Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Impērijā latviski runāt nedrīkstēs

Ir 2054. gads. Saskaņā ar krievu autora Mihaila Jurjeva fantāziju grāmatas “Trešā impērija” nolikto lietu kārtību uz zemeslodes palikušas tikai piecas impērijas. Svarīgākā, protams, ir Krievijas impērija… Lasīt…

March 20, 2008 - Posted by | Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: