Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Svarīgs patriotisks darbs

http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/latvijas.zinas/?doc=69502

Latvijas Okupācijas izpētes biedrība grib darboties

Uz šoruden dibinātās Latvijas Okupācijas izpētes biedrības (LOIB) pirmo kopsapulci piektdien bija ieradies apmēram 30 interesentu. Mērķis – sabiedriskā kārtā turpināt darbu, ko 2005. gadā sāka Ministru kabineta komisija Padomju totalitārā komunistiskā režīma Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai.

”Okupācijas jautājums ir pietiekami svarīgs, lai par to spriestu vismaz sabiedrībā,” kopsapulces atklāšanā Zinātņu akadēmijā norādīja sabiedriskā labuma organizācijas LOIB valdes priekšsēdētājs Edmunds Stankevičs, kurš vadījis arī valdības komisijas darbu, pirms tās darbība šā gada 1. augustā tika apturēta. Pēc Stankeviča teiktā, iestāties biedrībā tiek aicināts ikviens, ja gatavs atbalstīt tās darbību: ”Mēs varētu apsvērt arī tādu cilvēku uzņemšanu, kuri teiks, ka okupācijas nav bijis, ja vien viņi atnestu mums attiecīgu pētījumu, kurā pierādītu savus uzskatus.” Jaundibinātās biedrības vadītājs gan piebilda, ka uz tiem, kas turpina noliegt okupāciju, mūsdienās ”skatās kā uz dīvainiem”. LOIB savus pētījumus grasās izvērst kā padomju, tā nacistiskās okupācijas seku izpētes ziņā, tomēr ar uzsvaru uz pirmo.

Biedrības statūtos teikts: ”Mērķis ir sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz totalitāro režīmu izpēti un tajos cietušo Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, kā arī veicināt Latvijā pilsoniskās sabiedrības attīstību, izglītību, zinātni, kultūru un vēsturisko atmiņu.” Vairāki klātesošie minēja, ka lielāka uzmanība jāpievērš padomju okupācijas ekonomisko seku aprēķināšanai, jo demogrāfijas un videi nodarītā kaitējuma jautājumos aprēķini vairāk vai mazāk pabeigti.

”Tas ir ārkārtīgi svarīgs patriotisks darbs. Tas, ko jūs sākotnēji visi kopā veicāt kā valsts pasūtījumu – noskaidrot vēsturisko patiesību un dot argumentus politiķiem –, kļuvis par jūsu sirdslietu un profesionālo atbildību,” bilda Ģirts Valdis Kristovskis (PS). Viņš norādīja, ka konkrēti skaitļi par padomju okupācijas nodarītajiem zaudējumiem vajadzīgi, lai runātu ar Krievijas politiķiem: ”Ja mēs nevaram ar tiem nopietni runāt par okupāciju pašreiz, mums jābūt gataviem par to runāt nākotnē.”

Eiroparlamenta deputāte Inese Vaidere (PS) norādīja, ka Latvijas politiķi pārāk bieži ”jūtas it kā vainīgi, ja par kaut ko jādiskutē, īpaši par okupācijas noliegšanas faktu”. ”Ja dažiem pietiek bezkaunības joprojām noliegt, ka Latvija bijusi okupēta, tad uz šo nekaunību kā lielu nekaunību arī jāskatās. Okupācijas fakts ir starptautiski atzīts,” viņa uzsvēra. Savu atbalstu LOIB izteikusi arī eirodeputāte Sandra Kalniete (PS), kura uz pirmo sanāksmi gan neieradās, jo aizkavējās viņas avioreiss uz Rīgu. Tāpat klausītāju vidū kā novērotāju redzēju premjera Valda Dombrovska padomnieci Elīnu Melngaili.

Pagaidām LOIB iestājies aptuveni 30 dalībnieki, pārsvarā zinātnieki – vēsturnieki, ekonomisti, demogrāfi, kuri darbojās arī valdības komisijā. Daudzi no viņiem uzsvēra, ka būtu gatavi turpināt pētījumus arī tad, ja biedrībai neizdotos iegūt pienācīgu finansējumu, jo nav jau runa par pašlabumu. LOIB vadība solīja, ka pie naudas līdzekļu meklēšanas ķersies tūliņ nākamā gada sākumā, kad citi organizatoriskie darbi būs paveikti. Cerības tiek liktas uz individuāliem, tajā skaitā ārzemēs dzīvojošo latviešu, ziedojumiem un ES institūciju atbalstu. Tuvākajā nākotnē biedrība gatavojas iekārtot arī savu mājaslapu internetā ”loib.lv”.

December 19, 2009 - Posted by | Okupācija, Okupācijas sekas

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: