Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Vēstures žurnāli turpina izdzīvošanas cīņu

http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/latvijas.zinas/?doc=80392

Apstākļos, kad valsts finansiālo grūtību dēļ akadēmiskie vēstures žurnāli sastopas ar pastāvīgām grūtībām, Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) tomēr piešķīris zināmu summu ”Latvijas Vēstures institūta žurnālam” (LVIŽ).

Tikmēr cits akadēmiskais izdevums ”Latvijas Arhīvi” palicis bešā.

”Latvijas Avīze” jau vairākkārt rakstījusi par naudas grūtībām un iznīkšanas draudiem trim akadēmiskajiem Latvijas vēstures žurnāliem – LVIŽ, ”Latvijas Arhīvi” un ”Latvijas Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki”. Kā liecina 11. jūnijā publicētie šā gada otrā VKKF finansiālā atbalsta konkursa rezultāti, tad no 76 849 latu lielā sadaļas ”Kultūras mantojums” budžeta 1735 latu piešķirti Latvijas Vēstures institūta (LVI) izdotajam LVIŽ. Ar šo naudu iespējams segt lielāko daļu viena žurnāla numura izdošanai nepieciešamā. Parasti gadā izdod četrus žurnāla numurus. ‘Tas ir lielākais finansējums, ko Kultūrkapitāla fonds mums piešķīris. Iepriekšējam numuram mums iedeva 1500 latu,” pavēstīja žurnāla redaktore Ineta Lipša. Nauda tikšot tērēta ar izdevuma iznākšanu saistītām tehniskām lietām. ”Rakstu autoriem mēs jau nekādus honorārus nemaksājam,” atgādināja LVIŽ redaktore. LVI vadība vairākkārt uzsvērusi, ka žurnāla izdošana institūtam ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Vasaras beigās LVIŽ gatavojas trešo reizi piedalīties konkursā uz VKKF finansējumu, lai varētu šogad nodrošināt vēl divu numuru iznākšanu. Kopumā, lai gadā izdotu četrus numurus, nepieciešami 7000 latu.

Iznākšanu turpina arī žurnāls ”Latvijas Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki”, kas uz VKKF līdzekļiem nemaz nepretendēja, jo tiek finansēts no Latvijas Universitātes (LU) budžeta, tajā skaitā no LU Vēstures un filozofijas fakultātes doktorantūras programmas līdzekļiem, jo nodrošina jaunajiem doktorantiem publicēšanās iespējas.

Kultūrkapitāla fonds tomēr nav atradis iespēju finansiāli palīdzēt Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas, Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) un Latvijas Arhīvistu biedrības izdotajam žurnālam ”Latvijas Arhīvi”. Arhīvistu biedrības priekšsēdētāja Ingūna Slaidiņa pavēstīja, ka nauda VKKF gan lūgta ar domu, ka tad varētu izdot tematisku ”Latvijas Arhīvu” numuru, kas būtu veltīts Saeimas vēlēšanu vēsturei. ”Bijām cerējuši, ka vismaz vienu žurnāla numuru izdosies izdot papīrā, taču tagad paliksim pie elektroniskās versijas,” atzina Slaidiņa. Tas nozīmē, ka žurnālu arī turpmāk varēs lasīt tikai internetā.

June 22, 2010 Posted by | Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: