Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Jaunas kristīgas grāmatas atvēršanas svētki


Svētkus, 12.septembrī plkst. 16.00, Rīgas domes telpās svinēja mācītāja Dr.theol. Gunta Kalmes grāmatai “Durvis uz mājām. Mācītāja pārdomas par savas tautas vēsturi.”Autors, Lutera Akadēmijas pasniedzējs, jauno izdevumu sauc par kristīgā patriotisma grāmatu. Pēc formas tas ir mācītāja uzrunu, kas tapušas laika posmā no 2001.gada, krājums. Viņš atzīst, ka visa aizsākums ir meklējams kalpošanā LELB Augšāmcelšanās draudzē: “Spēku meklēt un rakstīt man deva šo īpašo cilvēku kopība, tas, kā viņi runā par ciešanu kristīgo jēgu”.

Augšāmcelšanās draudzē ir pulcējušies daudzi no tiem, kuru dzīves ir skāruši smagākie vēstures notikumi. Tautā tā tiek saukta arī par Represēto draudzi. Viņu uzticēšanās, dzīvesstāsti un liecības, kā arī aicinājumi teikt uzrunas valsts svētku un piemiņas brīžos deva mācītājam iemeslu meklēt un atrast būtiskāko vēstures un kristietības faktos.

“Patriotisms ir pamatots Svētajos Rakstos”, saka Dr. theol. Guntis Kalme, “gan kristīgā ticība, gan nacionālā piederība mums ir Dieva dāvanas un kā tādas ir ļoti augsti vērtējamas. Tradicionālais pieņēmums par latviešu tautas vēsturi kā “apspiesto vēsturi” ir ļoti nepilnīgs, jo tā vienlaikus ir arī brīvības alku, cīņu un uzvaru vēsture.”

Par darba gaitu autors stāsta, ka, gatavojoties katrai no uzrunām, nācies iedziļināties neskaitāmu grāmatu lapaspusēs, jo vajadzējis parādīt ne tikai notikumu faktoloģiju, bet arī to garīgo jēgu. Grāmatu varot dēvēt arī par homilētisku ieskatu mūsu tautas un valsts vēstures teoloģijā. Tajā apskatīti notikumi 20 gs. Latvijā, kas ietekmēja daudzu cilvēku, tautas un valsts likteni. “Ir stāsti, kurus bez aizkustinājuma es nevaru lasīt vēl joprojām” saka G.Kalme, “viens no tiem ir par 1905. gadu. Kad vērtējumam nolasīju to savam 17 gadus vecajam dēlam, viņš lakoniski teica – tēti, tu esi labi uzrakstījis.” “Šī lakoniskā uzslava man nozīmēja daudz,” saka autors.

Ievērojama daļa rakstu krājumos ir no latviešu Leģiona piemiņas pasākumiem. Īpaši rosinoša un autoram nozīmīga bijusi Latvijas Nacionālo karavīru biedrības pirmā priekšsēdētāja Nikolaja Romanovska atzinība. Kā viens no pārdomu avotiem ir bijusi arī ģimenes vēsture: viens no vectēviem nacistu laikā pabijis Salaspilī, otrs -19.divīzijas kapteinis – Gulagā.

“Šķiet, ka mans aicinājums ir kristīgi apzināt, apjēgt savas tautas vēsturi. Svarīgi, lai cilvēki sāk domāt, sāk jautāt un ne tik būtiski, lai piekrīt manis sacītajam. Ceru, ka grāmata būs arī atslogs maniem amata brāļiem patriotisku atceru brīžos, jo ne katram ir iespēja ilgstoši iedziļināties vēstures materiālos un to apcerē. Grāmatas veltījumā ir tikai viens vārds – Latvijai, tā ir arī dāvana mūsu valsts jubilejā,” saka mācītājs Kalme.

Līdzīgi kā viņa pirmo grāmatu “Jums, izsūtītajiem leģionāriem, nevienaldzīgajiem, paldies!”, arī šo ir ilustrējusi māksliniece Ieva Krūmiņa. Autora vērtējumā māksliniece savā ziņā ir pat pārspējusi viņu pašu, jo lakoniskos attēlos ir spējusi izcili parādīt uzrakstīto. Autors īpašu pateicību izsaka darba vēsturiskajam redaktoram Dr. hab. Hist. prof. H. Strodam par vērtīgajiem ieteikumiem un Luterisma mantojuma fondam par grāmatas izdošanu.

Šī Dr. theol. Guntim Kalmem ir jau otrā grāmata, to var iegādāties LELB Virsvaldes grāmatu galdā, Luterisma mantojuma fondā, savukārt pdf. formātā tā ir pieejama interneta vietnē www.lmf.lv.

Uz grāmatas atvēršanas svētkiem mācītājs Kalme bija aicinajis amatbrāļus, Lutera Akadēmijas mācībspēkus, esošos un bijušos studentus, Virsvaldes darbiniekus. Pasākumu Rīgas domē (Rātslaukumā 1) vadīja Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe, fragmentus no grāmatas lasīja aktieris Jānis Reinis kopā ar autoru, piedalījās vīru kopa “Vilki” un skanēja kristīgas kopdziesmas.

Teksts no http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=583

September 13, 2008 - Posted by | Vēsture

1 Comment »

  1. […] Jaunas kristīgas grāmatas atvēršanas svētki Jaunas kristīgas grāmatas atvēršanas svētki […]

    Pingback by Jaunas kristīgas grāmatas atvēršanas svētki « Gulaga filmotēka | February 25, 2009 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: