Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Jauns Kremļa propagandas «šedevrs»

http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/latvijas.zinas/?doc=68909

Baltijā dzīvojošo krievu tiesības tiekot pārkāptas vai uz katra soļa un Baltijas valstu okupācija ir “vienkārši meli”, ar kuru palīdzību ASV cenšoties Krieviju atstumt no Eiropas un starptautiskām lietām.

To “izpētījis” prokremliskais “Demokrātijas un sadarbības institūts”, ko vada bijusī Krievijas Valsts domes deputāte Natālija Naročņicka.

Tā sauktā “Demokrātijas un sadarbības institūta” Parīzes filiāle vakar Briselē prezentēja pētījumu “Izdzīvošanas iespējas: minoritāšu tiesības Igaunijā un Latvijā”, ar pretenziju, ka tajā it kā esot analizētā cilvēktiesību situācija minētajās Baltijas valstīs. Pētījums pieteikts skaļi: ar institūta pētījumu daļas vadītāja Džona Lāflanda rakstu izdevumā “The Brussels Journal”. Tajā likts noprast, ka pētījuma prezentācija notikšot visaugstākajā līmenī, jo uz to aicināts Krievijas vēstnieks NATO Dmitrijs Rogozins un Krievijas vēstnieks Eiropas Savienībā Vladimirs Čižovs. Pēc Latvijas diplomātu teiktā, šīs “ziņas gan izrādījušās stipri pārspīlētas”: prezentācija notikusi visai pieticīgās telpās, pasākums bijis tikai krievu valodā, arī apmeklētāju pulks visai skops – aptuveni 25 cilvēki. Ne D. Rogozins, ne V. Čižovs apmeklētāju pulkā neesot bijuši. Piedalījusies gan pati N. Naročņicka, kura, jāpiebilst, ir arī Krievijas komisijas “pret vēstures falsifikāciju” locekle. Klāt bijusi arī Tatjana Ždanoka.

Pagaidām pētījums “LA” rīcībā nav nonācis, bet Dž. Lāflanda raksts, kā šķiet, sniedz pietiekamu ieskatu tā “patiesībās”. Tajā klaji meli jaukti ar puspatiesībām, cenšoties iekļauties kremliskās propagandas rāmjos. Pirmkārt, tiek mēģināts argumentēt, kāpēc Baltijas valstu okupācija nekad neesot notikusi. Runājot par Latviju un Igauniju, Dž. Lāflands apgalvo, ka “Šīs teritorijas veidoja Padomju Savienības daļu no 1944. līdz 1991. gadam, kad tās kļuva par neatkarīgām valstīm dažus mēnešus pirms Padomju Savienības sabrukuma. Starpkaru periodā tās piedzīvoja īsu neatkarības laiku, un tas bija rezultāts pazemojošam mieram, ko 1918. gadā uzspieda Vācijas un Austrijas sakautajai un revolūcijas novājinātajai Krievijai. Neatkarības laikā Baltijas valstīs izveidojās diktatūra (Lietuvā 1926., Latvijā un Igaunijā – 1934. gadā). Pirms 1918. gada Latvija un Igaunija nebija valstis: tās kopš 1720. gada bija Krievijas impērijas sastāvā,” raksta Dž. Lāflands. Līdz ar to, kā Lāflands secina, “to inkorporācija PSRS 1944. gadā nebija, kā daudzi šodien apgalvo, klajš Krievijas agresijas akts, bet gan status quo ante (līdz tam esošā stāvokļa. – Red. piez.) atjaunošana, kāds pastāvējis gadsimtus ilgi un ko atbalstīja nozīmīga Baltijas politiskās klases daļa, kurai piederēja daudzi pārliecināti komunisti”.

“Okupācijas teorija ir vienkārši meli,” turpina Dž. Lāflands. Pēc viņa domām, “šo melu galvenais mērķis ir kolektīvi attaisnot Baltijas pilsoņus par viņu sadarbību ar komunistisko partiju. (..) Otrs šo melu mērķis ir attaisnot virkni juridisku pasākumu [Latvijā un Igaunijā], kuri liktu Eiropas Padomes liberāļiem ārkārtīgi satraukties, ja tādi tiktu piemēroti pret citām minoritātēm Eiropā.” Būtiskākais no šiem pasākumiem esot vēlēšanu tiesību ierobežošana un “krievu skolu slēgšana”, lai “sagrautu krievu nacionālo identitāti”.

Tā kā Latvija un Igaunija ilgstoši atradušās Krievijas sastāvā, tajās “pastāv lielas krievu minoritātes” – tik vienkāršoti turpina Dž. Lāflands. Bet nu viņi tiekot diskriminēti. “Šīs skaidri izteiktās diskriminācijas politikas sekas – (..) simti tūkstošu krievu vēl šodien atrodas juridiski beztiesīgā situācijā, jo viņiem nav pilsonības un līdz ar to ne politisku, ne pilsoņu tiesību. Baltijas politiķi bieži iesaka krievu tautības iedzīvotājiem “braukt mājās”, neraugoties uz to, ka viņu lielākā daļa ir dzimusi tur,” uzskata Dž. Lāflands. Baltiešu grēku listei viņš piemet klāt vēl arī to, ka “anti-Krievijas retorika Latvijā bieži vien ir atklāti antisemītiska”.

Dž. Lāflands uzdod jautājumu: kāpēc starptautiskā sabiedrība Baltijas valstīm “visu to” ļauj darīt? Viņa atbilde – tas it kā esot izdevīgi ASV, jo ļaujot atstumt Krieviju no ES un starptautisko jautājumu risināšanas. “Baltijas valstis atrodas stratēģiski [izdevīgā] teritorijā, kas divsimts gadus bijusi Krievijas rietumu robeža. To derusifikācija tagad kalpo vienkāršam ģeopolitiskam mērķim – Krievijas atstumšanai uz ziemeļiem un austrumiem, atbīdot no Eiropas lietām, kurās tai [proti, Krievijai] jābūt dabiskam spēlētājam.”


Lāflanda raksta adrese: http://www.brusselsjournal.com/node/4198

Turpat komentāri šim rakstam:

Laughland should be booted from the Brussels Journal.

Submitted by Fellow Peacekeeper on Fri, 2009-12-04 15:58.

This is an astoundingly rubbish article which shames the otherwise fine Brussels Journal site. It is full of factual inaccuracies (or *lies* if Mr Laughland is aware of those inaccuracies)

“They had enjoyed a brief period of independence between the wars, as a result of the humiliating peace forced on a defeated Russia…” Apparently the 1919-20 years of fierce fighting for independence doesn’t count for Mr Laughland, he makes it sound like the Baltics recieved independence like kids receiving bonbons at the frivolous behest of Germany…

“…anti-Russian rhetoric in Latvia is often overtly anti-Semitic too.” Certainly not by any reputable person or party. Note that Laughland posts a link to Stormfront … STORMFRONT! dammit .. as proof for this!

“incorporation into the USSR in 1944 was therefore not … an act of naked Russian aggression”
1944? Let us try the invasion, occupation, rigged “elections”, murders, deportations and annexation in 1940. So where does he get 1944 – Liberation from the nazis perhaps? Even the Russians are embarrassed to trot that fiction out in public Laughland.

“Their purpose is to gerrymander the electoral map in order to maintain an elite in power.”
You mean, Latvians think that Latvia should be ruled by Latvians?

“the “imperialism” of pre-revolutionary Russia was imperialism only in name.” and
“The Russian empire was not built on the colonial subjugation of foreign peoples…” An utterly astounding set of sentances…

“But it is much a lie to say that these countries were occupied as it would be to say that Flanders is currently “occupied” by Belgium.” Just plain stupid. Laughland has twisted the notion of occupation into a pretzel. Tanks, barbed wire, deportations, show trials, extrajudicial murders and massacres, Kolyma and the KGB.

“…clear policy of discrimination – and against a well-established historical community…”
Fact : Ethnic Russians who were citizens of Latvia 1920-39, as well as their descendents, are virtually all enfranchised citizens. Any Russians born in Latvia post 1940 can become citizens with a few simple steps – the bar for citizenship is much lower than Germany for instance.

I can go on and on about this. Almost every other sentance is incorrect in details and in context, Laughland consistently demonstrably misrepresents the facts of the situation. That is not the same as making a differing analysis and drawing debatable conclusions. He is either grossly misinformed or a liar.

Who is Laughland?? He consistently takes the Russian propaganda bs line, its as if he gets his whole schtik from “Russia Today” – anti Baltic, anti Orange revolution (ie anti-Ukrainian), anti Rose revolution (ie anti-Georgian), pro-Milosevic, pro-Lukashenko.

Laughland may be euroskeptic, but otherwise he is a clown. For the sake of its credibility Brussels Journal should disassociate itself from him.

Heath was Right about Laughlandsky

Submitted by Kapitein Andre on Fri, 2009-12-04 05:01.

Laughland is parroting the most baseless Russian and Soviet propaganda.  I could blog for days about how disgusted I am by his malicious attacks on the Baltic peoples.  His article is, in the words of Sir Edward Heath, “Preposterous…a hideous distortion of both past and present.”

Is Laughland warming his bed with a Russian?  Perhaps the incomparably unbiased Rogozin?  Only pillowtalk about the ungrateful, fascist, anti–Semitic and America–phile Balts and Poles could give Laughland’s vitriol that visceral quality that makes one imagine him screwing up his face with rage as he pounds out his next smear on a laptop.

Marc Frans will note my conviction that Russia is a strategic partner in the clash with Islam.  However, Laughland is sanitizing history and degrading whole peoples, despite the reputation that the Russian people have amongst tens of millions of Europeans!  Laughland’s comments are even insulting to this people themselves, as the Russians have always been the worse off for their governments, irrespective of the territorial ambitions of their Czars and First or General Secretaries.

He is reminiscent of white men who end up marrying orientals and then go about announcing the synergies between East Asia and the West.

Flanders is currently occupied by Belgium.

Submitted by letthefrogscroak on Thu, 2009-12-03 21:01.

This is the truth. Or were the Flems ever asked their opinion in a democratic way?

Deranged # 2

Submitted by marcfrans on Thu, 2009-12-03 19:34.

Indeed, deranged is the appropriate word, and not for the first time…  It may well be that Baltic independence “serves a geopolitical purpose”, but so do Laughland’s articles.

This article suffers from schizophrenia.  It starts off promisingly with complaints about the tendency of contemporary Western European ‘elites’  of ignoring the wishes of “the mass of the population” as illustrated with the quote from a French radical socialist (and her ever-expanding view of “human rights”, while ignoring real human INDIVIDUAL rights). But then it lurches into a lengthy defense of the past “incorporation” of peoples into authocratic/totalitarian Russian/Soviet empires (in both the distant and in the not-so-distant past).

As always, Laughland’s reflexive anti-Americanism rises eventually to the surface. “Only the United States benefits” he claims, from Baltic independence! Really? Not the baltic people themselves? They would benefit from inclusion in authoritarian Putistan? And what about the East Europeans? Have they been threathened (and occupied) in recent memory by the Unites States, or was it by… ? And what about Europe? Does that benefit from a revanchist strong Russia, or from a contained Russia? These are all simple questions, but Laughland does not seem to ask them to himself.

None of this is to deny that there may be serious and legitimate questions about “human rights” problems for Russian minorities in the Baltic states. The relevant question is this: were can human rights problems realistically best be addressed, in the free (for now) West or in Putistan? It is incomprehensible how a 21st century Brit could argue for the latter. It is as if the experiences from the past century count for nothing to him.

They were not occupied

Submitted by traveller on Thu, 2009-12-03 16:45.

they were “incorporated”.
Reminds me of the Polish officers in Katyn, they were probably neckshotterated.
Mr Laughland, your whole article smells of submission to the Russian propaganda. Unfortunately for you, we Flemish, “incorporated” in Belgium became immune to “incorporation” propaganda.

Deranged article from Laughland

Submitted by Kenneth Charles Simmonds on Thu, 2009-12-03 14:18.

Laughland skims over the facts that Estonians, Latvians and Lithuanians have their own languages, which are not even Slavic, that they are a different religion to Russians and they even use a different alphabet.
He airbrushes also out the fact that the presence of a substantial Russian minorities in the 3 countries is due in part to a deliberate policy of Russification in the period immediately following the Molotov-Ribbentrop pact in 1940-41 and between 1944 and 1990. In the case of Latvia the prewar population was 77% Latvian, by 1989 this proportion had fallen to 52%. This russification took the form of a deliberate extermination of the indigenous intelligentsia and the wholesale import of a Russian speaking proletariat (cf. China’s policies in Tibet or Indonesia’s in West Irian/E.Timor)

December 10, 2009 Posted by | Okupācijas sekas | Leave a comment

Divas Krievijas. Divas Latvijas

Sandra Kalniete, Latvijas Avīze

Cik ir pašu bāleliņu, kas, patriotiskus vārdus skandēdami, tomēr aizrautīgi ļaujas Krievijas “maigajai varai”

Franču filozofs Andrē Gliksmans šoruden Velveta revolūcijas divdesmit gadiem veltītā konferencē Prāgā aicināja ieraudzīt divas Krievijas – Vladimira Putina un Annas Poļitkovskas Krieviju. Autoritāro, pilsoniskās brīvības ierobežojošo, impēriski nostalģisko un naftasdolāru uzpūsto “Putina sistēmu”. Un Krievijas demokrātisko pilsoņu, cilvēka tiesību aizstāvju un sistēmas drosmīgo pretinieku Krieviju. “Jā, ar Krieviju ir jādraudzējas, bet ar kuru Krieviju – Putina vai Poļitkovskas Krieviju?” retoriski jautāja Gliksmans.

Šonedēļ Briselē ir iespējams ieraudzīt šīs abas Krievijas. Putina Krieviju pārstāv krievu imperiālisti un viņu nolīgtie “eksperti” – vēstnieks NATO Dmitrijs Rogozins, nacionālistiskā politiķe un vēsturniece Natālija Naročņicka un Tatjana Ždanoka. Putina sistēma mēģinās pievērst uzmanību grāmatai “Iespēja izdzīvot: minoritāšu tiesības Igaunijā un Latvijā”, kurā attaisnos Krievijas un PSRS īstenoto pārkrievošanu un nomelnos Latvijas un Igaunijas tautu Eiropas izvēli un politiku. Attaisnojumam kalpo atsauce uz Krievijas vēsturiskajām tiesībām pār Baltijas valstīm, kuru “iekļaušana PSRS 1944. gadā nebija, kā daudzi mūsdienās apgalvo, kails piemērs par krievu agresiju, bet gan tās situācijas atjaunošana, kura pastāvēja gadsimtiem ilgi un kuru jebkurā gadījumā atbalstīja ievērojama daļa”.

Annas Poļitkovskas Krieviju pārstāv cilvēktiesību aktīvists, biedrības “Memoriāls” priekšsēdētājs un ievērojams padomju disidents Sergejs Kovaļevs un vēsturnieks Jurijs Afanasjevs, kuri šodien Eiropas Parlamentā stāsta par Putina sistēmas kroplībām un aicina Eiropas intelektuāļus uz solidāru pretestību Kremļa režīmam un rietumvalstu monopolistu merkantilajiem darījumiem ar Putinu.

Tiktāl viss it kā būtu skaidrs, tā teikt, ideju cīņa un viedokļu daudzveidība…

Tomēr mani nodarbina cits jautājums – kuru Latviju un kuru Eiropu pārstāv Tatjana Ždanoka, un cik Latvijā patiesībā ir Latviju. Cik ir pašu bāleliņu, kas, patriotiskus vārdus skandēdami, tomēr aizrautīgi ļaujas Krievijas “maigajai varai” un vēl mēģina pārliecināt tos, kas pagaidām šaubās, par gaidāmajiem ekonomiskajiem labumiem – mūsdienīgām piena upēm ķīseļa krastos, kas, “ja tik pareizi runāsim ar Krieviju”, plūdīs arī tepat Latvijā.

Starpkaru periodā Latvijā arī bija divi strāvojumi – “rietumnieki” un “austrumnieki”. “Rietumnieki” bija par sadarbību ar Eiropu, “austrumnieki” – ar Padomju Savienību. Cik melno ikru un šņabīša PSRS vēstniecības pieņemšanās gan netika apēsts un izdzerts, līdz latviešu uzņēmēji, žurnālisti un intelektuāļi sāka ticēt, ka Padomija ir mūsu valsts īstenais draugs! Protams, ka tas bija vieglāk, nekā pacelt Latviju līdz tādai izcilībai, lai mēs spētu līdzvērtīgi konkurēt Eiropā. Tā nemanot pienāca 1940. gads…

Šoreiz nebūs 1940. gada, jo ir cits laiks. Šoreiz 1940. gads briest mūsu prātos un sirdīs, tāpēc šodien tik viegli var “ieviesties” valstī, kuras tauta netic sev un kuras politiķus tik viegli ir padarīt par “savējiem”. Ir arī citi līdzekļi, kā “maigo varu” nobriedināt līdz īstai varai – arvien pieaugoša Krievijas plašsaziņas līdzekļu ietekme, netīrās naudas ieguldījumi, “gāzes adata”, savstarpēji izdevīgi darījumi ar “politbiznesmeņiem” un to politisko panākumu veicināšana.

Ja vēl “maigajai varai” talkā nāk mūsu pašu dižbāleliņi, kas stāstīdami stāsta, cik ļoti latvju tautai vajag īstu saimnieku un vadoni, tad paliek baigi no tām vēsturiskajām paralēlēm, kuras reiz jau Latvijā piedzīvotas.

December 10, 2009 Posted by | Okupācija, Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: