Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Nacionālā apvienība aicina Ārlietu ministru ievērot Latvijas oficiālo nostāju par okupācijas laikā radīto zaudējumu atlīdzināšanu

Nacionālā apvienība aicina Ārlietu ministru ievērot Latvijas oficiālo nostāju par okupācijas laikā radīto zaudējumu atlīdzināšanu

Atsaucoties uz 4.janvārī Latvijas Radio 1 raidījumā „Krustpunktā” Ārlietu ministra Edgara Rinkeviča pausto pozīciju, ka ministrs neredz iespēju pašlaik runāt par padomju okupācijas radīto zaudējumu kompensēšanu, Nacionālā apvienība pauž neizpratni par šādu ministra nostāju attiecībā uz padomju režīma pastrādātajiem noziegumiem Latvijā un cer, ka tā nav ministra pozīcija, bet gan neveiksmīgi izteikta doma. Pretējā gadījumā E. Rinkevičs būtiski pārkāpj 2005. gadā Saeimas pieņemto deklarāciju „Par Latvijā īstenotā Padomju sociālistisko republiku savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu”, kur tiek norādīta nepieciešamība panākt: „Eiropas Savienības, it sevišķi Eiropas Parlamenta, un Eiropas Savienības dalībvalstu nosodoša attieksme pret PSRS totalitārā komunistiskā režīma noziegumiem visā pasaulē, īpaši Austrumeiropā, stiprinātu demokrātisko apziņu visā Eiropā, kā arī veicinātu to, ka Krievija uzklausa un apmierina Latvijas prasību atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus”.

Tāpat deklerācijā ir doti vairāki uzdevumi Ministru kabinetam. No tiem divi būtu īpaši jāizceļ:

— noslēgt starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju speciālu nolīgumu, kas noteiktu savstarpējās saistības materiālo izdevumu segšanā, kā arī palīdzības sniegšanā pārceļotājiem, tāpat arī viņu ģimenēm, kas pārceļas uz savu vēsturisko vai etnisko dzimteni;

— joprojām uzturēt prasības pret Krievijas Federāciju par okupācijas rezultātā Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu un visu no Latvijas izvesto arhīvu materiālu (arī Latvijas PSR Valsts drošības komitejas arhīvu materiālu) atdošanu atpakaļ Latvijas Republikai.

Turklāt, deklarācijā ir formulēts Latvijas Republikas Saeimas aicinājums Krievijas Federācijai — atzīt, ka Krievijas Federācija kā PSRS tiesiskā un politiskā mantiniece ir morāli, tiesiski un finansiāli atbildīga par Latvijā izdarītajiem noziegumiem pret cilvēci un zaudējumiem, kas Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīti okupācijas laikā, un pildīt savu pienākumu — saskaņā ar starptautisko tiesību pamatprincipiem atlīdzināt Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem prettiesiskās darbības rezultātā radītos zaudējumus.

Nacionālā apvienība aicina Ārlietu ministru E. Rinkēviču turpmāk pārstāvēt valsts oficiālo pozīciju, tai skaitā attiecībā uz PSRS nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzināšanu.

Informāciju sagatavoja:
L. Ozoliņa

January 7, 2013 Posted by | Okupācija, Okupācijas sekas | Leave a comment

Grāmata par bēgļu gaitām 2. pasaules kara laikā

Amerikā izdota latvietes grāmata par bēgļu gaitām 2. pasaules kara laikā

Kulturasdiena.lv. 2013. gada 7. janvāris

Amerikā tiek izdota grāmata par mazas latviešu bēgļu meitenes gaitām 2.pasaules kara laikā. Grāmata, kurai jāatrodas goda vietā katra īsta latvieša grāmatu plauktā.

Stāsts, kas tajā atspoguļots, balstīts uz patiesiem notikumiem, par kādiem nestāsta neviena vēstures grāmata vai dokumentāla filma.

Tās skatpunkts ir maza latviešu meitene,kura nežēlīga kara apstākļos spiesta pamest savas degošās mājas Jelgavā un doties bēgļu gaitās. Grāmatu caurvij pozitīva enerģija un nerimstošas cerības, kuru dēļ šis Amerikas latvietes Skaidrītes Ritas Sparks stāsts ir izdzīvojis un ticis nodrukāts.

Grāmata rakstīta angļu valodā, taču tas nav iemesls, lai to ignorētu. Tā nav lēta, taču šis ir nevis biznesa projekts, bet latvietes dzīvesstāsts. Latvieši, kuri ciena senčus – cilvēkus, kas kara laikā bija spiesti atdot dārgāko par šo zemi -, spēs saprast grāmatas vērtību. Šis stāsts ir jāuzzina katram latvietim.

Grāmatas nosaukums: Skaidrite Rita Sparks From Flames to Freedom: Faith Rides the Rails, grāmatas mājaslapa: http://www.FromflamesToFreedom.com

January 7, 2013 Posted by | grāmatas | Leave a comment

   

%d bloggers like this: