Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Ārlietu komisija aicina izgaismot vēstnieku cīņu par Latvijas neatkarību okupācijas gados

Lai novērtētu Latvijas Republikas Diplomātiskā un konsulārā dienesta diplomātu darbību Latvijas valsts pirmajā neatkarības periodā un okupācijas gados cīņā par valsts interešu aizstāvēšanu, Saeimas Ārlietu komisija piektdien, 5.decembrī, vienojās par nepieciešamību izstrādāt attiecīgu lēmumprojektu.

„Ikdienā bieži aizmirstam to mūsu valsts diplomātisko pārstāvju darbu, kuri 1940.gadā atteicās atgriezties okupētajā Latvijā un turpināja darbību akreditācijas valstīs, pārstāvot pēdējo neatkarīgās Latvijas valdību un tās ārlietu dienestu. Šo diplomātu ieguldījums cīņā par to, lai panāktu, ka Rietumvalstis neatzīst Latvijas okupāciju, ir neatsverams. Tāpēc mūsu valstij zīmīgā laikā – tuvojoties Latvijas starptautiskās atzīšanas de iure 92.gadadienai nākamā gada 26.janvārī – ir svarīgi godināt cilvēkus, kuri ieguldījuši neatlaidīgu darbu, lai ceļš uz šo mērķi vainagotos panākumiem,” uzsver Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Ojārs Kalniņš.

Austrumeiropas politikas pētījumu centra valdes priekšsēdētājs un pētnieks Ainārs Lerhis komisijas sēdē vērsa uzmanību uz nepieciešamību novērtēt un izteikt pateicību Latvijas diplomātiskajiem pārstāvjiem, jo īpaši tiem, kas mūsu valsts intereses aizstāvēja Latvijas valsts okupācijas gados. Kā piemēru A.Lerhis minēja Latvijas ārkārtējo sūtni Lielbritānijā Kārli Zariņu un Latvijas ārkārtējo sūtni Amerikas Savienotajās Valstīs Alfrēdu Bīlmani, kurus padomju okupācijas vara 1940.gada 30.jūlijā atcēla no ieņemamajiem amatiem un izsludināja ārpus likuma.

A.Lerhis uzsvēra, ka vairākās Rietumu valstīs akreditētie Latvijas Republikas diplomātiskie pārstāvji 1940.gada jūlijā uzsāka diplomātisko cīņu par Latvijas valsts tiesiskās de iure atzīšanas turpināšanu, aicinot Rietumu valstu valdības tiesiski neatzīt Padomju Savienības pārspēka priekšā Baltijā notikušās militāri politiskās pārmaiņas. Tāpat Baltijas diplomātisko pārstāvju ārzemēs protesti sekmēja vadošo Rietumu valstu 1940.gadā neatzīšanas doktrīnu attiecināšanu arī uz Baltijas valstīm un aizsāka Latvijas, Lietuvas un Igaunijas okupācijas un aneksijas de iure neatzīšanu, skaidroja A.Lerhis.

Plānots, ka lēmumprojekta teksts tiks sagatavots līdz šī gada decembra beigām un Saeimas Ārlietu komisija apstiprināšanai Saeimā to virzīs 2013.gada janvārī.

Saeimas Preses dienests

December 5, 2012 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Komunisti cilvēkus izmantojuši kā «izmēģinājuma cūciņas»

Foto: Reuters/Scanpix

Viss raksts:  TVNET

Austrumvācijas komunistiskais režīms savulaik ļāvis Rietumu farmācijas kompānijām savus iedzīvotājus par samaksu izmantot kā izmēģinājuma cūciņas, raksta «Daily Telegraph».

1980.gadu sākumā Austrumvācijas ekonomika bija ļoti sliktā situācijā. Valstij trūka gan naudas, gan dažādu preču, tai skaitā medikamentu.

Lai saņemtu nepieciešamo naudu un medikamentus, Austrumvācija noslēdza šausminošu vienošanos ar farmācijas kompānijām no Rietumiem. Apmaiņā pret vajadzīgajiem medikamentiem un naudu varas iestādes slepenās klīnikās ļāva veikt zāļu izmēģinājumus uz valsts iedzīvotājiem.

Izmēģinājumi ilguši apmēram sešus gadus un beidzās tikai pēc komunisma krišanas 1990.gadā.

Atklājies, ka daudzos gadījumos izmēģinājumi atstājuši smagas sekas uz cilvēku veselību un bijuši pat vairāki nāves gadījumi.

Patiesība plašākai sabiedrībai atklāta dokumentālā filmā «Tote und Deaths», kura Vācijas TV tika pārraidīta šīs nedēļas sākumā.

Medikamentus testē uz tūkstošiem cilvēku

Filmas veidotāji norāda, ka liela daļa Austrumvācijas Veselības ministrijas slepeno dokumentu tikuši apzināti iznīcināti, taču tik un tā zināms par vairākiem tūkstošiem cilvēku, uz kuriem pretlikumīgā testēšana veikta.

Patiesība nāca gaismā, pateicoties žurnālistu darbam – viņu rokās nonāca tolaik testēto zāļu paraugs. «ARD» televīzijas žurnālistiem tika nodota bundža ar tabletēm no 1989.gada. Tās savulaik piederējušas kādam pacietam, kurš piedzīvoja sirdslēkmi. Viņa ārsti tolaik viņam izsniedza šīs zāles, apgalvojot, ka tās ir drošas un efektīvas. Pacients tomēr nomira, bet viņa atraitne visus šos gadus izsniegtās zāles saglabāja.

Žurnālisti atrod pierādījumus

Rūpīgā pārbaudē žurnālisti vecos Austrumvācijas arhīvos atrada dokumentus ar tādu pašu identifikācijas kodu, kāds bija redzams uz aizdomīgo zāļu burkas. Cits pēc cita pēcāk tika atrasti pierādījumi, ka tā laika valdība noslēgusi slepenu vienošanos ar farmācijas kompānijām no citām valstīm, atļaujot Austrumvācijā izmēģināt jaunus medikamentus.

«Tolaik bija aptiekas, kurās bija pat mazāk nekā 20% no visiem nepieciešamajiem medikamentiem. Medikamentu deficīts bija arī slimnīcās,» pastāstīja farmācijas vēstures pētnieks Kristofs Frīdrihs no Marburgas Universitātes.

Slepenā sēdē nolemj pārdot savu tautu

1983.gadā notikusi slepena Austrumvācijas veselības jomas amatpersonu tikšanās, kurā nolemts ļaut Rietumu farmācijas kompānijām valstī testēt dažādus eksperimentālus medikamentus. Līdz 1988.gadam valstī darbojās jau 165 testa programmas.

Viens no neveiksmīgākajiem izmēģinājumiem tika veikts Lostau pilsētā 1989.gadā.

Viens no tā laika pacientiem atminas, ka pēc sirdslēkmes tika ievietots slimnīcā. Viņa nodaļas pacientiem visiem tikušas dotas aizdomīgas zāles, pēc kuru lietošanas mira vismaz seši pacienti. Tā laika dokumenti liecina, ka no 17 testu subjektiem nomira seši. Mirušie esot slepeni no slimnīcas izvesti.

Pacienti nebija informēti

Žurnālistiem nav izdevies atrast nevienu dokumentu, kas pierādītu, ka pacienti bija informēti par to, ka ar viņiem tiek testētas eksperimentālas zāles.

Vairākas farmācijas kompānijas, kuras eksperimentos bija iesaistītas, kopš tā laika mainījušas nosaukumus un noliedz, ka jebko zinātu par apmēram 30 gadus senajiem testiem.

December 5, 2012 Posted by | Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: