Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

«Sibīrijas bērniem» jābūt skolu bibliotēkās

Klajā nācis grāmatas “Sibīrijas bērni” 2. sējums “Mums bija tas jāizstāsta…”, kurā apkopotas intervijas ar 1941. gada 14. jūnijā uz Sibīriju izsūtītajiem ļaudīm, kuri tolaik nebija vecāki par 16 gadiem… Lasīt…


Zatlers: par komunistisko genocīdu jāstāsta arī mūsu nelabvēļiem

March 26, 2008 Posted by | deportācijas, Okupācija, PSRS, represijas, Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: