Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Valsts prezidents ieinteresēts vēsturnieku darbā

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=332810:valsts-prezidents-ieinterests-vsturnieku-darb&Itemid=177

Valsts prezidents Andris Bērziņš, savas prezidentūras laikā pirmo reizi piedalīdamies Vēsturnieku komisijas sēdē, solīja atbalstu komisijai un uzsvēra, ka vēsturnieku padoms viņam būs nepieciešams.

Vēsturnieku komisijas locekļi pēc sēdes atzinīgi izteicās, ka Andra Bērziņa interese bijusi neviltota un Valsts prezidents sanāksmē bijis klāt gandrīz stundu, kaut varēja ierasties arī tikai formāli un tik ilgu laiku kopā ar vēsturniekiem nepavadīt. ”Viņš tiešām bija ļoti labvēlīgs pret mums, solīja atbalstu un teica, ka liek uz mums cerības,” apstiprināja komisijas priekšsēdētājs profesors Inesis Feldmanis. Kā sacīts Valsts prezidenta preses dienesta izplatītajā informācijā, tad, atklājot komisijas sēdi, Andris Bērziņš teicis: “Visi jautājumi, ko pētāt un vērtējat, ir ļoti nozīmīgi Latvijai, jo esmu pārliecināts, ka, tikai balstoties vēsturiskās atziņās un faktos, varam veiksmīgi būvēt Latvijas nākotni. Bez pagātnes nav nākotnes. Tas ir īpaši nozīmīgi Latvijai šobrīd, kad pēc 20 neatkarības gadiem situācija Eiropā un pasaulē ir visai nestabila. Mēs varam būt stipri tikai tad, ja būsim vienoti iekšēji, ja nepieļausim sabiedrības šķelšanas mēģinājumus un apzināsimies sevi kā vienotu nāciju”.

Jautājumā par 14. novembrī Maskavā plānoto Latvijas un Krievijas vēsturnieku divpusējās komisijas sēdi, pēc profesora Feldmaņa teiktā, ”arī prezidents ir ieinteresēts pozitīvā iznākumā, taču saprot, ka situācija var mainīties”. Kā zināms, pirmajā sēdē Maskavā divpusējās komisijas locekļi gatavojas apstiprināt institūcijas nolikumu un pārrunāt pirmo iespējamo pētījumu loku, kas attiecas uz Latvijas un PSRS attiecībām starpkaru posmā. Runājot par Latvijas Vēsturnieku komisijas aktualitātēm, Inesis Feldmanis pavēstīja nodomu tuvākajā laikā noformulēt perspektīvos pētniecības virzienus, kas ietvers plašāku laika periodu nekā līdz šim. Proti, vēsturnieki, kuri vēlēsies izstrādāt pētījumus pēc komisijas pasūtījuma, varēs darboties jau visa 20. gadsimta ietvaros un pētījumu tematikā tiks ietverta arī sociālā vēsture.

November 6, 2011 Posted by | Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: