Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Latviešu karavīri Salaspilī

Par Salaspils nometnē ieslodzītajiem latviešu karavīriem, kas bija sodīti par izvairīšanos no mobilizācijas vai citiem pārkāpumiem un kuru skaits Salaspilī 1944. gada vidū pārsniedza divus tūkstošus, veidojot pat lielāko daļu no šajā laikā nometnē ieslodzītajiem. Ulda Neiburga raksts Mājas Viesī.

December 7, 2007 Posted by | Leģions, nepakļaušanās, Okupācija, pretošanās, represijas, Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: