Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Genocīds citā skatījumā

Krimināllikums un genocīds

Biedrība “Rodnoj jazik (Dzimtā valoda)” ar iesniegumu vērsusies Ģenerālprokuratūrā, aicinot sākt kriminālprocesu pret Eiropas Parlamenta deputātu Krišjāni Kariņu saistībā ar viņa izteikumiem plašsaziņas līdzekļos. Biedrība uzskata, ka Kariņš saucams pie kriminālatbildības par publisku aicinājumu uz genocīdu.

“Rodnoj jazik” priekšsēdētājs Lindermans norāda, ka intervijā žurnālam “Playboy” Kariņš izteicies: “Mums vajag, lai tie krievi, kas šeit aug, uzaug par latviešiem… Mums vajag saprast, ka integrācija ved uz asimilāciju, un tam ir jābūt mūsu mērķim – asimilēt viņu bērnus.”

Šie vārdi, kā arī citas intervijas frāzes nepārprotami norādot, ka Kariņš aicina asimilēt spaidu kārtā bērnus, kas pieder pie citas nacionālās grupas, uzskata Lindermans.

Lindermanam gan te nekādu izredžu nav, vienīgi skaļš brēciens savas auditorijas priekšā. Kariņš vien kā neveikli izvēlējies jēdzienu “asimilēt viņu bērnus”, ņemot par paraugu vispārzināmās ASV valsts politikas nostādnes, kas mudina visus jaunpilsoņus un to kandidātus iekļauties pēc iespējas dziļāk ASV sabiedrībā un aicinot citiem palīdzēt šiem pirmās paaudzes “vēl nepilnvērtīgajiem amerikāņiem” kļūt par īstiem amerikāņiem.

Bet par Krimināllikumu un genocīdu der padomāt citā skatījumā.

Krimināllikuma IX nodaļas “Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, genocīds” 71. pants paredz kriminālatbildību par genocīdu, tas ir, par tīšu darbību nolūkā pilnīgi vai daļēji iznīcināt kādu nacionālu, etnisku, rases, sociālu, noteiktas kopīgas pārliecības vai ticības cilvēku grupu kā tādu, šādas grupas locekļiem … radot … tādus dzīves apstākļus, kas pilnīgi vai daļēji šos cilvēkus iznīcina, lietojot līdzekļus, kuru mērķis ir novērst bērnu dzimšanu šādā grupā, vai nododot bērnus piespiedu kārtā no vienas cilvēku grupas otrā.

Latviešu tauta atrodas ļoti dziļā depopulācijas situācijā un nevajag daudz gudrības, lai izskaitļotu, ka jau pēc 3 paaudzēm latviešu skaits saruks desmitkārt. Lūk, tas ir genocīds, un pie tā šoreiz nav vainīgas svešās lielvaras, bet gan latvieši paši. Tātad –

Visi likumi, un nostādnes, kas dara neiespējamu vai apgrūtina tautas pastāvēšanai nepieciešamo triju bērnu esamību ik ģimenē, uzskatāmi par genocīdu sekmējošiem tātad par nelikumīgiem vai vismaz amorāliem. Katram, kas apzinās savu atbildību par tautas eksistenci, ir pienākums pretoties tiem.

Savukārt Krimināllikuma 71.1 pants paredz kriminālatbildību par publisku aicinājumu uz genocīdu. Tas būtu labs līdzeklis aizšķērsot ceļu tiem, kas agresīvi sludina bezbērnu dzīves labumus un nonievā daudzbērnu ģimenes. Šādu bērnu nīdēju mums ir daudz, tie rada sliktu gaisotni un var ietekmēt dažu naivu dvēseli aiziet tautas iznīcības virzienā.

Hei, latvju juristi, pie darba! Ir pēdējais laiks.

P.S. Idejas no vietnes http://genocids.wordpress.com/

 

January 11, 2012 - Posted by | genocīds

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: