Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Brīvības dziesmas. Songs of Freedom

Lietuviešiem, kuri krita cīņās pret padomju okupāciju 1944-1969
For the sons of Lithuania who fell fighting the Russian Occupation 1944-1969


„Palinko liepa šalia kelio“: Lietuvos partizanų dainos.
100 partizānu dziesmas. 1988. gadā izdotā grāmata (teksts un notis).

December 14, 2008 - Posted by | mežabrāļi, nacionālie partizāni, nepakļaušanās, Okupācija, pretošanās

3 Comments »

 1. […] Brīvības dziesmas. Songs of Freedom Brīvības dziesmas. Songs of Freedom […]

  Pingback by Brīvības dziesmas. Songs of Freedom « Gulaga filmotēka | February 25, 2009 | Reply

 2. OI, SAKALĖLI,

  Oi, sakalėli, kur tu skrajoji,
  Gal tėviškėlėn žinias nešioji?
  Kas ti naujo, kas ti girdėti
  Toj mylimoj šalėlėj? // 2k

  Oi, partizane, vargo sūneli,
  Kam gi tu klausi tokių žinelių?
  Drumsčia vėjai tavo sodybą –
  Liūdi visa šalelė. // 2k

  Oi, sakalėli, kur tu skrajoji,
  Gal tėviškėlėn žinias nešioji?
  Kas ti naujo, kas ti girdėti
  Toj mylimoj šalėlėj? // 2k

  Tavo sodyboj vingiuoti grioviai,
  Namo griuvėsiai apšiurę stovi.
  O ti toli, tarpi berželių,
  Trys nauji kapai stovi. // 2k

  Vienas kapelis – tavo motulės,
  Antras kapelis – seno tėvulio,
  O šis trečias smėlio kapelis –
  Jauniausios seserėlės. // 2k

  Oh, little falcon, where are you coursing?
  Maybe carrying some news home,
  What is new, what did you hear?
  In that beloved country?

  Oh, you partisan, son of woe,
  Why are you asking for such news?
  Winds are stirring in your farm,
  The entire country is in sorrow.

  In your farm — uneven furrows,
  Your home stands neglected,
  And there far away, in between the birches
  Are three new graves.

  One grave — your mother’s,
  Another grave — your father’s,
  And the third sandy grave —
  Is your youngest sister’s.

  Comment by gulags.lv | April 2, 2011 | Reply

 3. […] Dažas no šīm dziesmām ievietotas šeit […]

  Pingback by LIETUVAS BRĪVĪBAS DZIESMAS « gulags.lv | May 3, 2011 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: