Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Aprit 95 gadi kopš Čekas dibināšanas

www.DELFI.lv

Aprit 95 gadi kopš Čekas dibināšanas

Šajās dienās aprit 95 gadi kopš lielinieku pirmās slepenpolicijas – Viskrievijas ārkārtas komisijas jeb Čekas dibināšanas, kuras mantojums ir jūtams vēl šodien. Rīkojumu par represīvās drošības iestādes izveidošanu 1917. gada 20. decembrī parakstījis boļševiku līderis Vladimirs Ļeņins.

Drošības struktūru izveidoja pēc revolūcijas Krievijā pie varas nākušie komunisti, lai apspiestu savus pretiniekus un ar režīmu neapmierinātos. Čekas uzdevums bija cīņa pret kontrrevolūciju un sabotāžu. Galvenais čekas ideologs bija Ļeņins, kurš uzskatīja, ka “strādnieku vara nevar pastāvēt, kamēr vien pasaulē eksistē ekspluatatori”.

Par pirmo Čekas vadītāju Ļeņins iecēla par komunistu kļuvušo aristokrātu Feliksu Dzeržinski (attēlā). Čeka realizēja nežēlīgu “sarkano teroru” pret iedzīvotājiem, kurus uzskatīja par nodevējiem un režīma pretiniekiem.

Pēc 1922. gada Čeka piedzīvoja virkni reorganizāciju un pārmaiņu, no tās izveidoja tādas struktūras kā Valsts politisko pārvaldi (GPU) un PSRS Iekšlietu tautas komisariātu (NKVD). Čeka ir arī ir Valsts drošības komitejas (VDK), kura PSRS darbojās līdz 1991. gadam, priekštece.

Par spīti drošības organizācijas struktūras un nosaukumu maiņām, līdz pat Padomju Savienības sabrukumam iedzīvotāji VDK turpināja dēvēt par Čeku, bet iestādes darbiniekus par čekistiem.

Par VDK mantinieci tiek uzskatīta arī 1995. gadā izveidotā drošības struktūra – Krievijas Federālais drošības dienests (FDD). Eksperti uzskata, ka FDD finansējums ievērojami pieaudzis 2000. gadā, kad par valsts prezidentu tika ievēlēts bijušais VDK aģents Vladimirs Putins.

Putina valdīšanas laikā drošības iestāžu darbinieki ir nostiprinājuši savu politisko varu. Tieši FDD un ar to saistīto organizāciju cilvēki kontrolē Kremli, valdību, medijus un lielu daļu ekonomikas, tāpat kā drošības un militāros spēkus, 2007. gadā rakstīja laikraksts “The Economist”. Šie cilvēki pārstāv psiholoģiski viendabīgu grupu, kas lojāla “saknēm, kuras ved atpakaļ uz boļševiku pirmo politisko policiju Čeku”, rakstīja “The Economist”.

Laikraksts uzskata, ka to apstiprina arī paša Putina uzsvērtais: “Nav tādas lietas kā bijušais čekists.”

December 20, 2012 - Posted by | Vēsture, čeka, čekisti

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: