Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

«Sibīrijas bērniem» jābūt skolu bibliotēkās

Klajā nācis grāmatas “Sibīrijas bērni” 2. sējums “Mums bija tas jāizstāsta…”, kurā apkopotas intervijas ar 1941. gada 14. jūnijā uz Sibīriju izsūtītajiem ļaudīm, kuri tolaik nebija vecāki par 16 gadiem… Lasīt…


Zatlers: par komunistisko genocīdu jāstāsta arī mūsu nelabvēļiem

March 26, 2008 - Posted by | deportācijas, Okupācija, PSRS, represijas, Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: