Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Baltiešu pretestības cīņa

Ilgajos padomju okupācijas gados viena no visnoklusētākajām un visvairāk slēptajām tēmām saistās ar baltiešu pretošanās kustību nelegālo darbību Otrā pasaules kara gados Lasīt…

January 19, 2008 - Posted by | Okupācija, Patriotisms, pretošanās, Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: