Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Deputāti rosina centralizēt politiski represētā statusa piešķiršanu

Lai novērstu gadījumus, kad represētās personas statuss tiek piešķirts nepamatoti, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti otrdien vienojās rosināt šo funkciju centralizēt, informē Saeimas Preses dienests.

“Šobrīd lēmumus par politiski represētas personas statusa piešķiršanu pieņem attiecīgā novada šim nolūkam izveidota komisija. Kopumā šī statusa pieprasījumu nav daudz – ir novadi, kur tiek iesniegti tikai daži pieteikumi gadā. Nereti pašvaldībās trūkst pieredzējušu darbinieku, kuri varētu pareizi piemērot likumu. Līdz ar to mēs spriedām par iespēju izveidot vienu centralizētu komisiju, kas vērtētu statusa pieprasījumus,” informē Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Ingrīda Circene (“Vienotība”).

Lai noteiktu atbildīgo ministriju un precizētu statusa noteikšanas kārtību, Iekšlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai divu nedēļu laikā komisijai jāiesniedz konkrēti priekšlikumi, nolēma komisija.

Deputāti noskaidroja, ka Latvijas Politiski represēto apvienības pārstāvjiem ir problemātiski piedalīties lēmumu pieņemšanā 109 pašvaldībās, kā nosaka likums. Tādēļ centralizētas komisijas izveide uzlabotu statusa piešķiršanas procedūru un samazinātu gadījumu skaitu, kad statuss tiek piešķirts nepamatoti.

Politiski represētās personas statusu 2010.gadā jau ir ieguvušas aptuveni 80 personas. Latvijas Ģenerālprokuratūra ir konstatējusi vairākus gadījumus, kad šis statuss piešķirts nepamatoti. Circene uzsver: “Politiski represētajām personām tiek garantētas dažādas priekšrocības, kas tiek segtas no valsts budžeta. Tieši tādēļ ir būtiski nodrošināt kvalitatīvu procedūru.”

Deputāti pauda pārliecību, ka Iekšlietu ministrija vai Tieslietu ministrija ir tās, kuras potenciāli varētu pārņemt no pašvaldībām lēmumu pieņemšanas funkciju. Deputāti uzsvēra, ka sistēmas sakārtošana jāveic, nepieprasot papildu budžeta līdzekļus.

November 30, 2010 - Posted by | REPRESĒTIE, Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: