Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

STACIJA LATVIEŠI. 1937

Dokumentālā filma.  Latvija, 2011. Režisore Dzintra Geka

Pēdējos gadsimtos latvieši no savas dzimtās zemes ir devušies prom uz visām debess pusēm. Gan izsūtīti par nepaklausību varām, gan gājuši pasaulē meklēt laimi un labāku dzīvi, gan arī klaiņojuši karu un revolūciju vajāti.
Pēc 1926. gada notikušās Vissavienības tautas skaitīšanas Padomju Savienībā bija 151 410 latviešu. Ļeņingradā un tās apkaimē dzīvoja 18 346, Pleskavas apgabalā – 10 583, Maskavā – 10 167, Sibīrijā – 35 069. Kopumā PSRS bija vismaz 372 latviešu kolonijas un 12 000 saimniecību. Gaļina Strazdiņa Kemerovā stāsta: „Drīz mūsu vairs nebūs. Neesam ne latvieši, ne krievi, jo neprotam savu valodu.”
„Latviešu operāciju” ievadīja Nikolaja Ježova pavēle 1937. gada 30. novembrī. Tās rezultātā apcietināja 22 360 cilvēku, 74 procentiem tika izpildīts nāves sods. Lai arī operācijas galvenais mērķis bija latvieši, par upuriem krita arī citu tautību PSRS pilsoņi, kuri tika apsūdzēti spiegošanā Latvijas labā. Filmas varoņi ir 1937. gada represijās cietušo pēcteči Maskavā, Kemerovā, Krasnojarskas apgabalā un Latvijā. Kemerovas apgabalā joprojām atrodas stacija “Latiši”.

December 5, 2011 - Posted by | genocīds, PSRS

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: