Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Tiesa ļauj aktīvistam Uldim Freimanim rīkot pasākumu 16.martā

 

BNS. 2012. gada 12. marts
Administratīvā rajona tiesa atcēlusi Rīgas izpilddirektora pienākumu izpildītāja Māra Kalves lēmumu liegt aktīvistam Uldim Freimanim rīkot pasākumu leģionāru atceres dienā 16.martā.

Tiesa spriedumā konstatējusi, ka ne Rīgas pilsētas izpilddirektora lēmums, ne tiesībsargājošo iestāžu atzinumi nesatur izvērtējumu par to, vai policija spēs novērst apdraudējumus, kas var rasties pasākuma norises laikā, kā arī nav atsevišķi vērtēta Freimaņa pieteiktā piketa ietekme uz sabiedriskās kārtības nodrošināšanu.

Tāpat tiesa konstatējusi, ka nav analizēts, kādus konkrētus apdraudējumus sabiedrības drošībai rada tieši Freimaņa organizētais pikets, vai šos apdraudējumus ir iespējams novērst un kādi resursi varētu būt nepieciešami apdraudējuma novēršanai.

“Līdz ar to iestāde, nemaz neveicot iespējamo apdraudējumu novēršanas iespēju izvērtējumu, nepamatoti lēma par pašu radikālāko pulcēšanās brīvības ierobežojumu ‒ aizliegumu rīkot piketu. Tādējādi tiesa nosprieda, ka iestādes lēmums ir prettiesisks un atceļams,” teikts tiesas paziņojumā medijiem.

Spriedumu pašvaldība 30 dienu laikā var pārsūdzēt Augstākā tiesas Senātā, taču sūdzības iesniegšana neaptur Administratīvās rajona tiesas sprieduma izpildi.

Pirmdien tiesā savu sūdzību par Kalves lēmumu ir iesniegusi organizācija Daugavas vanagi Latvijā. Pagaidām nav zināms, kad tiesa šo sūdzību vērtēs.

Freimanis ar piketu pie Laimas pulksteņa plānojis pieminēt Baigā gada staļinisko upuru piemiņu. Šis pasākums bija ieplānots vienlaikus ar Daugavas vanagu gājienu ‒ no plkst.11 līdz 14. Freimaņa pieteiktajā pasākumā bija pieteikti desmit cilvēku.

Jau ziņots, ka Rīgas izpilddirektora pienākumu izpildītājs Māris Kalve nolēma neatļaut nevienu no pieteiktajiem 16.marta pasākumiem, lai izvairītos no iespējamām provokācijām un sabiedriskās drošības apdraudējuma.

Līdz šim sūdzības tiesā iesnieguši Freimanis, biedrība Apvienība pret nacismu un Daugavas vanagi Latvijā. Biedrības sūdzību tiesa skatīs otrdien.

March 12, 2012 - Posted by | 16.marts

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: