Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Leģionāru piemiņas diena norit bez sadursmēm

Pēc ziedu nolikšanas pie Brīvības pieminekļa Latviešu leģionāru piemiņas gājiena dalībnieki pamazām sāk izklīst… Lasīt …


Naidam neizdodas aptumšot piemiņu


Segliņš slavē policiju par Leģionāru atceres dienā paveikto

Leģionāru piemiņas pasākums noritējis bez starpgadījumiem


Latvijas ‘antifašistus’ atbalstījuši domubiedri no Igaunijas


Leģionāru godināšana ir katra Latvijas iedzīvotāja svēts pienākums

March 16, 2008 - Posted by | Leģions, piemiņa, Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: