Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Mūžībā aizgājis vēstures profesors Henriks Strods

Mūžībā aizgājis vēstures zinātņu doktors profesors Henriks Strods.

Strods ilgus gadus bija vēstures pasniedzējs Latvijas Universitātē, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis un ir vairāku Latvijas vēstures grāmatu, zinātnisku publikāciju par Latvijas vēsturi autors.

Atvadīšanās notiks 19.aprīlī plkst.10 Rīgas Sv.Jēkaba katedrālē, bet apbedīšana Rīgas I Meža kapos.


Profesora mūžs veltīts nenogrustošiem Latvijas vēstures pētījumiem

Strods ilgus gadus bija vēstures pasniedzējs Latvijas Universitātē, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis un ir vairāku Latvijas vēstures grāmatu, zinātnisku publikāciju par Latvijas vēsturi autors.

Strods dzimis 1925. gada 20. aprīlī Dvietē. Profesors Strods ir pazīstams ar vairāk nekā 20 dažādām Latvijas vēstures problēmām veltītām grāmatām un pāri par 800 publikācijām, turklāt, neskatoties uz gadiem, viņš turpināja ražīgi strādāt. Tā pirms diviem gadiem iznāca viņa grāmata “PSRS politiskā cenzūra Latvijā”, bet nesen grāmata “Sēlija senāk un tagad”, kurā profesors apkopojis dokumentālus materiālus par Sēliju no XIX gadu tūkstoša pirms Kristus, kad šeit, šķiet, parādījušies pirmie iedzīvotāji, līdz mūsdienām.

Strods bija arī Okupācijas muzeja pētniecības grupas vadītājs, Valsts prezidenta kancelejas Vēsturnieku komisijas loceklis.

Savulaik viņa kolēģis vēsturnieks Aivars Stranga teica, ka apbrīnojot profesora darba spējas un nenogurstošo interesi par jaunām, līdz šim nepētītām tēmām. “Reti kurš Latvijas vēsturnieks veltījis tik daudz laika visnopietnākajām studijām neskaitāmu valstu arhīvos. Darbs, darbs un vēlreiz darbs – tas, man šķiet, ir profesora dzīves moto; laiks nekad nav ticis izšķiests sīkumos,” teicis vēsturnieka kolēģis, profesors Aivars Stranga.

April 14, 2012 - Posted by | Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: