Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Veltījums pretošanās kustībai

Okupācijas muzeja gadagrāmata “Karš pēc kara 1944 – 1956” tālāk…

December 18, 2007 - Posted by | mežabrāļi, nacionālie partizāni, nepakļaušanās, Patriotisms, pretošanās, represijas, Sibīrija, Staļins, Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: