Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

EP aicina veicināt izpratni par totalitāro režīmu noziegumiem

http://www.tvnet.lv/zinas/arzemes/article.php?id=589080

Eiropas Parlaments aicina atbalstīt iniciatīvas, kuru mērķis ir labāk izprast pagājušā gadsimta Eiropas vēsturi. Tāds viedoklis pausts šodien pieņemtajā rezolūcijā „par Eiropas sirdsapziņu un totalitārismu”, ziņo Eiropas Parlamenta Preses dienests.

Deputāti cita starpā aicina izveidot platformu Eiropas pētnieku sadarbībai, stiprināt profesionālai izpētei paredzētos ES finanšu instrumentus un noteikt 23. augustu par Visu totalitāro un nedemokrātisko režīmu upuru atceres dienu.

Atkalapvienotā Eiropa 2009. gadā svinēs 20. gadadienu kopš Centrāleiropas un Austrumeiropas komunistisko režīmu sabrukuma un Berlīnes mūra nojaukšanas. Eiropas Parlamenta deputātu skatījumā šī iespēja jāizmanto, lai uzlabotu informētību par visu totalitāro un autoritāro režīmu noziegumiem un panāktu izlīgumu.

Parlaments uzsver: „(..) ir jāatbalsta Eiropas nemierīgās pagātnes dokumentēšana un liecību vākšana, lai palielinātu Eiropas informētību par noziegumiem, kas pastrādāti totalitāro un nedemokrātisko režīmu laikā, jo nav iespējams panākt samierināšanos bez pagātnes notikumu atceres.”

Šajā nolūkā deputāti prasa izveidot Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformu sadarbībai starp valstu pētniecības institūtiem, kā arī Eiropas mēroga dokumentācijas centru/memoriālu visu totalitāro režīmu upuriem. Parlaments arī aicina stiprināt profesionālas vēstures izpētei domātos ES finanšu instrumentus un visas dalībvalstis pielikt pūles, lai nodrošinātu piekļuvi atbilstošajiem arhīviem, vienlaikus garantējot, lai šis process netiek ļaunprātīgi izmantots politiskiem mērķiem. Parlaments arī atkārto aicinājumu visā Eiropā pasludināt 23. augustu par Visu totalitāro un nedemokrātisko režīmu upuru atceres dienu.

Rezolūciju, kas balstīta uz iepriekšējās plenārsēdes debatēm 25.martā, Parlaments pieņēma ar 553 balsīm par, 44 pret, un 33 atturoties.


Eiropas sirdsapziņa mostas, lai arī lēni

http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/komentari..viedokli/?doc=51141

Tā ir necerēta to spēku uzvara, kas gadiem centušies panākt komunistiskā totalitārisma noziedzīgās dabas atzīšanu un tā pielīdzināšanu nacismam.

Kad šis rezultāts ir sasniegts, varbūt var rasties priekšstats, ka “Eiropa mostas”, tā plaši atver acis un beidzot ierauga to, ko totalitārā komunisma un autoritārisma gados piedzīvojušas Austrumeiropas tautas.

Taču vēl pirms nedēļas, notiekot tā dēvētajām kompromisa sarunām, kurās dažādu politisko grupu pārstāvji meklēja kopīgu pozīciju, bija sajūta, ka EP sociālisti un “sarkanzaļie komunisti” balsojumā gatavojas rezolūciju izgāzt. Sarunu vadītājs, kurš pārstāvēja sociālistus, protestējot pret rezolūciju, pat pameta sarunu telpu. Pirms gada kreisajiem jau izdevās panākt tās atlikšanu uz nenoteiktu laiku.

Tomēr Eiroparlaments vienā no savām pēdējām šī sasaukuma plenārsēdēm beidzot bija gatavs paust savu nepārprotamo politisko viedokli. Lūk, daži minētās rezolūcijas punkti:

Eiropa nekļūs vienota, ja nespēs panākt kopīgu viedokli par savu vēsturi, atzīt komunismu un nacismu par kopīgu mantojumu un veikt godīgas un pilnīgas debates par visiem totalitārajiem noziegumiem pagājušajā gadsimtā;

EP uzskata, ka, lai pienācīgi saglabātu atmiņas par vēstures notikumiem, jāveic visaptverošs atkārtots Eiropas vēstures izvērtējums un Eiropas mērogā jāatzīst visi jauno laiku Eiropas vēsturiskie aspekti, tādējādi sekmējot Eiropas integrāciju;

EP izsaka līdzjūtību visiem totalitārisma un nedemokrātisko režīmu upuriem Eiropā un apliecina cieņu tiem, kas cīnījās pret tirāniju un apspiešanu.

Gandarījumu par panākto īpaši jūt tie Latvijas deputāti, kuri parakstīja EP kopīgo “Eiropas sirdsapziņas un totalitārisma” rezolūciju – Inese Vaidere un Ģirts Kristovskis no Pilsoniskās savienības un Roberts Zīle no “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK. Jo vairāk tāpēc, ka šo piecu gadu laikā bija jāpārvar milzīga sākotnējā pretestība, kas Eiroparlamentā bija pret visu, kas saistījās ar komunismu – bažījoties, ka tas kaut kā aizskartu ne tikai Krievijas, bet arī to Eiropas kreiso spēku jūtas, kas sajūt radniecību ar komunismu. Kristovska organizētā darba grupa “Vienota Eiropa. Vienota vēsture”, Vaideres un viņas četru kolēģu iniciatīva – rakstiskās deklarācijas pieņemšana par 23. augustu kā visu totalitāro un nedemokrātisko režīmu upuru atceres dienu Eiropā, jauno ES valstu deputātu veiktā pagātnes notikumu nepārtraukta skaidrošana – tas ir neredzamais ikdienas darbs, kurš novedis līdz tam, ka Eiroparlaments beidzot bija gatavs izteikt savu politisko viedokli. Vēl nav izdevies nonākt līdz tam, ka tiek atrasti mehānismi, kā totalitārā komunisma veiktos noziegumus tiesāt – tas ir jautājums, par ko iestājas Kristovskis, un jācer, ka nākamajam EP sasaukumam būs politiskā griba šo darbu turpināt.

Bet ir cits jautājums: vai Latvijā vēl ir interese par šādu rezolūciju, kas beidzot, gandrīz 20 gadus pēc PSRS sabrukuma, ir sagaidīta? Vai arī spēcīgāks ir viedoklis, ka tas tik tāds “latviešu mazohisms”, kas “brēc pēc atriebes” – turklāt laikā, kad ekonomika pasaulē brūk, kad rūp nevis pagātne, bet tas, kā izdosies izdzīvot nākamo dienu? Pa kuru laiku arvien lielāku spēku guvis uzskats, ka atskatīšanās vēsturē traucē virzīšanos uz priekšu, bet totalitārā komunisma noziegumu atklāšana – vien lēts populisms? Kas un kāpēc to veicinājis?

EP negaidīti drosmīgā nostāja mums atkal uzliek par pienākumu skatīties pagātnē. Ticu, ka tur ieraudzīsim arī daudzu skarbās šodienas notikumu cēloņus

April 2, 2009 Posted by | totalitārisms, Vēsture | Leave a comment

Vēl par Maskavas melu filmām

Videosižeti ar Maskavas propagandas filmu atspēkojumiem: http://www.youtube.com/user/mediakeep

Kā TV “Zvezda” Latvijā meklē fašistus.  ТВ «Звезда» ищет «фашистов» в Латвии
http://www.youtube.com/watch?v=w_3Vn7sI8dQ&feature=channel_page

29. marta TV3 sižets par filmu Прибалтика – история одной оккупации  Baltija – kādas okupācijas stāsts”, partulkots  krievu valodu saprotošai auditorijai 2 daļās:
http://www.youtube.com/watch?v=Z_d5DdkiRtI&feature=channel_page

http://www.youtube.com/watch?v=JfvjpBgvvc8&feature=channel_page

April 2, 2009 Posted by | Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: