Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Igauņu mežabrāļi

Video ar igauņu mežabrāļu dziesmu un igauņu patriota stāstījumu par restaurētu mežabrāļu bunkuru


March 2, 2008 Posted by | mežabrāļi, nacionālie partizāni, nepakļaušanās, Patriotisms, piemiņas vietas, pretošanās, Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: