Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Okupācija un luterāņu baznīca

http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/latvijas.zinas/?doc=55804

Garīgās literatūras grāmatnīcā, kas atrodama Rīgā, Lāčplēša ielā posmā starp K. Barona un A. Čaka ielu, iegādājos Helsinku universitātes filozofijas un teoloģijas doktora profesora Jouko Talonena grāmatu “Baznīca staļinisma žņaugos. Latvijas Evaņģeliski luteriskā baznīca padomju okupācijas laikā no 1944. līdz 1950. gadam” (2009.). Tās izdevējs ir Luteriskā mantojuma fonds Rīgā.

Profesora J. Talonena grāmata, kas ir viņa jau 1997. gadā uzrakstītās doktora disertācijas populārzinātnisks izdevums, var būt interesanta gan profesionāliem vēsturniekiem, gan luterāņu baznīcai tuvām aprindām. Jau pirms divpadsmit gadiem veiktais pētījums mani pārsteidza ar pamatīgumu, ar pārliecinoša faktu materiāla klātbūtni, kas, apskatāmā laikmeta (staļinisma patvaļa, 1944. – 1950.) noslēgtību zinot, pat pārsteidz.

Tie, kas iepazīsies ar J. Talonena grāmatu, atvērs dramatiskākās un sāpīgākās lappuses baznīcas vēsturē – tajās uzzināsit gan par mācītājiem patriotiem, kas tika nežēlīgi vajāti, gan citiem, kuru darbību autors zīmē nosodoši, aprakstot sadarbību ar padomju okupācijas režīmu. Gan jāpiebilst, ka profesors Talonens šos pārmetumus nedaudz atsver gan ar tālaika arhibīskapa Gustava Tūra zināmiem centieniem glābt baznīcu no pilnīgas iznīcināšanas. Te nu būtu vērā ņemams, ka profesors grāmatā aplūkojis pat ne gluži visu staļinisma periodu, ārpus pētījuma paliek turpmākie pārmaiņu gadi, bet 2009. gadā mēs vēlamies jau plašāka laikmeta vērtējumu. Īpaši jau tāpēc, ka patlaban modīga kļūst latviešu kolaborācijas tēma, un, to pētot, nevar apiet ne baznīcas dzīvi, nedz garīdzniecības lomu. Iespējams, ka dažs labs 1997. gada secinājums mūsu dienās var būt vērtējams citādi, jau pati dzīve pēc Staļina nāves pārgrozījās. Tālab šajā visnotaļ vērtīgajā publikācijā cerēju lasīt kādu mūsdienīgu pēcvārdu, baznīcas oficiālo skatu pagātnē. Būtu tikai loģiski arī, ka prof. dr. J. Talonena darbam sekotu visa padomju okupācijas laika baznīcas izvērtējums un varbūt pat dažu faktu pārvērtējums.

June 4, 2009 - Posted by | grāmatas, Okupācija, Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: