Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Pasaulei jāzina par LCP

Atgādinot jaunā ārlietu ministra ierosmi

Kāds ir Latvijas tēls pasaulē – tā nav nieka lieta, ja apzināmies daudzšķautņainās pagātnes slogu. Uzzinot, ka Ģirts Valdis Kristovskis kļuvis par LR jauno ārlietu ministru, tūdaļ atcerējos viņa necik senos izteikumus par Roberta Rubeņa bataljonu, kas 1944. gada nogalē 25 dienas cīnījās pret Lielvācijas karaspēka vienībām, spītējot prasībai atbruņoties un atteikties no vīzijas par neatkarīgu un demokrātisku Latviju. Ģirts Valdis Kristovskis pauda viedokli, ka Roberta Rubeņa bataljonam būtu Latvijas likteņgaitu izklāstā jāierāda goda vieta.

Latvijas diplomātiem ārzemēs nākas taisnoties, tiklīdz runa ir par Latviešu leģionu, un samulst, kad tiek pieminēts padomju armijas 130. latviešu strēlnieku korpuss. Bet bija taču epizode Otrajā pasaules karā, kuru pieminot ir pamats lepoties: Latvijas Centrālā padome (LCP), kuras deklarāciju parakstīja 190 sabiedrības, pareizāk, tautas pārstāvji, apliecinot vēlmi atjaunot neatkarīgu, demokrātisku Latvijas brīvvalsti un vēršoties gan pret sarkanajiem, gan brūnajiem okupantiem.

Nelaiķis Leonīds Siliņš, drosmīgais LCP kurjers un laivu pārvedējs uz Zviedriju, neatlaidīgi skubināja plašāk iepazīstināt gan ārpasauli, gan pašmāju jaunatni ar to, kā izpaudās šis “trešais spēks”, ieskaitot t. s. kureliešu darbību, kuru štāba priekšnieks kapteinis Upelnieks tika nošauts pēc vācu kara tiesas lēmuma.

Man prieks, ka ar Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres gādību iznākusi grāmata “Virzība uz demokrātisko Eiropu 2. pasaules kara laikā – Latvijas Centrālā padome un “kurelieši”‘. Paredzēts arī izdevums angļu valodā – un nekaitētu arī krievu valodā.

Būtu pasaulei jāatgādina arī tas, ka Latvijas sūtņi Vašingtonā, Londonā un Stokholmā visus kara gadus pārstāvēja – kaut arī diemžēl virtuālo – Latvijas brīvvalsti kā Rietumu pasaulei piederošu. Un tirdzniecības kuģi, kas 1940. gada vasarā bija nepieejami padomju okupantiem, zem Latvijas karoga pārvadāja kravas Rietumu sabiedrotajiem.

Joprojām nevaru saprast, kāpēc izčākstēja cildenais plāns – pretim Ministru padomes ēkai uzcelt pieminekli LCP vadītājam, nacistu upurim Konstantīnam Čakstem un viņa līdzgaitniekiem. Bija taču jau gatavs Gļeba Panteļejeva izgatavotais makets.

November 11, 2010 - Posted by | 2. pasaules karš, nepakļaušanās, pretošanās, Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: