Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Vai te var dabūt alu? Anšlavs Eglītis

1989. gada vasarā Anglijā bija radusies liela interese par 40 ga­dus veciem notikumiem — spiegošanas un diversijas operāciju Bal­tijā ar kodētu nosaukumu MI-6. Par to turpinājumos rakstīja ietek­mīgas avīzes «The Tinies» svētdienas pielikums, vienlaikus klajā naca gan televīzijas dokumentārfilma «Sarkanais zirnekļtīkls» (The Red Web), gan Toma Bovera (Tom Bower) grāmata ar tādu pašu nosaukumu. Toms Bovers ir ievērojams BBC televīzijas pro­ducents un dokumentālists, vairāku grāmatu autors. Rakstot «Sar­kano zirnekļtīklu», Bovers izmantojis bezgala plašu materiālu: atmi­ņas, liecības,arhīvu (arī Latvijas VDK arhīva) dokumentus.

. . . 1987. gada rudenī Kims Filbijs (Kim Philby) uzstājās Latvijas TV. Padomju spiegs atzinās, ka nacionālie nemieri, kas tajā laikā notika Baltijas valstīs, «nav Kremļa glasnost rezultāts, bet tos organizējis angļu izlūkdienests» — SIS («Secret Intelligence Ser­vice»). Pēc Filbija domām, tika atkārtota tā politika un stratēģija, kas aukstā kara laikā — 40.—50. gados. Toreiz operāciju Baltijā vadīja Harijs Kars (Harry Karr). No 1945. līdz 1955. gadam uz Baltiju tika nosūtīti vairāk nekā 40 angļu sle­penā dienesta aģenti, kuru uzdevums bija organizēt graujošu dar­bību kopā ar vietējiem pret padomju spēkiem. Latvijā iefiltrētie SIS aģenti dzīvoja vai nu līdzās «partizāniem» mežu bunkuros, vai arī kopā ar cilvēkiem, kas «simpatizēja» viņiem. Starp aģentiem bija daudz baltiešu, kas atradās trimdā un cerēja uz savas dzimtenes neatkarību.

Labi apmācītie un ar visu nepieciešamo apgādātie slepenie aģenti Latvijā ierodas galvenokart no Londonas caur Zviedriju. Laivās viņi šķērso jūru un tiek izmesti krastā Ventspilī, Užavā, Jūrkalnē, Zvejniekciemā.

Dokumentālajā filma «Sarkanais zirnekļtikls» par šiem notiku­miem stāsta gan atvaļinātie SIS darbinieki, gan sen jau pensionētie VDK virsnieki, gan brīnumaina kārtā Sibīriju pārcietušie diversanti. Bet rakstnieks Anšlavs Eglītis, šo notikumu iedvesmots, uzrakstījis romānu «Vai te var dabūt alu?».

Vai te var dabūt  alu? Anšlavs Eglītis
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama:
http://www.mediafire.com/download.php?h7mtbycd1hs2p39 (FB2 formāts);

http://uploadingit.com/file/lgcvuqdgbcshktxn/Vai_te_var_dabut_alu(A.Eglitis).zip

January 11, 2012 - Posted by | grāmatas

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: