Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Bīskaps Rancāns un Satversme

Valsts prezidenta vietas izpildīšana
Latvijas valstij līdztekus jau labi zināmajiem Valsts prezidentiem ir bijis vēl viens valsts galva – Valsts prezidenta vietas izpildītājs bīskaps J. Rancāns, kurš trimdā daudz darīja demokrātiskās Latvijas Republikas vērtību saglabāšanai un valsts neatkarības atjaunošanai.
Mg. iur. summa cum laude Pleps Jānis, LU Juridiskās fakultātes doktorants

Latvijas konstitucionālajās tiesībās aksiomātiska ir tēze par Latvijas Republikas kontinuitāti. Kā atzīmējis profesors Aivars Endziņš, “Latvijas valsts kontinuitāte [..] ir mugurkauls visam Latvijas konstitucionālo tiesību organismam”.  Latvijas kontinuitātes (nepārtrauktības) doktrīna ir valsts oficiāls viedoklis par to, ka 1918. gada 18. novembrī dibinātā Latvijas Republika, neraugoties uz 1940. gadā notikušo okupāciju un aneksiju, ir turpinājusi nepārtraukti eksistēt. Viens no nozīmīgākajiem kontinuitātes doktrīnas elementiem ir secinājums, ka 1940. gadā Latvijas pievienošana PSRS ir notikusi, pārkāpjot starptautisko tiesību normas un Satversmes prasības, proti, PSRS ir īstenojusi prettiesisku agresiju pret Latviju, to okupējusi un anektējusi. Jau 1940. gadā Latvijas pievienošanu PSRS neatzina vairākas rietumvalstis, kā arī Latvijas sūtņi ārvalstīs. Tāpat jāatzīmē, ka liela daļa Latvijas pilsoņu gan Latvijā, gan ārvalstīs neatzina savas valsts patstāvības zudumu.

Šobrīd jau ir konstatēts, ka astoņi Latvijas tirdzniecības flotes kuģi nepakļāvās Latvijas PSR valdības rīkojumiem un turpināja kuģot zem Latvijas karoga. Otrā pasaules kara laikā tie pārvadāja karam nepieciešamās kravas, piedaloties karā ASV pusē.  Šo faktu īpaši ir akcentējis arī ASV prezidents Džordžs Bušs kādā no savām runām: “Baltijas valstīm nebija lomas Otrā pasaules kara sākšanā, karu šeit atnesa slepenais pakts starp diktatoriem, un, kad karš sākās, daudzi te parādīja drosmi. Kad marionešu valdība Latvijā lika Latvijas kuģiem atgriezties, astoņu kuģu jūrnieki nenolaida brīvās Latvijas karogu un palīdzēja ASV flotei piegādāt preces pāri Atlantijas okeānam. Ziemeļkarolīnas laikraksts šādi apraksta latviešu apkalpi: “Viņiem ir bārdas un atšķirīgs apģērbs [..], viņi ir[..] paguruši, bet pilni cīņas spara”. Līdz kara beigām seši kuģi bija nogremdēti un puse jūrnieku bija gājusi bojā. Gandrīz visi izdzīvojušie palika Amerikā un kļuva par tās pilsoņiem, ar ko mēs lepojamies. Kādā Amerikas pilsētā iela tika pārdēvēta par godu nogremdētam Latvijas kuģim. Mūsu valsts vienmēr ir bijusi pateicīga par Latvijas draudzību.”

Kontinuitātes (nepārtrauktības) doktrīnas kontekstā ierasti tiek aplūkoti 1940. gada vasaras notikumi, rietumvalstu paziņojumi un deklarācijas, kā arī Latvijas neatkarības atjaunošana 1990. gadā.  Lasīt tālāk…

March 3, 2009 Posted by | Okupācija, Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: