Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

PSRS kaujinieki Latvijā

Gadu pēc profesora Heinriha Stroda grāmatas “PSRS kaujinieki Latvijā (1941 – 1945)” pirmās daļas atvēršanas svētkiem ceturtdien Okupācijas muzejā tika atvērts šī darba otrs sējums, kurā apkopoti dokumenti, kas saistās ar padomju partizānu kustības veidošanu un darbību Latvijā Otrajā pasaules karā.

Profesora Stroda nostāja šajā jautājumā ir strikta – vismaz Latvijas gadījumā īpaši sagatavotus kaujiniekus, kurus iesūtīja pāri frontes līnijai, lai veiktu diversijas un vāktu informāciju, par partizāniem patiesībā nekādi nevar saukt. Dokumenti apliecina, ka pretēji padomju laikā propagandētajam latviešu tauta nebūt nenostājās sarkano pusē un runāt par kaut kādu padomju partizānu kustību vai pat tās masveidību ir aplami. Tādēļ Heinrihs Strods konsekventi lieto apzīmējumu “PSRS kaujinieki”. Savos secinājumos profesors balstījies uz materiāliem, kas gadu gaitā vākti Latvijas, Vācijas un Krievijas arhīvos. Izdevumā materiāli sakārtoti 12. nodaļās, kas raksturo Latvijā iesūtīto padomju kaujinieku skaitu, plānus, biogrāfiju, darbību, tostarp “tautas nodevēju” sarakstu stādīšanu. Var nešaubīties, ka šie saraksti, kuros kā nodevējus iekļāva pat skolotājus un pastniekus, bija pamatā vēlākajām represijām.

Jāatzīmē, ka vienu nodaļu veido sarakste starp profesoru Strodu un akadēmiķi, bijušo sarkano partizānu komandieri Latvijā Vili Samsonu. Te var pavērot, kā saduras divi uzskati par padomju kaujinieku kustības traktēšanu Latvijā.

VIESTURS SPRŪDE Latvijas Avīze 2008-02-09 http://mod.la.lv/main1.php?id=3379777

February 9, 2008 - Posted by | Okupācija, PSRS, represijas, Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: