Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Pasaulei jāzina par LCP

Atgādinot jaunā ārlietu ministra ierosmi

Kāds ir Latvijas tēls pasaulē – tā nav nieka lieta, ja apzināmies daudzšķautņainās pagātnes slogu. Uzzinot, ka Ģirts Valdis Kristovskis kļuvis par LR jauno ārlietu ministru, tūdaļ atcerējos viņa necik senos izteikumus par Roberta Rubeņa bataljonu, kas 1944. gada nogalē 25 dienas cīnījās pret Lielvācijas karaspēka vienībām, spītējot prasībai atbruņoties un atteikties no vīzijas par neatkarīgu un demokrātisku Latviju. Ģirts Valdis Kristovskis pauda viedokli, ka Roberta Rubeņa bataljonam būtu Latvijas likteņgaitu izklāstā jāierāda goda vieta.

Latvijas diplomātiem ārzemēs nākas taisnoties, tiklīdz runa ir par Latviešu leģionu, un samulst, kad tiek pieminēts padomju armijas 130. latviešu strēlnieku korpuss. Bet bija taču epizode Otrajā pasaules karā, kuru pieminot ir pamats lepoties: Latvijas Centrālā padome (LCP), kuras deklarāciju parakstīja 190 sabiedrības, pareizāk, tautas pārstāvji, apliecinot vēlmi atjaunot neatkarīgu, demokrātisku Latvijas brīvvalsti un vēršoties gan pret sarkanajiem, gan brūnajiem okupantiem.

Nelaiķis Leonīds Siliņš, drosmīgais LCP kurjers un laivu pārvedējs uz Zviedriju, neatlaidīgi skubināja plašāk iepazīstināt gan ārpasauli, gan pašmāju jaunatni ar to, kā izpaudās šis “trešais spēks”, ieskaitot t. s. kureliešu darbību, kuru štāba priekšnieks kapteinis Upelnieks tika nošauts pēc vācu kara tiesas lēmuma.

Man prieks, ka ar Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres gādību iznākusi grāmata “Virzība uz demokrātisko Eiropu 2. pasaules kara laikā – Latvijas Centrālā padome un “kurelieši”‘. Paredzēts arī izdevums angļu valodā – un nekaitētu arī krievu valodā.

Būtu pasaulei jāatgādina arī tas, ka Latvijas sūtņi Vašingtonā, Londonā un Stokholmā visus kara gadus pārstāvēja – kaut arī diemžēl virtuālo – Latvijas brīvvalsti kā Rietumu pasaulei piederošu. Un tirdzniecības kuģi, kas 1940. gada vasarā bija nepieejami padomju okupantiem, zem Latvijas karoga pārvadāja kravas Rietumu sabiedrotajiem.

Joprojām nevaru saprast, kāpēc izčākstēja cildenais plāns – pretim Ministru padomes ēkai uzcelt pieminekli LCP vadītājam, nacistu upurim Konstantīnam Čakstem un viņa līdzgaitniekiem. Bija taču jau gatavs Gļeba Panteļejeva izgatavotais makets.

November 11, 2010 Posted by | 2. pasaules karš, nepakļaušanās, pretošanās, Vēsture | Leave a comment

Maskavā stāstīs par Otro pasaules karu

Zunda: “Gribu uzsvērt, ka Latviešu leģions nebija iesaistīts holokausta noziegumos.

Nākamajā nedēļā Maskavā notiks augsta līmeņa vēsturnieku konference, kas veltīta akadēmisko vēsturnieku iespējai ietekmēt sabiedrisko domu. No Latvijas pasākumā aicināts piedalīties Valsts prezidenta Valda Zatlera padomnieks vēstures jautājumos, profesors Antonijs Zunda.

”Braucu ar pozitīvu noskaņojumu, jo programma ir nopietna. Tāpēc jau piekritu, ka tas ir akadēmisks pasākums, nevis kāda politologu vai sociologu tikšanās,” sarunā uzsvēra profesors Zunda. Starptautisko konferenci ”Vēsture, vēsturnieki un mūsdienu sabiedrība: savstarpējās sapratnes meklējumos” 15. un 16. novembrī Maskavā rīko Krievijas Zinātņu akadēmijas Vispārējās vēstures institūts, Krievijas vēsturnieku nacionālā komiteja, kā arī vairākas citas akadēmiskas struktūras, kurām nevar pārmest izteiktu politisko angažētību. Līdzdalību apstiprinājuši vēsturnieki ne tikai no Krievijas, bet arī no Austrijas, Francijas, Zviedrijas, Igaunijas, Kazahstānas, Moldovas, Ukrainas. Kā norādīts rīkotāju oficiālajā informācijā: ”Vēsture un atmiņas par bijušo mūsdienu Krievijas sabiedrībā spēlē aizvien lielāku lomu.” Vēsture aizvien biežāk uzstājoties kā ”prīma” uz politikas skatuves, bet profesionālajam vēsturniekam šajās drāmās parasti atvēlēta vien ”rāma skatītāja loma pēdējā rindā”. Pēc konferences rīkotāju domām, šī tendence raksturīga ne tikai Krievijai un postpadomju telpai, bet Eiropai kopumā.

Par mērķi pasākuma rīkotāji izvirzījuši meklēt atbildes uz jautājumu, vai profesionālie vēsturnieki spēj ietekmēt sabiedrisko domu, lauzt mitoloģizētos priekšstatus, būt interesanti un saistoši sabiedrībai ar saviem rakstiem un spriedumiem, nezaudējot akadēmiskumu, vai tomēr lemti neveiksmei, konkurējot ar publicistiem, kuri notikumus izskaidro atbilstoši tā brīža ”tirgus konjunktūrai”.

Antonijs Zunda pasākumā grasās uzstāties ar 20 minūšu ilgu priekšlasījumu ”Otrā pasaules kara vēstures pētniecība Latvijā 1990 – 2010” un skaidrot auditorijai, kādēļ Latvijā jautājums par Otrā pasaules kara vēsturi joprojām ir aktuāls. Proti, ka Latvijā iespēja objektīvi pētīt tā laika notikumus pavērusies relatīvi nesen – pēc valstiskās neatkarības atgūšanas. Tāpat profesors grasās izskaidrot Latvijas akadēmisko vēsturnieku konceptuālās nostādnes šajā ziņā, salīdzināt tās ar Vācijas un Krievijas autoru darbos sastopamajiem uzskatiem. ”Gribu pievērst uzmanību un uzsvērt, ka 1943. gadā izveidotais Latviešu leģions nebija iesaistīts noziegumos pret civiliedzīvotājiem vai holokaustā. Tāpat gribu skatīt kolaborācijas un pretošanās jautājumu, jo padomju laikā deklarēja, ka vāciešiem pretojusies tikai padomju pagrīde,” stāstīja profesors. Otrs Baltijas valstu pārstāvis Maskavas konferencē būs igauņu vēsturnieks Magnuss Ilmjervs, kurš vēstures cienītāju aprindās pazīstams ar pretrunīgi vērtēto darbu ”Klusā padošanās”, kas veltīts PSRS un Baltijas valstu attiecībām pirms Otrā pasaules kara un 1940. gada notikumiem. Ilmjerva priekšlasījuma temats ir ”Otrais pasaules karš kā psiholoģisks aspekts igauņu vēsturiskajā atmiņā”.

Jāpiebilst, ka arī šodien Maskavā notiek Latvijas un Krievijas vēsturnieku un politologu tikšanās. Apaļā galda debates par tematu ”Latvijas–Krievijas vēstures politika – ceļa karte saspīlējuma atslābumam” rīko starptautiskais Kārnegī fonds un Fridriha Ēberta fonds. No Latvijas tajā piedalās Latvijas Universitātes (LU) vēstures profesors Ilgvars Butulis, Daugavpils Universitātes pasniedzējs Dmitrijs Oļehnovičs, LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas profesore, vēsturniece Vita Zelče, filozofs Gustavs Strenga, politologi Nils Muižnieks, Ieva Strode un Viktors Makarovs.

http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/latvijas.zinas/?doc=88733November 11, 2010 Posted by | 2. pasaules karš, kara noziegumi, Krievija, Leģions, Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: