Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Vieta, kur pieminēt svešumā kritušos

http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/latvijas.zinas/?doc=69509

Nevar apzināt visus karus, kur piedalījušies latvieši

Pēc vairāku gadu diskusijām beidzot nolemts, kādi jāizskatās svešumā kritušo latviešu karavīru piemiņas vietai Rīgas Brāļu kapu otrajā depozitārijā.

Par piemiņas vietas izveidi daudzās sanāksmēs diskutējuši pārstāvji no vairākām sabiedriskām organizācijām, valsts institūcijām, vēsturnieki un privātpersonas, līdz nonākuši līdz gala variantam. Kā apgalvo Rīgas Pieminekļu aģentūras direktors Guntis Gailītis, vienīgie, kas palikuši ar rezultātu neapmierināti, ir daļa Austrālijas latviešu, kurus pārstāv J. Vējiņš, – viņi uzskata, ka darbs ir nepilnīgs un nepabeigts, sienas tukšas…

“Sākumā bija ideja, ka uz sienām vajadzētu uzrakstīt visus karus, kuros latviešu karavīri piedalījušies, pat visus šajos karos bojā gājušos mūsu karavīrus, taču ātri vien sapratām, ka šī ideja nav izpildāma: mēs nevaram apzināt ne tikai visus karavīrus, pat ne visus karus, kuros, iespējams, piedalījies kāds latvietis, turklāt cik tālu pagātnē atkāpties – līdz viduslaikiem, vēl tālākā pagātnē? Turklāt diemžēl jāatstāj vieta arī nākotnei. Tāpēc nonācām pie mākslinieciskā simbolisma. Te varēs atnākt jebkurš un pieminēt jebkuru latviešu karavīru, kas kritis jebkurā laikā un vietā svešumā. Piedevām: depozitārijs ir maza 27 kvadrātmetru telpa un, ja to aprakstītu no vienas vietas un visur saliktu uzrakstus un simboliku, tad tas atgādinātu muzeja stendu – to arī negribējām,” skaidro G. Gailītis.

“Ja mēs depozitārija sienas sāktu aprakstīt, neizbēgami nonāktu arī līdz emocionālām un ideoloģiskām pretrunām, jo labi zinām, ka latvieši daudz ir karojoši viens pret otru,” piebilst projekta izstrādātāja arhitektu biroja “Vecumnieks & Bērziņi” vadītājs Edvīns Vecumnieks. Patiešām būtu grūti iedomāties, ka latviešu leģionāri un nacionālie partizāni būtu ar mieru atrasties uz vienas sienas ar sarkanās armijas karavīriem un sarkanajiem partizāniem…

Par projekta izstrādni Kultūras ministrija jau samaksājusi Ls 9000, bet tā realizācijai nepieciešami Ls 30 000 – Rīgas pieminekļu aģentūra šajā sakarā vērš cerīgu skatienu uz Aizsardzības ministriju, kuras nākamā gada budžetā šīs izmaksas gan nav iekļautas. Iespējams, naudu varētu sadabūt citviet vai saziedot. Praktiskie darbi pie depozitārija, kurš šobrīd ir bēdīgā stāvoklī un Rīgas Brāļu kapu izveides laikā tā arī netika līdz galam pabeigts, varētu sākties jau nākamgad.


Uzziņa

Rīgas Brāļu kapos ir četri depozitāriji: 1. – realizēts 2005. gadā un veltīts Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņai; 2. – būs veltīts svešumā kritušajiem latviešu karavīriem; 3. – iecerēts kā pateicības vieta Rīgas Brāļu kapu atbalstītājiem; 4. – iecerēts kā moderns datorizēts arhīvs.

December 18, 2009 - Posted by | piemiņa, piemiņas vietas

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: