Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

”Ziemeļvidzemes mežabrāļi” par nacionālo partizānu spēku un cīņas traģiskumu


Vēsturnieka Zigmāra Turčinska grāmatas “Ziemeļvidzemes mežabrāļi. Latvijas nacionālo partizānu cīņas Valkas apriņķī un Alūksnes apriņķa rietumu daļā. 1944.–1953. gads.” atvēršana 16. marta priekšvakarā gādāja, lai Okupācijas muzeja zālē ļaužu būtu krietni vairāk nekā parasti šāda veida pasākumos.

Nav šaubu, ka nacionālo partizānu karš joprojām daļēji ir Latvijas vēstures ”baltais plankums”, par kuru trūkst precīzas informācijas un kas, ko tur slēpt, sava nežēlīgā rakstura un notikumu samezglotības dēļ ļaudīs var raisīt arī pretrunīgas emocijas. ”Tiešām var sacīt, ka pēckara partizānu karš bija nezināmais, jo es pats, strādājot pie pētījuma, jutos pārsteigts par visu to, kas toreiz noticis un nav bijis iepriekš ne pateikts, ne uzrakstīts. Ceru, man izdevies atklāt vismaz vienu nezināmā kara lappusi vismaz vienā Latvijas novadā,” grāmatas atvēršanas svētkos bilda “Ziemeļvidzemes mežabrāļu” autors Zigmārs Turčinskis. Viņa grāmata, salīdzinot ar citām šim tematam veltītajām, izceļas ar veiksmīgu dokumentu un laikabiedru atmiņu proporciju tā, ka autora stāstījums nezaudē ne raitumu, ne arī skarbās realitātes klātbūtni, parādot, ka partizānu karā bija vieta kā varonībai, tā arī nežēlībai un nodevībai. Šajā karā tika iznīcinātas veselas ģimenes.

”Es būtu ļoti priecīgs, ja tāda grāmata būtu ne tikai par Ziemeļvidzemes partizāniem, bet arī par Kurzemi, Latgali un citām vietām, kur darbojušies nacionālie partizāni. Ceru, ka šādi darbi turpināsies,” atvēršanas svētkos sacīja Latvijas Nacionālo partizānu apvienības priekšsēdētājs Ojārs Stefans.

Arī novadpētnieks Ojārs Ozoliņš, kurš nacionālo partizānu gaitas Ziemeļvidzemē pētījis vairākus gadu desmitus, uzsvēra, ka pieminētais Latvijas vēstures posms tiešām ir vismazāk zināms un daudzi izturas pret to, it kā kautrējoties: ”Viens otrs runā: jā, man arī tēvs bija iebēdzis krūmos, šāva, bet nekas jau tur nesanāca, aizsūtīja uz Sibīriju. Taču kā īsti bija? Vai tikai partizāni, kas ”iekrita”, bija tie, kas veidoja šo ”nezināmo karu”? Ir aizgājuši nebūtībā daudzi cilvēki, kuri izdzīvoja partizānu karu no sākuma līdz beigām.”

Turčinskis atzina, ka par nacionālo partizānu gaitām sācis interesēties studiju laikā LU Vēstures un filozofijas fakultātē, pateicoties profesora Heinriha Stroda lekcijām. Grāmata tapusi piecos gados. Bijušo partizānu, viņu atbalstītāju un laikabiedru gatavība atvērties bijusi ļoti dažāda. ”Bija tādi, kas tiešām priecājās, ka kāds par to interesējas, un cilvēks var izstāstīt, bet bija arī viena tante, kas man gandrīz degunu salauza, kad pateicu, ka esmu vēsturnieks. Pēc tam viņas bērni sacīja, ka māte visu mūžu baidījusies, nevienam neko nav stāstījusi. Man šķiet, šīs bailes cilvēkiem ir tīri instinktīvas. Viņi visu mūžu ir baidījušies stāstīt un turpina to darīt,” stāstīja autors, piebilstot, ka galvenais bijis uzrakstīt stāstu par cilvēku likteņiem. ”Tie, kas mežā palika un pretojās līdz 1952. vai 1953. gadam, bija dzelžaini nacionāli noskaņoti. Ticība Latvijai viņiem bija kā reliģija. Viņus neietekmēja ne ciešanas, ne zaudējumi, ne tas, ka viņi mežā palika vieni. Ja cilvēks savā autobiogrāfijā piecdesmito gadu sākumā var ierakstīt, es, tāds un tāds, ”cīnījos pret padomju varu, cik bija manos spēkos”, tad tas tomēr kaut ko nozīmē,” uzsvēra Turčinskis.

“Ziemeļvidzemes mežabrāļi” ir izdota Latvijas Vēstures institūta apgādā 500 eksemplāru metienā ar Valsts pētījumu programmu ”Letonika”, ”Nacionālā identitāte” un Latvijas Nacionālo partizānu apvienības atbalstu. Jāatzīmē, ka uz grāmatas atvēršanas svētkiem bija ieradies arī Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Raimonds Graube.

Turčinskis atzīst, ka, strādājot pie izdevuma, viņam sakrājušies materiāli arī par Latgales ziemeļdaļu, Cēsu apkaimi un nākotnes mērķis būtu izpētīt nacionālo partizānu grupu un organizāciju kustību Vidzemē un Latgalē kopumā.

http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/latvijas.zinas/?doc=96044

March 18, 2011 - Posted by | 2. pasaules karš, mežabrāļi, nacionālie partizāni, nepakļaušanās, pretošanās

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: