Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Radio LR1 arhīvā: „Sibīrijas vēstules uz bērza tāss”

Radio LR1 arhīvā var klausīties sarunu par grāmatu „Sibīrijas vēstules uz bērza tāss. Cilvēks padomju represiju sistēmā. 1941-1956”

http://ww0.latvijasradio.lv/program/1/2012/01/20120112.htm   (Sākums 11:06 , saruna raidījuma otrajā pusē.)

Kultūras RONDO.
Grāmata “Sibīrijas vēstules uz bērza tāss” rosinājusi sarunai par pagājušā gadsimtā 40. un 50.gados izsūtītajiem Sibīrijā. Raidījumā  aicināti grāmatas autori Agrita Ozola un Ritvars Jansons.

vai:
mms://ier-w.latvijasradio.lv/pppy?20120112A110600120000

gramatas_vaks_small.jpg

January 12, 2012 - Posted by | grāmatas

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: