Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Miris Latvijas gānītājs

Pēc neoficiālām ziņām, aizvadītā gada nogalē Maskavā nomiris un februāra sākumā Latvijā apbedīts Jānis Dzintars – līdzās Aleksandram Drīzulim un Vilim Samsonam viens no toņa noteicējiem vēstures zinātnē Padomju Latvijas pēdējos gadu desmitos.

Daudzi vēl atceras Jāņa Dzintara publikācijas ”Cīņā” un citos atmodai nedraudzīgos izdevumos, kas neatkarīgās Latvijas simboliku sunīja kā ”buržuāziskajiem nacionālistiem” piederīgu, bet leģionārus un mežabrāļus dēvēja par ”fašistiem” arī tad, kad pie tāda viedokļa vairs neturējās pat kompartijas vadība. Lasīt…

March 4, 2008 - Posted by | totalitārisms, Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: