Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Vērtīgu grāmatu dāvinājums no Krievijas

25. martā plkst. 16.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Jaunākās periodikas lasītavā notiks sarīkojums „1949. gada 25. martu atceroties…”. Tajā pirmoreiz Latvijā tiks prezentēts Krievijas izdevniecības „POCCПЭН” septiņu sējumu izdevums „Staļiniskā GULAGA vēsture” un enciklopēdija „Holokausts”. Apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar Latvijas Okupācijas muzeja un LNB ekspozīciju par deportācijām, un Latvijas Kinofotofonodokumentu arhīva materiāliem par kolhozu dibināšanu.

Izdevumā „Staļiniskā GULAGA vēsture” iekļauti NKVD, OGPU, PSRS Iekšlietu ministrijas arhīvu materiāli par 1930.-1950. gadu masu represijām. Grāmatā publicētie dokumenti atspoguļo staļiniskā terora izveides sistēmu, sākot no deportācijām un arestiem piespiedu kolektivizācijas laikā, Lielā terora gadiem līdz politiskām tīrīšanām un īpašas likumdošanas pieņemšanai 1940.-1950. gados. Enciklopēdija „Holokausts” ir 2001. gadā ASV izdotās grāmatas tulkojums krievu valodā. Enciklopēdijā iekļauta vienpadsmit valstu zinātnieku sagatavota informācija par holokaustu.

Izdevniecības „POCCПЭН” grāmatas, kā arī Aleksandra Jakovļeva dibinātā fonda „Demokrātija” piecdesmit četru sējumu izdevums „Krievija. 20. gadsimts. Dokumenti.” tiks dāvinātas Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

Sarīkojumā uzaicināti piedalīties viesi no Krievijas: Jekaterina Geņijeva, Viskrievijas Ārzemju literatūras bibliotēkas ģenerāldirektore, Andrejs Sorokins, vēsturnieks un izdevniecības „POCCПЭН” ģenerāldirektors, Sergejs Kovaļevs, Krievijas biedrības „Memoriāls” priekšsēdētājs, Cilvēktiesību institūta prezidents, Andreja Saharova fonda priekšsēdētājs. Latvijas pusi pārstāvēs LR vēstnieks Krievijas Federācijā Andris Teikmanis, LR 9.Saeimas deputāte Sandra Kalniete, LR Bērnu un ģimenes lietu ministrijas parlamentārais sekretārs Pēteris Simsons, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, dzejniece un publiciste Anda Līce un folkloras kopa Grodi.

Pasākumu organizē Latvijas Republikas vēstniecība Krievijas Federācijā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Viskrievijas Ārzemju literatūras bibliotēku.

Krievijas inteliģences pārstāvju vizīte Latvijā un dāvinājums ir iespējams pateicoties akciju sabiedrībai „Turība” un personīgi Ivaram Strautiņam.

Informāciju sagatavoja Maira Ķezbere, LR vēstniecība Krievijas Federācijā 1. sekretāre un Anda Lamaša, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Publicitātes nodaļas vadītāja


Krievijas arhīvu dokumenti tagad pieejami LNBUnikāli arhīvu dokumenti, kas atspoguļo staļiniskā terora sistēmas izveidi, deportācijas, arestus un politiskās tīrīšanas, apkopoti septiņos sējumos ar nosaukumu Staļiniskā Gulaga vēsture, kopš 25.marta ir kļuvuši pieejami Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB).

25. martā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, plkst.16 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) Jaunākās periodikas lasītavā tika prezentēts Krievijas izdevniecības “Rosspen” septiņu sējumu izdevums “Staļiniskā GULAGA vēsture” un enciklopēdija “Holokausts.

Tos LNB kopā ar citiem vēsturiskajiem materiāliem par Krievijas vēsturi XX gs. un politiku XXI gs. dāvinājusi Krievijas Valsts Ārzemju literatūras bibliotēka. LNB pārstāve Anda Lamaša uzsver, ka dāvinājumam ir milzum liela nozīme, jo līdz šim, lai iepazītos ar Krievijas arhīvos glabātajiem materiāliem par represijām, vēsturniekiem bija jādodas uz Krieviju un nereti pieeja arhīviem viņiem tika liegta. Dāvinātie sējumi šos arhīvos glabātos dokumentus padara lasāmus ne tikai vēsturniekiem, bet jebkuram interesentam. A.Lamaša uzskata, ka šajos materiālos sev būtiskus faktus noteikti varētu uziet 1941.gada 14.jūnijā un 1949.gada 25.martā represētie un viņu tuvinieki.

Izdevumā “Staļiniskā GULAGA vēsture” iekļauti NKVD, OGPU, PSRS Iekšlietu ministrijas arhīvu materiāli par 1930.-1950.gadu masu represijām. Grāmatā publicētie dokumenti atspoguļo staļiniskā terora izveides sistēmu, sākot no deportācijām un arestiem piespiedu kolektivizācijas laikā, lielā terora gadiem līdz politiskām tīrīšanām un īpašas likumdošanas pieņemšanai 1940.-1950.gados.

Enciklopēdija “Holokausts” ir 2001.gadā ASV izdotās grāmatas tulkojums krievu valodā. Enciklopēdijā iekļauta 11 valstu zinātnieku sagatavota informācija par holokaustu.

Izdevniecības “Rosspen” grāmatas, kā arī Aleksandra Jakovļeva dibinātā fonda “Demokrātija” piecdesmit četru sējumu izdevums “Krievija. 20.gadsimts. Dokumenti” tika dāvināti LNB.

Dāvinājumam veltītajā pasākumā piedalījās Krievijas Ārzemju literatūras bibliotēkas ģenerāldirektore Jekaterina Geņijeva, vēsturnieks un izdevniecības “Rosspen” ģenerāldirektors Andrejs Sorokins, Krievijas biedrības “Memoriāls” priekšsēdētājs Cilvēktiesību institūta prezidents un Andreja Saharova fonda priekšsēdētājs Sergejs Kovaļevs. Latvijas pusi pārstāvēja vēstnieks Krievijā Andris Teikmanis, Saeimas deputāte Sandra Kalniete, parlamentārais sekretārs Pēteris Simsons, LNB direktors Andris Vilks, dzejniece un publiciste Anda Līce un folkloras kopa “Grodi”.

March 20, 2008 - Posted by | 58.pants, komunisms, piemiņa, PSRS, represijas, Sibīrija, totalitārisms, Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: