Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Leģionāru diena – deputātu sirdsapziņas jautājums

Nacionāli noskaņotās organizācijas izplatījušas lūgumu iekļaut 16. martu atzīmējamo dienu sarakstā kā Latviešu leģiona atceres dienu. Taču ir maz cerību, ka šim aicinājumam izdosies rast dzirdīgas ausis Saeimā. Lasīt…

March 29, 2008 Posted by | Leģions, Okupācija, piemiņa, Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: