Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Krievija golodomoru neuzskata par genocīdu

Krievijas pastāvīgais pārstāvis ANO nodaļā Ženēvā Valērijs Loščiņins aicinājis atteikties no pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu masveida bada, ko dēvē par “golodomoru”, kvalificēšanas par genocīdu, ziņo Interneta portāls liga.net.

Uzstājoties septītajā ANO Padomes cilvēktiesību sesijā, Loščiņins uzsvēris, ka “vēsturiskā patiesība” ir tāda, ka “par to gadu traģisko notikumu upuriem kļuva vairāku bijušās Padomju Savienības tautu pārstāvji – krievi, ukraiņi, kazahi, tatāri, baškīri”.

Tādējādi trīsdesmito gadu bads nevar tikt atzīts par genocīdu, kā to nosaka 1948. gada Konvencija par genocīdu. Šajā sakarā Loščiņins ieteica “nenodarboties ar politiskām spekulācijām, kas saistītas ar kopīgu, reizēm traģisku, vēsturisko pagātni, un neizmantot nepamatotu starptautisko tiesību normu traktējumu”.

Ukrainas prezidents Viktors Juščenko 2008. gadu Ukrainā pasludinājis par golodomora upuru piemiņas gadu, solot ieviest likumprojektu par kriminālo atbildību par golodomora kā genocīda neatzīšanu. Šī gada 4. februārī viņš jau sodījis deviņus rajonu administrāciju vadītājus par neapmierinošu darbību Ukrainas bada upuru piemiņas godināšanā.

2006. gadā Ukrainas parlaments golodomoru atzina par genocīdu pret ukraiņu tautu.
http://www.delfi.lv/news/world/other/article.php?id=20479462


Saeimā domstarpības par vārda “genocīds” lietošanu, raksturojot PSRS represijas Ukrainā


Gulags.lv par genocīdu Ukrainā

March 11, 2008 Posted by | Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: