Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Cenšas pierādīt, ka holokausta iemesli meklējami ārpus Vācijas

Andrievs Ezergailis, Latvijas Avīze

Ģirta Vikmaņa raksts “Atsevišķas vācu avīzes turpina tendenciozi aprakstīt Baltijas valstis” (“Latvijas Avīze”, 20.01.2012.) vēlreiz mums atgādina, ka nacisms, neskatoties uz vairāk nekā septiņdesmit gadu ilgo tā pārvarēšanas cīņu, Vācijā vēl dzīvo – un ne tikai kā negatīvs impulss.

Vācu dvēseles cīņas galvenais mērķis ir “Vergangenheitsbewältigung!” (“Pagātnes pārvarēšana”) vai “Geschichtsaufarbeitung” (“Vēstures pārstrādāšana”). Kopumā šķiet, ka vācu tauta ir atradusi aizvēja ostu, kurā noenkurot pagātnes kuģi, bet tomēr dzimst arī jaunas atvases, kuras nevar ar pagātni sadzīvot. Šī vācu tautas iekšējā cīņa pieņem dažādus veidolus, un viens no tādiem atzariem ir pievēršanās nacionālismam, kas bieži sevi maskē aiz pārliecīga bezkompromisa humānisma, kas savā paštaisnumā jau daļēji līdzinās Hitlera doktrīnai.

Vācu jaunnacionālistus mēs atrodam gan starp žurnālistiem, piemēram, žurnāla “Der Spiegel” slejās, gan arī starp vēsturniekiem. Tā doktora Volfganga Benca vadītais Antisemītisma pētniecības centrs (“Zentrum für Antisemitismusforschung”) ir pētniecības institūts, kas pēdējos gados cenšas pierādīt, ka holokausta iegansti meklējami ārpus Vācijas. Viņu tagadējais lielākais projekts ir septiņu sējumu “Antisemītisma rokasgrāmata” (“Handbuch des Antisemitismus”), kas pats par sevi neliekas esam nekas konspiratīvs, bet, nonākot agresīvo vācu nacionālistu rokās, projekta rezultāti tiek izmantoti, lai pierādītu Hitlera absurdā deklarējuma, ka “visa pasaule ienīst ebrejus”, pareizību. No tā izriet, ka tātad arī visa pasaule ir līdzvainīga holokaustā!

Šo jaunnacionālistu grēka nastas svars viņus dažkārt noved pie intelektuāla akluma – problēmas vienpusīga risinājuma. Viņi neredz, ka savos deklarējumos tie nereti atgriežas hitleriskās pozīcijās.

Vairākos pēdējo gadu darbos šie morālisti noliedz, ka ebreju iznīcināšana Latvijā norisinājusies pēc Hitlera pavēles un bijusi vāciešu specvienību organizēts projekts. Pretēji dokumentārām liecībām viņi apgalvo, ka ebreju iznīcināšanu Latvijā labāk un pilnīgāk izskaidrojot latviešu antisemītiskais noskaņojums. Viņi paļaujas uz Hitlera laika deklarējumu, ka “atriebības pārņemti baltiešu pūļi” uzbrūk saviem līdzpilsoņiem un kaimiņiem.

Meklējot izskaidrojumu holokaustam, viņi vairāk uzticas Hitlera saukļiem par cīņu pret “žīdiem un boļševikiem” nekā tiesu procesiem un ar zvērestu pierādītām liecībām.

January 25, 2012 - Posted by | Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: