Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Latviešu filma pasaulei par padomju režīma ļaunumu

Internetā jau pieejams dokumentārfilmas ”The Soviet Story” (”Padomju stаsts”) publicitātes klips


Raksts Latvijas Avīzē


“The Soviet Story” is a story of an Allied power, which helped the Nazis to kill Jews and which slaughtered its own people on an industrial scale. Assisted by the West, this power triumphed on May 9th, 1945. Its crimes were made taboo, and the complete story of Europe’s most murderous regime has never been told. Until now…
FILM SYNOPSIS
The film tells the story of the Soviet regime.- The Great Famine in Ukraine (1932/33)
– The Katyn massacre (1940)
– The SS-KGB partnership
– Soviet mass deportations
– Medical experiments in the GULAG.These are just a few of the subjects covered in the film.“The Soviet Story” also discusses the impact of the Soviet legacy on modern day Europe. Listen to experts and European MPs discussing the implications of a selective attitude towards mass murder; watch a Russian MP giving a Nazi salute in the Parliament of Russia, and meet a woman describing the burial of her new born son in a GULAG concentration camp.
The Soviet Story is a story of pain, injustice and “realpolitik”.

March 30, 2008 Posted by | deportācijas, KGB, komunisms, PSRS, represijas, totalitārisms, Vēsture | 2 Comments

Dokumenti apliecina

Tā droši vien nav nejaušība, ka tieši 25.martā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) saņēma dāvanu no Krievijas Valsts ārzemju literatūras bibliotēkas — septiņos sējumos apkopotu dokumentu krājumu Staļiniskā Gulaga vēsture un enciklopēdiju Holokausts.

Notikuma nozīmīgumu akcentē fakts, ka dāvinājuma pasniegšanā piedalījās Latvijas vēstnieks Krievijā Andris Teikmanis un viens no pazīstamākajiem Krievijas cilvēktiesību aizstāvjiem Sergejs Kovaļovs.

Gulaga vēsture aptver to laika posmu, kad Josifs Staļins jau bija kļuvis par neierobežotu PSRS diktatoru, par tādu paliekot līdz pat savai nāvei. Turpmāk katrs interesents LNB varēs pats iepazīties ar Staļina radītā “šķiriskā” nāves konveijera “tiesisko” pamatojumu un funkcionēšanas priekšnoteikumiem.

Gulags vienlaikus ir gan Latvijas, gan Krievijas vēstures sastāvdaļa, kuram, kā jau kopīgai traģēdijai, it kā vajadzētu būt saprašanos veicinošam faktoram. Tikai Latvijai Gulags ir nesaraujami saistīts ar okupāciju, kuras fakta atzīšanu no oficiālās Krievijas tik drīz nesagaidīt. Kur nu vēl atvainošanos.

A. Rodins, Diena

March 30, 2008 Posted by | deportācijas, genocīds, komunisms, Okupācija, piemiņa, PSRS, represijas, Sibīrija, Staļins, Vēsture, čeka | Leave a comment

   

%d bloggers like this: