Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Okupācijas izpētes biedrība atdzimst

http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/latvijas.zinas/?doc=82988

Pirmais pieteikums – 1940. gada notikumiem veltīta konference

Atzīmējot gadskārtu, kopš apturēta Latvijas Ministru kabineta iedibinātās komisijas padomju okupācijas radīto seku apzināšanai darbība, vakar Latvijas Zinātņu akadēmijā notika šīs institūcijas mantinieces – sabiedriskās organizācijas ”Latvijas okupācijas izpētes biedrība” (LOIB) kopsapulce.

Par LOIB darbību pēc nodibināšanas pagājušā gada decembrī nekas nebija dzirdēts, tomēr tagad biedrība nolēmusi šāgada beigās pieteikt sevi ar 1940. gada notikumiem veltītas konferences sarīkošanu. Iecerētais konferences nosaukums – ”Kā norisinājās padomju okupācija Latvijā”. Ideālā variantā tā aptvertu pēc iespējas lielāku jautājumu loku – okupācijas karaspēka ienākšanu, vēlēšanas un citus. ”Šogad taču aprit 70 gadu kopš 1940. gada notikumiem, bet nākamgad jau varētu domāt par Latvijas otru – vācu okupāciju, kurai tad arī būs apaļa gadadiena,” ieceres atklāja LOIB valdes priekšsēdētājs zvērināts advokāts Edmunds Stankevičs.

Biedrības statūtos sacīts, ka tās mērķis ir ”sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz totalitāro režīmu izpēti un tajos cietušo Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, kā arī veicināt Latvijā pilsoniskās sabiedrības attīstību, izglītību, zinātni, kultūru un vēsturisko atmiņu”.

LOIB misija ir turpināt un papildināt ekonomista Modra Šmuldera vadītās darba grupas 1990. gadā paveikto. Toreiz Latvijas Republikas Ministru padomes uzdevumā statistiķu un ekonomistu grupa aplēsa Latvijas un PSRS savstarpējo norēķinu bilanci laika posmam no 1940. līdz 1988. gadam, pierādot, ka Latvijas PSR Padomju Savienībā bijusi naudas devēja, nevis otrādi. Sanāksmē viens no 1990. gada ziņojuma sastādītājiem Juris Prikulis norādīja, ka tā saukto Šmuldera ziņojumu līdz šim neviens nav apgāzis un tajā nav būtisku kļūdu.

Pēc E. Stankeviča vārdiem, LOIB patlaban apvieno aptuveni 40 biedru. Pārsvarā tie ir zinātnieki – vēsturnieki, ekonomisti, demogrāfi, kuri agrāk darbojās arī valdības komisijā. Biedrības galvenais finansējuma avots ir biedru naudas Ls 3 mēnesī. Ir cerības iegūt finansējumu no Eiropas Komisijas programmas ”Eiropa pilsoņiem”. Tās darbības mērķos minēts: ”Izkopt Eiropas identitātes izjūtu, kuras pamatā ir kopīgas vērtības, vēsture un kultūra.” ”Pieteikšanās uz programmu ir septembrī, un mēs jau tam gatavojamies. Esam vērsušies arī pie ārzemju latviešiem. Ceram uz atbalstu,” informēja LOIB valdes priekšsēdētājs.

Biedrība pagaidām nav rīkojusi nekādus publiskus pasākumus, kuros popularizētu savu pastāvēšanu un idejas. Taču šīs vasaras sākumā notikusi tikšanās ar “TB”/LNNK politiķiem un vēl agrāk savas simpātijas LOIB izteikuši Pilsoniskās savienības politiķi Ģirts Valdis Kristovskis, Sandra Kalniete un Inese Vaidere.

August 5, 2010 - Posted by | Okupācija, Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: