Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

23. februāris – čečenu un ingušu deportāciju piemiņas diena

180 ešelonu, 2740 cilvēku ešelonā

no http://vip.latnet.lv/lpra/chech60.htm:

… Kā toreizējam PSRS Valsts drošības iekšlietu tautas ģenerālkomisāram L. Berijam pilnīgi slepeni adresētajā dokumentā ziņojis NKVD konvoju karaspēka priekšnieks ģenerālmajors Bočkovs, “ešelonu nosūtīšana sākusies 23.02.44. un pabeigta 20.03.44.”.

Arī viss pārējais iegrāmatots tikpat skrupulozi:

* konvojēšanai pieņemti un nosūtīti pavisam 180 ešeloni ar 65 vagoniem katrā;
* kopējais pārvietojamo cilvēku skaits – 493 269, vidēji 2740 cilvēku ešelonā;
* nodoti galapunktos 180 ešeloni ar 491 748 cilvēkiem;
* ceļā piedzimuši 56, nodoti ārstniecības iestādēs 285, miruši – 1272 cilvēki;
* saslimšanas dēļ ar izsitumu tīfu atvienoti 70 vagoni (ar 2896 cilvēkiem), kas vēlāk pievienoti citiem ešeloniem.

Gandrīz vai padomju humānisma apstiprinājumam minēts aprēķins: mirušo skaits uz 1000 deportētajiem bijis vidēji 2,6 cilvēki, kamēr, pēc KPFSR 1943. gada oficiālās statistikas datiem, vidējā mirstība Čečenijā–Ingušijā – 13,2 cilvēki uz 1000.

Tas, ka operācija sākās 23. februārī, kad arī kaukāzieši svinēja Padomju armijas dienu, šo notikumu vērš tikai kontrastaināku. Ciematu laukumos bija sakurti ugunskuri. Karavīri dziedāja, dejoja, līksmojās arī vietējie. Tad čečenus sāka arestēt – gan laukumos iznākušos, gan mājās palikušos. Kamēr cilvēki bailēs kliedza un suņi rēja, virsnieki skaļi lasīja oficiālo spriedumu: “Visi čečenu un ingušu iedzīvotāji apsūdzēti nodevībā un pakļauti piespiedu pārvešanai uz Centrālo Āziju.”

Sievietes, bērnus un vīriešus, kuriem līdzņemt bijis ļauts vienīgi rokas bagāžu, salādēja amerikāņu kravas mašīnās, lai nogādātu dzelzceļa stacijās. Sākās viņu ciešanu ceļš uz austrumiem. Tur sagaidīja ne tikai skarbais klimats. Vietējiem iedzīvotājiem bija stingri piekodināts nepalīdzēt atbraucējiem, jo “tie visi ir nodevēji”. Čečenus un ingušus apvainoja par to, ka laikā, kad hitleriešu armija bija sagrābusi plašu Ziemeļkaukāza teritoriju, viņi visi it kā pārgājuši vācu pusē.
February 23, 2012 - Posted by | genocīds, noziegumi pret cilvēci, piemiņa, PSRS, Staļins, Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: