Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Promocijas darbu par nacionālo pretošanās kustību aizstāvēs Uldis Neiburgs

Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātē, Mārstaļu ielā 28/30, 4. auditorijā, 12.oktobrī plkst. 16.00 notiek LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, kurā disertāciju vēstures doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Uldis Neiburgs.

Temats: “Latviešu nacionālā pretošanās kustība un Rietumu sabiedrotie (1941–1945)”

Recenzenti: prof., Dr.habil. hist. Inesis Feldmanis (Latvijas Universitāte); doc., Dr. hist. Valters Ščerbinskis (Rīgas Stradiņa universitāte); pētn., Dr. hist. Kārlis Kangeris (LU Latvijas vēstures institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 203. telpa).

http://www.lu.lv/zinas/t/15642/

October 12, 2012 - Posted by | Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: