Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Latkolonijas

Jauns profils youtubē ar šādu nosaukumu. Paredzēts filmām par Austrumu latviešu diasporu.  Šobrīd šeit ievietotas divas filmas. Tajās runāts arī par 1937. gada genocīdu pret latviešiem.

(Youtubes specifika atļauj filmas garumu tikai līdz 10 minūtēm, tādēļ filmas sadalītas mazākos posmos)

Filma par Sibīrijas latviešiem, 1975-78.

Pirmo reizi pēc 1937. gada genocīda Krievijas un Sibīrijas latviešu stāvokļa apzināšana tika puslegāli uzsākta 1975. gadā. Pašu pirmo 1976. gadā uzņemto filmu konfiscēja VDK (KGB). Materiāli šeit skatāmai filmai tika iegūti no 1975 – 1978.gados, taču to samontēt un sākt izrādīt varēja tikai Gorbačova laikā, kad šādu informāciju drīkstēja paust un par to vairs nesodīja. 1986. gadā tā parādījās ar nosaukumu “Populārzinātniska lekcija par kādu vēstures tēmu”. Dziesmotās Revolūcijas laikā tā kopā ar citām filmām par Sibīriju un Gulagu tika izrādīta viscaur Latvijā daudzos pasākumos, kuri aicināja tautu cīņā par neatkarības atgūšanu.

# 1    http://www.youtube.com/watch?v=dfus4AEl3_Y
# 2    http://www.youtube.com/watch?v=-v3ARjQAleY&feature=related
# 3    http://www.youtube.com/watch?v=F8Ziec16h-M&feature=related

Lejas Bulānas hronika. 1987.

Sibīrijas latviešu ciems Lejas Bulāna 1987. gadā. Par šo un citiem latviešu ciemiem informācija atrodama vietnē: http://www.iclub.lv/life/bulana.htm

# 1     http://www.youtube.com/watch?v=_PqvmsgCF-E
# 2     http://www.youtube.com/watch?v=m_zjl-Oz2qs
# 3     http://www.youtube.com/watch?v=h1yfB6r1TOQ

Vēl viena filma no šī cikla  – Ciemošanās Balajā skatāma: http://www.youtube.com/watch?v=0TVhhSvDJiI&feature=related

Jāpiezīmē, ka filmēšana notika ar kameru “Krasnogorsk”, kuru bija jāgriež ar roku, un labi, ka tāda vēl bija…

March 5, 2009 Posted by | genocīds, Krievija, PSRS, represijas, Sibīrija, Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: