Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Grāmata par bēgļu gaitām 2. pasaules kara laikā

Amerikā izdota latvietes grāmata par bēgļu gaitām 2. pasaules kara laikā

Kulturasdiena.lv. 2013. gada 7. janvāris

Amerikā tiek izdota grāmata par mazas latviešu bēgļu meitenes gaitām 2.pasaules kara laikā. Grāmata, kurai jāatrodas goda vietā katra īsta latvieša grāmatu plauktā.

Stāsts, kas tajā atspoguļots, balstīts uz patiesiem notikumiem, par kādiem nestāsta neviena vēstures grāmata vai dokumentāla filma.

Tās skatpunkts ir maza latviešu meitene,kura nežēlīga kara apstākļos spiesta pamest savas degošās mājas Jelgavā un doties bēgļu gaitās. Grāmatu caurvij pozitīva enerģija un nerimstošas cerības, kuru dēļ šis Amerikas latvietes Skaidrītes Ritas Sparks stāsts ir izdzīvojis un ticis nodrukāts.

Grāmata rakstīta angļu valodā, taču tas nav iemesls, lai to ignorētu. Tā nav lēta, taču šis ir nevis biznesa projekts, bet latvietes dzīvesstāsts. Latvieši, kuri ciena senčus – cilvēkus, kas kara laikā bija spiesti atdot dārgāko par šo zemi -, spēs saprast grāmatas vērtību. Šis stāsts ir jāuzzina katram latvietim.

Grāmatas nosaukums: Skaidrite Rita Sparks From Flames to Freedom: Faith Rides the Rails, grāmatas mājaslapa: http://www.FromflamesToFreedom.com

January 7, 2013 - Posted by | grāmatas

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: