Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Gulags pirms Gulaga

http://www.easyget.lv aplūko kādu visai drūmu lappusi Latvijas vēsturē, kuru mūsu vēsturnieki pieminējuši nelabprāt un it kā garāmejot. Tālāk…

March 1, 2008 - Posted by | boļševiki, nāves nometnes, represijas, totalitārisms, Vēsture

1 Comment »

  1. […] Mūsu zemē tās ar vērā ņemamu vērienu ieviesa 1919. gada 24. februārī pieņemtais Padomju Latvijas Revolucionārās cīņas padomes lēmums. Lasīt… Cits raksts par Stučkas “zvēru dārziem” […]

    Pingback by Stučkas «zvēru dārzi» « gulags.lv | April 22, 2008 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: