Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Rietumiem pamazām atveras acis

Visvaldis Lācis, Latvijas Avīze

Pazīstami vēsturnieki raksta par staļinismu

Diemžēl ir bijis jāaiziet vairāk nekā pusgadsimtam, kamēr Otrā pasaules kara uzvarētājvalstīs rietumnieku vēsturnieki un politiķi pakāpeniski ir atteikušies no pašu izplatītās uzvarētāju vienīgās patiesības versijas. Proti, ka antihitleriskās koalīcijas spēki – amerikāņi, briti, de Golla vadītie franči u. c. – karoja pret vienīgo un lielāko pasaules ļaunumu – Vāciju, Itāliju, Japānu – kopā ar komunistisko Krieviju. Kā vienmēr, tieši laiks ir izrādījies būt labākais nogludinātājs, kas vēlies pāri daudzām noklusētām, neatzītām, nepatiesi izceltām lietām pretim īstenībai.

Tā viens no pašlaik pazīstamākajiem un atzītākajiem britu kara vēsturniekiem Maks Hastings grāmatā “Armagedon” (latviski – “Lielais slaktiņš”) vēsta: “Pat cieņa pret sarkanās armijas sasniegumiem nemazina riebumu pret Staļina tirāniju, pilnībā tikpat ļaunu kā Hitlera tirāniju, kā arī pret tās darbību, kas tika veikta Krievijas vārdā Austrumeiropā. Amerikāņi un briti, paldies Dievam, dzīvoja pavisam citā Visumā nekā krievu karavīrs.” Hastings norāda, ka Staļina pavalstnieku dzīve ietvēra neaprakstāmu, šausmīgu postu un ciešanas jau pirms tam, kad vēstures stāstījumā ienāca nacisti.

Hastings izteiksmīgi ar piemēru parāda arī to, ko Baltijas valstis zina par krievu politisko nostāju. Nesen Krievijā krievi viņam stāstījuši par staļinisma laika teroru, stāstītājiem esot aizrādīts, ka krieviem neklājas runāt par tādām lietām ar ārzemniekiem. Viņš aizrāda, ka krieviem nav tradīciju meklēt objektīvas vēstures patiesības.

Britu militāro zinātņu un doktrīnu pētnieks un drošības problēmu institūta direktors Krenfīldas universitātē, profesors Kriss Belamī 2008. gadā iznākušajā grāmatā “Absolūtais karš” (“Absolute War”), salīdzinot Staļina un Hitlera nežēlību, uzsver: “Vienas puses nežēlībai otra puse atbildēja ar tādu pašu nežēlību.”

K. Belamī vēl raksta: “Malkolms Krists, bijušais britu kara aviācijas atašejs Berlīnē (pirms kara. – V. L.), bija pirmais, kurš valdībai ziņoja, ka Ribentrops izstrādājis plānu radīt apstākļus, kuros četras fašistu valstis (fašistu vārdu Belamī šai kopībai ielicis pēdiņās) – Vācija, Krievija, Japāna un Itālija – varētu sadarboties uz Britu impērijas rēķina.”

Savukārt izcilais ASV Jeilas universitātes vēsturnieks Timotijs Snaiders nupat ir laidis klajā grāmatu “Asinszemes: Eiropa starp Hitleru un Staļinu” (“Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin”). Viņš raksta, ka Asinszemes ietver teritorijas daļu no Baltijas jūras līdz Melnajai jūrai, kur divi Eiropas visasinskārākie režīmi padarīja savus nāvējošos darbus. Asinszemes bija ietvertas divos necilvēcīgos plānos: Ādolfa Hitlera idejās par rasistisku pārākumu un ekspansiju Austrumos, kā arī Padomju Savienības vēlmē pārveidot sabiedrību atbilstoši komunisma paraugam. Tas nozīmēja nošaut, nomērdēt bada nāvē un noindēt ar gāzi tos, kas šķita nepiemēroti šīm idejām.

Tuvākajās dienās Saeimas vēlēšanās panākumus guvušās latviešu partijas droši vien centīsies runāt par nepieciešamo Latvijas pilsoņu saliedētību, dalīt amatus ar “SC” politiķiem. Latviešiem derētu beidzot saprast, ka “SC” deputāti nav atteikušies atbalstīt tos asinsdarbus, ko mēs savā zemē esam pārdzīvojuši. Krievi un krievvalodīgie, protams, nav atbildīgi par to, kas ir noticis, bet viņi ir atbildīgi par Krievijas noziegumiem pret cilvēci un pret latviešiem un Latvijas valsti. Vainas sajūtu var nepārmantot, bet kauns un atbildības sajūta ir jānodod tālāk no paaudzes paaudzē. Lai tādas sajūtas tālāk nodotu, ir vajadzīga drosme, kuras “SC” nav.


Grāmatas “Armageddon” recenzija krievu val.:

Макс Гастингс – один из самых выдающихся военных историков Британии. В своей новой книге ‘Армагеддон’ он на основе многолетних исследований и свидетельств сотен очевидцев – военных и мирных жителей – ярко и по-новому описывает события последних месяцев второй мировой войны. Сегодня, в третьем из публикуемых нами отрывков из книги, он раскрывает неизвестные страницы беспощадного наступления советских войск через восточные районы Третьего Рейха.

Выдержки из книги Макса Гастингса ‘Армагеддон: битва за Германию, 1944-1945’ (‘Armageddon: The Battle For Germany 1944-1945’)

Первое вторжение русских в восточные районы Германии произошло в октябре 1944 г., когда части Красной Армии захватили несколько приграничных деревень. Через пять дней они были выбиты оттуда, и перед глазами гитлеровских солдат предстала неописуемая картина.

Едва ли хоть один гражданский избежал смерти от рук русских солдат. Женщин распинали на дверях сараев и перевернутых телегах, или, изнасиловав, давили гусеницами танков. Их детей тоже зверски убили. Сорок французских военнопленных, работавших на окрестных хуторах, предполагаемые освободители расстреляли. Та же судьба постигла и признанных немецких коммунистов. Действия красноармейцев не были проявлением бессмысленной жестокости – это был методичный садизм, не уступающий действиям самих нацистов.

‘Во дворе фермы стояла телега, к которой, в позе распятых, были прибиты гвоздями за руки еще несколько голых женщин, – докладывал немецкий фольксштурмовец Карл Потрек (Karl Potrek). – Возле большого постоялого двора находится сарай; к каждой из двух его дверей была в позе распятой прибита гвоздями голая женщина. В жилых домах мы обнаружили в общей сложности 72 женщин и девочек, а также одного мужчину 74 лет – все они были убиты зверским образом; лишь у нескольких в голове обнаружены пулевые отверстия. Некоторым младенцам размозжили головы’.

Даже у самих русских эти зверства впоследствии вызывали неловкость. Авторы подготовленной Москвой официальной истории так называемой ‘Великой Отечественной войны’, обычно весьма сдержанные в подобных вопросах, признают: ‘Не все советские солдаты правильно понимали, как им следует вести себя в Германии. В первые дни боев в Восточной Пруссии имели место отдельные нарушения норм правильного поведения’.

На самом же деле то, что случилось в ходе этих первых атак, было лишь предвестником варварского поведения Красной Армии в страшные месяцы ее стремительного продвижения вглубь Третьего Рейха. Более 100 миллионов человек, находившихся в пределах гитлеровской Германии, оказались в темном лабиринте, где их ждали ужасы, намного превосходившие все, что пришлось испытать западным странам в годы второй мировой войны.

…….Большинство сдавшихся немцев так и не увидели лагерей для военнопленных. ‘Мы убивали пленных просто вот так, – говорит капитан Василий Крылов, и щелкает пальцами. – Если солдатам приказывали доставить пленных в тыл, чаще всего их ‘убивали при попытке к бегству”.

Витольд Кубашевский вспоминает, как невыносимо было для него расстреливать пленных, и как он старался не смотреть обреченным людям в глаза. Но, как и все, он стрелял, выполняя приказ.

‘На войне одно правило – ты идешь в бой, видишь врага, и враг для тебя – не человек, – вспоминает сержант Николай Тимошенко. – Подняв руки, ты не спасешься’…………

Когда эта жаждущая отмщения орда вошла в Германию, она представляла собой грозное зрелище. Сталина совершенно не волновало, сколько людей погибнет, обеспечивая ему победу, и успешные атаки его пехоты и танков основывались скорее на самопожертвовании солдат, чем на хитроумной тактике или предусмотрительности.

Десяток ‘тридцатьчетверок’ наступал в одну шеренгу, чуть ли не борт к борту. Немцы подбивали четыре-пять штук, но на их месте неизменно появлялись новые танки, а за ними волнами шла пехота.

Как вспоминает один немецкий солдат: ‘Вы просто не поверите – они все шли и шли, их пехота буквально бросалась на наши танки, бегом, с криками, даже когда перед нашими позициями уже громоздились горы трупов. Появлялась мысль: ‘Разве таких людей можно остановить?”

Цифры советских потерь и по сей день являются для многих ветеранов предметом противоестественной гордости. ‘Конечно, в Красной Армии с пренебрежением относились к человеческой жизни, – отмечает артиллерист Владимир Гормин. – Никто не знал, сколько людей погибло, да это никого и не волновало’.

Генералы бросали свои ‘ударные армии’ в лобовые атаки, невзирая на опасность вражеских контратак или окружения. ‘Немцы их отрезали, порой они неделями оставались в окружении, у них кончалось продовольствие, топливо, боеприпасы, – рассказывает один русский офицер. – Но они должны были прорываться из кольца’.

Русские были беспощадны в рукопашной, и особенно грозными противниками являлись в ночном бою. Все немецкие солдаты, побывавшие на Восточном фронте, а затем оказавшиеся на Западном, в один голос отмечают, что во время боев с американцами и англичанами они могли свободно передвигаться по ночам, тогда как русские ни на минуту не давали покоя врагу.

Одним из излюбленных трюков советских разведгрупп, действовавших ночью, было перерезать горло немецким часовым, а затем оставлять изуродованные трупы в назидание их уцелевшим товарищам.

Храбрость и упорство красноармейцев сочетались с крайней недисциплинированностью, подпитываемой чудовищным пьянством: неумеренное потребление водки было единственным, что хоть как-то помогало выносить фронтовые будни.

Даже неустанные усилия расстрельных команд – Сталин предпочитал держать своих солдат в узде именно таким способом – не могли удержать людей от эксцессов, зачастую смертельно опасных.

Когда солдаты одной бригады захватили цистерну с чистым спиртом, они открыли по ней пальбу, а когда алкоголь брызнул из сотни пробоин, просто подставляли рот под струю. Многие напились до бесчувствия и едва не поплатились за это жизнью, когда немцы пошли в контратаку.

Трое солдат, попытавшихся проделать такой же трюк с громадной бочкой в одном из венгерских винных погребов, просто утонули в потоке вина.

Безрассудство советских солдат за рулем вошло в легенды. Автотранспортная служба расставляла на дорогах надписи ‘Тормози или погибнешь!’, но десятки водителей грузовиков легкомысленно игнорировали эти предостережения – и действительно погибали. Владимир Гордин однажды видел, как три грузовика из автоколонны один за другим свалились в пропасть.

Или вот такой случай: один солдат танковой части, где служил Валентин Крулик, решил пошутить: надел немецкий китель и каску и ворвался в блиндаж, где отдыхало его отделение, размахивая шмайссером и крича ‘Хенде хох!’

Все присутствовавшие сочли, что это было очень остроумно. Вот только один из товарищей успел застрелить ‘артиста’, прежде чем кто-либо его узнал.

Конечно, не все советские солдаты были дураками – или героями. В первом же бою семнадцатилетний Анатолий Осминов поседел, когда по броне его танка градом застучали пули. Он признает и то, что наложил в штаны от страха – это случалось со многими солдатами на всех фронтах. ‘Потом к опасности привыкаешь, как привыкаешь убивать людей, – рассказывает он. – Поначалу я думал: ‘Как я смогу убить человека?’ Но потом я понял: либо убьешь ты, либо убьют тебя’.

Даже сегодня многие россияне – да и само правительство – отказываются признать подлинный размах жестокостей, которые творила Красная Армия на пути к Берлину. Однако в 1945 г. командование Красной Армии, несомненно, считало, что ее бойцы способны вести себя на германской земле как дикари.

Сильнее всего пострадала Восточная Пруссия – на ее обширных холмистых равнинах раскинулись поместья многих германских аристократов. В первые годы войны это было тихое захолустье, жившее почти как в мирные времена. Теперь она превратилась в кромешный ад.

В свидетельствах очевидцев недостатка нет. ‘Все мы знали, что немецких девушек можно насиловать и убивать, – писал Александр Солженицын, в годы войны – офицер-артиллерист. – Это воспринималось чуть ли не как отличие в бою’.

Ему вторит и Гавриил Темкин, служивший переводчиком в 78-й стрелковой дивизии: ‘Самый простой способ отомстить – это овладеть женщинами врага’.

В Восточной Пруссии красноармейцы насиловали женщин в таком количестве, что речь явно шла не о чисто сексуальном удовлетворении, а о стремлении надругаться над целым народом.

Ярость завоевателей только возросла, когда они впервые увидели своими глазами, насколько богато живут немцы. ‘Их деревни и городки по сравнению с нашими выглядели как рай земной, – говорит лейтенант Геннадий Клименкопут. – Все было так ухожено. Столько красивых зданий. Они были настолько богаче нас. Почему же они напали на нас в 1941 г. и так с нами обращались?’

То, что увидели солдаты, противоречило многолетней пропаганде о преимуществах социалистической экономики. Возможно именно яростью, вызванной благосостоянием врага на фоне собственной нищеты после десятилетий ‘затягивания поясов’, объясняет, почему советские солдаты, как безумные, крушили все, что попадалось под руку.

Мародерство приобрело эпический размах – этому способствовал и существовавший в Красной Армии порядок, согласно которому каждый солдат раз в месяц мог отправлять домой посылку с трофеями. В Россию отправлялось все – еда, напитки, скот, одежда, драгоценности. Если гражданские жители по глупости жаловались на грабежи, солдаты просто поджигали их дома.

Перед лицом этого яростного наступления немецкое население Восточной Пруссии бежало без оглядки: по своему ужасу этот исход был одним из самых мрачных в истории.

В одну из самых холодных зим двадцатого столетия сотни тысяч мирных жителей (немногие счастливчики – на телегах, а большинство пешком ) устремились на запад по узкому коридору заснеженной равнины между сжимающимися клещами советского наступления. Только одно имело значение – спастись от русских. Дороги были забиты живыми, а обочины – трупами. Мертвые младенцы лежали прямо на снегу. Некоторые беженцы, придя в ужас от этого смертоносного хаоса, поворачивали домой, говоря: ‘Может быть, русские не так страшны, как говорят’.

Позднее им оставалось только пожалеть об этом решении. Поравнявшись с колоннами беженцев, русские войска расстреливали их из пушек и пулеметов. В этом не было никакой военной необходимости – речь шла только о мести.

Те, кто не мог уйти по суше, пытались бежать морем – это стало одним из самых мрачных эпизодов войны. В балтийских портах Германии тысячи людей дрались за место на кораблях, отплывавших на Запад – некоторые срывались в воду, поскользнувшись в давке на пирсе, кого-то другие пассажиры сбрасывали за борт.

В порту Гдыня, недалеко от Данцига, встал под погрузку старый корабль ‘Вильгельм Густлов’ [на самом деле ‘Густлов’ был спущен на воду в 1937 г. – прим. перев.] – до войны он был круизным лайнером. В мирное время корабль брал на борт 1900 пассажиров и членов экипажа. Но в тот день в списке пассажиров значилось более 6000 душ – в том числе раненые из военных госпиталей с ампутированными конечностями и беременные женщины, для которых на прогулочной палубе было оборудовано родильное отделение.

Позднее, когда ‘Густлов’ уже отошел от пирса, его окружила целая флотилия лодок, набитых беженцами, умолявшими, чтобы их взяли на борт – женщины поднимали на руки детей. Сжалившись, команда спустила с бортов погрузочные сети. Как считается, по ним на корабль взобрались еще 2000 человек. Те, кому это удалось, испытали огромное облегчение – но, увы, они были обречены. Покинув гавань, старый перегруженный ‘Густлов’ медленно преодолевал штормовые воды, раскачиваясь на резкой балтийской волне.

Он стал легкой мишенью для советского капитана-подводника Александра Маринеско, перехватившего лайнер и выпустившего по нему в упор торпеды, как обычно, украшенные лозунгами: ‘За Родину!’, ‘За Сталинград!’, ‘За советский народ!’.

Раздались три оглушительных взрыва, ‘Вильгельм Густлов’ сильно накренился и через 70 минут затонул. Жертвами этой катастрофы – крупнейшей в истории мореплавания, затмившей гибель ‘Титаника’ или ‘Лузитании’ – стали 7000 человек.

На борту разыгрывались ужасные сцены. Сотням молодых женщин из вспомогательного подразделения германского ВМФ посчастливилось погибнуть мгновенно – одна из торпед разорвалась прямо под помещением, где их разместили. Старики, больные и раненые не могли передвигаться – их смерть была долгой и мучительной.

Раздавались крики людей, запертых, как в ловушке, между водонепроницаемыми переборками, которые опустились сразу после взрыва. Матросы выстрелами из винтовок пытались обуздать обезумевшую толпу, бросившуюся наверх с нижних палуб. Стюард, пробегая мимо одной из кают, услышал выстрел. Открыв дверь, он увидел офицера ВМФ, стоявшего с пистолетом в руке над трупами женщины и ребенка: другой ребенок в ужасе хватался за его ногу. ‘Убирайтесь!’ – крикнул офицер, и стюард закрыл дверь, не мешая отцу закончить дело.

Даже из тех, кому удалось попасть в шлюпки, многие замерзли насмерть, не дождавшись спасателей, прибывших на место катастрофы с рассветом. Всего выжило 949 человек. Однако страшная участь ‘Вильгельма Густлова’ затерялась на фоне всемирной трагедии 1945 г., и сегодня о ней знают лишь некоторые немцы да горстка историков.

Теперь в Восточной Пруссии в руках немцев осталась лишь ее осажденная столица – укрепленный город Кенигсберг. Некоторые горожане хотели сдаться – но потом увидели тела 80 немецких солдат, казненных за дезертирство, выставленные на всеобщее обозрение у городского вокзала с прикрепленными к одежде надписями: ‘Они были трусами, но все равно погибли’.

Русские разбомбили город до основания, и все же штурмовым группам пришлось сражаться за каждый метр, используя огнеметы, чтобы уничтожить защитников, не желавших сдаваться. ‘Никогда не встречал такого яростного сопротивления, как в Кенигсберге’, – вспоминает один русский офицер.

Когда красноармейцы в конце концов овладели городом, они перебили тысячи жителей. Женщин насиловали прямо в родильных отделениях больниц. Один врач вспоминает их отчаянные крики ‘Пристрелите меня!’, ‘Пристрелите меня!’, но мучители выбирали для своих жертв медленную смерть.

Михаэль Вик (Michael Wieck) – один из тех, кто выжил в этой бойне – рассказывает: ‘Каждого встреченного мужчину они убивали, а каждую женщину – насиловали. В ночи отовсюду слышались крики и мольбы о помощи. Они запирали людей в подвалах и поджигали дома. Они сгоняли мирных жителей на бывшие поля сражений в окрестностях города, и там расстреливали или сжигали’. От еврея Вика не укрылся и мрачный парадокс ситуации: ‘Сначала нас пытались уничтожить Гитлер и нацисты, теперь этим занялись русские’.

Кровавая зима Восточной Пруссии – один из самых страшных эпизодов второй мировой войны. Немцы по сей день испытывают ярость от того, что мир так мало о ней знает. Она женщина из Восточной Пруссии сказала мне: ‘Это был наш Холокост, но всем на это наплевать’.

Русские пытаются оправдаться. ‘Вспомните, что делали немцы в нашей стране’, – говорят они, и действительно, на каждого немца, убитого Красной Армией, приходится трое, четверо, или пятеро русских, павших от рук вермахта, люфтваффе или СС в дни их триумфа. У большинства русских солдат всякое чувство жалости и сострадания умерло еще раньше – на сотнях полей сражений. И все же мало кто способен без негодования думать об участи, постигшей Восточную Пруссию, тем более, что это не диктовалось военной необходимостью. В ходе наступления на Берлин ее можно было просто обойти и ‘зачистить’ позднее.

Русские сразу же начали расплачиваться за свою жестокость. Ненужная победа в Прибалтике стоила Советской Армии 600000 убитых и раненых – это чуть меньше общих потерь англо-американских войск во всей кампании на Западном фронте.

Позднее им пришлось заплатить еще дороже. Видя, что произошло в Восточной Пруссии, немцы поняли, что пытаться дожить до советской победы просто не имеет смысла. У них не оставалось иного выхода, кроме как сражаться до конца. Из-за того, что победители приготовили для побежденных лишь смерть и немыслимые страдания, сталинские армии на пути в Берлин понесли огромные потери.November 3, 2010 Posted by | 2. pasaules karš, totalitārisms, Vēsture | Leave a comment

%d bloggers like this: