Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Lasāmviela

Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti – 11.sējums

Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti – 12.sējums

Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti – 13.sējums

Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti – 14.sējums

Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti – 15.sējums

Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti – 16.sējums

Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti – 17.sējums

Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti – 18.sējums

Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti – 19.sējums

Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti – 20.sējums

March 16, 2008 Posted by | 58.pants, Atmodas_laiks, boļševiki, deportācijas, Dzelzs krusts, KGB, komunisms, Leģions, mežabrāļi, nacionālie partizāni, nepakļaušanās, nāves nometnes, Okupācija, Patriotisms, piemiņa, pretošanās, PSRS, represijas, Sibīrija, Staļins, stukači, totalitārisms, Vēsture, čeka | Leave a comment

Leģionāru piemiņas diena norit bez sadursmēm

Pēc ziedu nolikšanas pie Brīvības pieminekļa Latviešu leģionāru piemiņas gājiena dalībnieki pamazām sāk izklīst… Lasīt …


Naidam neizdodas aptumšot piemiņu


Segliņš slavē policiju par Leģionāru atceres dienā paveikto

Leģionāru piemiņas pasākums noritējis bez starpgadījumiem


Latvijas ‘antifašistus’ atbalstījuši domubiedri no Igaunijas


Leģionāru godināšana ir katra Latvijas iedzīvotāja svēts pienākums

March 16, 2008 Posted by | Leģions, piemiņa, Vēsture | Leave a comment

2000. gada 16. marts ar smaidu

March 16, 2008 Posted by | Vēsture | 3 Comments

   

%d bloggers like this: