Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Vēstures žurnāli draud iznīkt

http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/latvijas.zinas/?doc=70422

Peļņa nekad nav bijusi akadēmisko izdevumu mērķis

Ekonomiskās krīzes apstākļos bojāeja draud ne tikai literatūras mēnešrakstam “Karogs”, kā to jau ziņojuši mediji. Drīzumā var pārstāt iznākt arī Latvijas vēstures zinātnei veltītie periodiskie akadēmiskie izdevumi.

Kopš deviņdesmito gadu sākuma Latvija varēja lepoties ar trim akadēmiskiem vēstures žurnāliem:

”Latvijas Vēstures institūta žurnāls”, ”Latvijas Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki” un “Latvijas Arhīvi”. Tradicionāli tie ceļojuši pie lasītāja četrreiz gadā, bet, tā kā potenciālo pircēju loks ir šaurs, lielākoties šie žurnāli tiek izdalīti par velti dažādām iestādēm. Par peļņas gūšanu nekad nav bijis runas, un peļņa nekad arī nav bijusi akadēmisko izdevumu mērķis.

”Mēs ļoti ceram, ka spēsim šogad izspiest vismaz vēl vienu žurnālu. Autori ir, raksti arī un būtu vēl. Abonējami šogad neesam, jo nevaram garantēt savu iznākšanu,” atzinās Latvijas Universitātes (LU) žurnāla ”Latvijas Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki” redaktore un LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonda vadītāja Ļubova Zīle. Līdz šim žurnālu finansēja LU kopā ar Latvijas Zinātnes padomi. 2010. gadam naudas nav. Zīles kundze cer ”kādu mazumiņu” tomēr savākt. Ja izdosies, šā gada pirmais numurs iznāks martā. Ļubova Zīle pati par žurnāla un fonda vadīšanu nekādu atalgojumu nesaņem, un vienīgais algotais darbinieks (alga Ls 100 mēnesī) ir cilvēks, kas nodarbojas ar žurnāla salikšanu un citiem tehniskajiem jautājumiem.

Žurnāls ”Latvijas Arhīvi”, ko izdod Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, Latvijas Valsts vēstures arhīvs un Latvijas Arhīvistu biedrība, aizvadītajā gadā iznāca, lielākoties pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam. Šogad tā nebūs, jo valsts iestādes uz fonda naudu vairs pieteikties nevar. Vai ar žurnālu ”būs cauri”? ”No vienas puses, varētu sacīt, ka mēs savu darbību beidzam. No otras, mēs tomēr mēģināsim atrast naudu vismaz vienam numuram, vai iznākt kā gadagrāmata,” bilst izdevuma galvenā redaktore Valda Pētersone. Nav izslēgts, ka ”Latvijas Arhīvi” nākotnē iznāks tikai elektroniskā versijā, taču arī tam nepieciešamas zināmas finanses.

Vislielākās izdzīvošanas iespējas, šķiet, ir LU Latvijas Vēstures institūta (LVI) izdotajam ”Latvijas Vēstures institūta žurnālam”. Izdevums garantētu valsts finansējumu pēdējos pāris gadus nav saņēmis, un grūtības tam nav nekas jauns. ”Pagājušajā gadā mēs iznācām daļēji uz pašu rēķina – vienkārši darbinieki paši vienojās, ka samazinās savas algas un honorārus, lai žurnāls varētu iznākt. Bet šogad būs grūtāk,” stāsta žurnāla redaktore Ineta Lipša. Cerības saistās ar valsts atbalstīto programmu ”Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)”. Vienīgi nav skaidrs, vai LVI projektiem no šā ”katla” kas atleks. Situācija solās būt skaidrāka tuvāk pavasarim. ”Ja naudu mums neiedalīs, tad žurnāla nebūs,” konstatē Lipša.

Saprotams, ka neviens akadēmisks vēstures izdevums nevar sevi atpelnīt. Tāpat diskutējams ir jautājums, vai trīs šāda veida žurnāli, par kuru eksistenci liela daļa valsts iedzīvotāju varbūt nemaz nezina, Latvijai nav pārāk liela greznība. Taču vismaz vienam ”virs ūdens” noturēties vajadzētu, jo akadēmisks vēstures izdevums ir vienīgā vieta, kur arheologiem un vēsturniekiem operatīvi publicēt savus darbus, paziņot par paveikto. LU doktorantam, lai saņemtu zinātnisko grādu, nepieciešamas piecas publikācijas. Kur vēstures doktorants tās dabūs, ja tam liegs tribīni? ”Tas ir jautājums: vai esam provinciāla valsts, kur ļaudis sēž kokos un ēd sēnes, vai tomēr ES zeme, kur zinātnē, tajā skaitā vēsturē, viss notiek, kur pētījumi atbilst laika garam,” uzsver Lipša. ”Tādi izdevumi uztur vēsturisko atmiņu, veido izpratni par vēsturi. Ideoloģijā, identitātē mēs vienmēr balstāmies uz vēsturi. Varbūt kāds pētījums vēsturē valsts drošībai dod pat vairāk nekā viena prezidenta vizīte!” atgādina LVI direktors Guntis Zemītis.

January 8, 2010 - Posted by | Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: