļ Varšava tomēr bija ieinteresēta Latvijas neatkarības saglabāšanā.

Vēsturnieka ieskatā, abu valstu starpā valdījusi ”piesardzīga draudzība”, jo ārpolitiskās interesēs bija gan kopīgais, gan atšķirīgais.

”Ja jautā, kurš vainīgs pie tā, ka sadarbība bija nepietiekama, es vēlētos sacīt: ne Latvija, ne Polija. Vainīgā bija sistēma, jo abas valstis bija spiestas ievērot un piemēroties tai ārpolitiskajai situācijai, kāda valdīja. Iznākums bija tāds, ka katra valsts mēģināja glābties individuāli,”

raksturojot 1938./1939. gada situāciju un PSRS – Vācijas šķeļošās politikas iedarbību, rezumēja Jēkabsons.

Polijas ZA Vēstures institūta profesors Mareks Kornats norādīja, ka Polija starpkaru laikā stingri ievērojusi līdzsvara politiku, neejot ne ar Vāciju, ne ar PSRS. Varšavas ideāls bija izveidot starp abām Polijai naidīgajām zemēm esošo valstu bloku – ”trešo Eiropu”. Taču tas bija nereāli. ”1939. gada ģeopolitiskajā situācija ne Polija, ne Latvija vairs nevarēja viena otrai neko īpaši palīdzēt,” atgādināja Kornats. Interesanti, ka 1939. gada 31. augustā Francijas ārlietu ministrs Bonē signalizējis Polijas vēstniekam Parīzē par Molotova–Ribentropa pakta slepenā papildprotokola eksistenci. Bonē izteicies, ka dokuments izšķirot Baltijas valstu likteni, bet, kas tajā minēts par Poliju, viņš nezinot.

Ļubļinas katoļu universitātes profesors Rafals Vnuks, stāstot par 1939. gada 17. septembra PSRS iebrukumu Polijas austrumdaļā, atzīmēja, ka sarkan-armiešu ienākšana nenoritējusi gluži bez cīņas. Iebrucēji zaudēja divus trīs tūkstošus, poļi – sešus septiņus tūkstošus kritušo. Pēc Vnuka sacītā, poļiem tomēr vissāpīgāk atmiņā palicis tas, ka minoritātes – baltkrievi, ukraiņi, ebreji – sirsnīgi sveikušas ienākušo padomju karaspēku. Tiesa, sveicēju vidū bija arī poļi. Padomiskošanas scenārijs Austrumpolijā ar dažām atšķirībām līdzinājās 1940. gadā Baltijai piemērotajam. Arī Austrumpolijā notika ”tautas masu revolūcija” un ”atbrīvošanās no kapitālistu varas”. Padomju Savienības paplašināšanu noformēja kā ”demokrātisku procesu”, bet Polijas ”tautas” valdību tomēr nolēma nedibināt. ”Lūgumu” uzņemt PSRS izteica Rietumukrainas un Rietumbaltkrievijas tautu padomes, kuru vēlēšanās par komunistu kandidātiem nobalsoja 99%. Poļu vēsturnieki 1939. gada 30. novembrī, kad tika ”lūgta” pievienošana PSRS, uzskata par okupācijas perioda beigām un aneksijas sākumu.

Padomju vara strauji sagrāva visu agrāko kārtību, sāka nacionalizāciju, padomiskošanu, taču kolektivizāciju veikt nepaspēja. ”Strādnieku milicijas” terorā pret bijušo eliti gāja bojā ap tūkstotis ”kapitālistu”. Anektētās Austrumpolijas iedzīvotājus automātiski pasludināja par PSRS pilsoņiem.

Bēgļiem no Centrālpolijas padomju pilsonība bija jāpieprasa ar iesniegumu. Ja to nedarīja, sekoja represijas. 150 tūkstošus bijušo Polijas pilsoņu drīz iesauca sarkanajā armijā un nozīmēja celtnieku vienībās. Jaunajās administratīvajās struktūrās iesaistīja vietējos, visbiežāk no zemākajiem sabiedrības slāņiem. Tā kā poļi skaitījās ”nestabils elements”, izvēlējās minoritāšu pārstāvjus. Faktiskā vara tikmēr atradās no PSRS atsūtīto rokās. Šīs personas arī sāka veidot Polijas kompartijas aktīvu. Visi ar drošību saistīto dienestu funkcionāri 100% tika atsūtīti no PSRS. 1940./1941. gadā staļinisti Austrumpolijā veica četras deportācijas, kas kopā ar citām represijām aptvēra aptuveni 400 tūkstošus cilvēku. ”Tā bija dārznieka stratēģija – uz lēģeriem nosūtītos atdalīja no ”veselīgā elementa”, kam bija jākļūst par padomju pilsoņiem,” sacīja profesors Vnuks.

April 25, 2013 Posted by | konferences, totalitārisms | Leave a comment

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: