Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Krievija nosoda Vaideres rīkoto konferenci par mazo tautu likteni

Krievijas Ārlietu ministrija (ĀM) nosodījusi Eiropas Parlamenta (EP) deputātes Ineses Vaideres Briselē rīkoto starptautisko konferenci «Dāvids un Goliāts: Mazās tautas totalitāro režīmu jūgā», paužot viedokli, ka tas esot mēģinājums falsificēt vēsturi, jo vairāki EP deputāti pielīdzinājuši komunistisko ideoloģiju nacismam.

Krievija nosoda Vaideres rīkoto konferenci par mazo tautu likteni

Foto: Evija Trifanova/LETA

«Uzskatām, ka tāda pieeja ir vēstures falsifikācijas mēģinājums, atklāts cinisms un zaimošana attiecībā pret tiem, kas atbrīvoja pasauli no «brūnā mēra» šausmām. Tamlīdzīgi gājieni aizskar Nirnbergas tribunāla nosodīto noziegumu pret cilvēci miljoniem upuru,» ceturtdien paziņoja Krievijas Ārlietu ministrija.

«Rodas iespaids, ka brīžiem konferences organizatoru spriedumi bija ārpus realitātes adekvātas uztveres rāmjiem un bija tieša iejaukšanās mūsu valsts iekšējās lietās. Konkrēti runa ir par eirodeputātes Vaideres izteikumiem, Čečenijas Republiku nosaucot par «paverdzinātu Eiropas valsti»,» norādīja Krievijas ĀM.

Paziņojumā ieteikts EP deputātiem no Baltijas valstīm jo īpaši «uzmanību pievērst kliedzošajiem faktiem par Hitlera un viņa vietējo kolaborantu noziegumu heroizāciju». «Uzskatāms pierādījums tam ir bijušo «Waffen SS» vienību leģionāru un viņu tagadējo līdzskrējēju ik gadu Latvijā notiekošie gājieni un Igaunijā notiekošie saieti, 2012.gada septembrī Latvijas pilsētā Bauskā atklātais piemineklis esesiešiem. Un tas viss notiek uz oficiālās Rīgas un Tallinas veikto mazākumtautību pamattiesību un pamatbrīvību kliedzošo pārkāpumu fona,» uzsvēra Krievijas Ārlietu ministrija.

Paziņojumā piebilsts, ka Krievija «sagaida no Eiropas Parlamenta un Eiropas Tautas partiju deputātu grupas spēju parādīt veselo saprātu, lai distancētos no tamlīdzīgiem ekstrēmistiskiem un bezatbildīgiem paziņojumiem».

Konferencē 19.martā EP deputāti no Igaunijas, Lietuvas un Ungārijas un vēstures eksperti diskutēja par Eiropas mazo tautu likteņiem.

Vaidere  paskaidroja, ka   konference  ir turpinājums kopīgas Eiropas vēstures izpratnes veidošanai, lai nepieļautu 20.gadsimta traģēdiju atkārtošanos, un uzsvēra, ka komunistiskā režīma noziegumi ir pelnījuši tikpat stingru starptautisku nosodījumu kā nacistiskais režīms.

March 28, 2013 Posted by | Apmelojumi, Krievija, krievu impērisms | 1 Comment

Nozīmīgs solis uz priekšu Latvijas Okupācijas muzeja attīstībā

INTERVIJA AR LATVIJAS OKUPĀCIJAS MUZEJA BIEDRĪBAS VALDES PRIEKŠSĒDI VALTERU NOLLENDORFU

Šā gada pirmajā martā Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” parakstīja līgumu par Latvijas Okupācijas muzeja ēkas pārbūves un piebūves tehnisko plānu izstrādāšanu un būvniecības uzraudzību. Arhitekta Gunāra Birkerta iecerēto un plānoto ēku, ko muzejs nosaucis par Nākotnes Namu, bija iecerēts pabeigt jau 2010. gadā. Finansiālās krīzes dēļ valsts projektu pārtrauca. 2011. gadā valdība lēma Nākotnes Namu pabeigt līdz 2014. gadam, kad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Dažādu iebildumu dēļ pirmais konkurss tehnisko plānu izstrādei tikai atcelts. Tikai tagad, gadu vēlāk, līgums ir parakstīts un darbs var sākties. Jāatgādina, ka ar Latvijas Okupācijas muzeja likumu valsts īpašumā esošā ēka un zeme nodota Okupācijas muzeja biedrības, t.i. muzeja lietošanai. Valsts finansē ēkas rekonstrukciju muzeja vajadzībām. Muzeja iekārtošana ir Okupācijas muzeja biedrības pienākums. Šajā sakarā sarunājos ar Latvijas Okupācijas biedrības valdes priekšsēdi Valteru Nollendorfu, kurš pēdējos divpadsmit gadus bijis cieši saistīts ar Nākotnes Nama tapšanu un muzeja nākotnes plānošanu.

Kāda ir sajūta, uzzinot, ka līgums beidzot parakstīts?

Gribas teikt – beidzot! Atcerēsimies, ka Gunāra Birkerta pārraudzībā tapušo skiču projektu Rīgas būvvalde apstiprināja jau 2008. gadā. Arī tas notika ar kavēšanos. Ir bijis grūti uzturēt optimismu, kad jāpārvar tik daudz šķēršļu. Paldies Dievam, ir atkal liels konkrēts solis uz priekšu.

Kādi ir nākošie soļi?

Līgums paredz astoņu mēnešu laikā izstrādāt tehnisko projektu, kas kalpos par pamatu Nākotnes Nama celtniecībai. Tas ir – līdz novembrim. Sekos konkurss ēkas celtniecībai. Tas varētu ilgt četrus, piecus mēnešus. Ja nebūs iebildumu, celtniecība varētu sākties 2014. gada pavasarī. Muzejs darbību Nākotnes Namā varētu atsākt 2015. gada vasarā. Tas ir – ja nebūs iebildumu. Pēdējā laikā Latvijas presē jau daudz minēts par “apstrīdēšanas sportu” būvniecībā, kad tiek apstrīdēts vairāk vai mazāk apstrīdēšanas dēļ. Zinām no pieredzes, cik ļoti šāds “sports” traucē mērķtiecīgu plānošanu un saistīts ar liekiem izdevumiem kavēšanās dēļ.

Kas šai ziņā ir galvenās rūpes?

Labs piemērs – nākotnes ekspozīcija, kas, protams, jāfinansē galvenokārt par ziedotiem līdzekļiem. Līdzteku Nākotnes Nama skiču projekta izstrādei jau 2006. gadā sākām plānot arī tajā ievietojamo ekspozīciju. Tas ir sarežģīts process, kurā iesaistīti gan vēsturnieki, gan mākslinieki, gan citi muzeja darbinieki. Jāapzina visi muzeja krātuvēs pieejamie uzskates materiāli, dokumenti un piemiņas lietas. Jāveic pētījumi un jāapgūst arhīvos, lai iegūtu materiālus, kuri nav muzeja rīcībā. Nākotnes ekspozīcija jāveido tā, lai tā pēc iespējas kalpotu gan skolēnu, gan pieaugušo izglītībai. Tai jābūt skaidrai un pieejamai ne tikai latviešiem, bet arī cittautiešiem. Kad 2008. gada rudenī sākās krīze un tika piebremzēti plāni Nākotnes Nama celtniecībai, arī mums bija jāpiebremzē. Atsākām 2011. gadā, atkal tā, lai varētu ekspozīciju ievietot gatavajā ēkā 2014. gadā. Un atkal bija mazliet jāpiebremzē. Savā ziņā kavēšanās mums palīdzējusi turēties līdzi jaunākajām attīstībām muzeoloģijā. Ekspozīcija būs mūsdienīgāka, uzskatāmāka, emocionāli spēcīgāka, bagātīgāka nekā tā būtu bijusi 2008. gadā. Taču aizkavējumu dēļ tā nav kļuvusi lētāka.

Kā ilgā kavēšanās ietekmēja ziedotāju atsaucību?

Esam pateicīgi, ka ziedotāji izrādīja izpratni par situāciju. Ekonomiskās krīzes dēļ muzejam bija stipri jāierobežo darbība, uz laiku pārtraucot pētniecības un piemiņas vietu programmas, gadagrāmatas izdošanu, ierobežojot publikāciju programmu. Darbiniekiem vajadzēja samazināt algas. Ziedojumi samazinājās, bet nekad neapsīka. Kritiskā brīdī talkā nāca ziedotāji, kas pievienojās Draudzīgajam izaicinājumam un uz četriem gadiem solīja noteiktu stabilu summu muzeja darbam. Tai pašā laikā neskaidrās situācijas dēļ neturpinājām aktīvi piesaistīt ziedojumus muzeja iekārtošanai Nākotnes Namā. Taču līdz krīzei no nepieciešamajiem pusotra miljona latiem ekspozīcijas izveidei un muzeja iekārtām jau bijām savākuši ap 800 000 latu, no tiem nepilnus 200 000 solījumos. Nauda bija paredzēta gan telpu, gan ekspozīcijas stendu iekārtošanai. Atsaucība pirmajos trīs gados, tātad, bija liela. Ceram, ka tā atsāksies tagad, kad beidzot atkal atsācies konkrēts darbs pie Nākotnes Nama plānošanas un priekšā stāvošās celtniecības.

Kādas ir cerības, ka tas notiks?

Tas jau sāk notikt. 2013. gads ir labs sākuma punkts, lai pabeigtu iesākto. Vispirms jāpiemin, ka visi ziedojumi specifiskiem mērķiem Nākotnes Namā ir saglabāti un labi pārvarējuši ekonomisko lejupslīdi. Liela tiesa solījumu sāk īstenoties ziedojumu veidā. Diemžēl ne visi to var, ne vienmēr solītā apmērā. Tomēr muzeja iekārtošanai Nākotnes Namā patlaban ir sagādāta apmēram puse. Tas nozīmē, ka līdz 2015. gadam mums vēl vajag apmēram 700 000 latu. Ja varējām to pirmajos trīs gados, tas jāvar nākamajos trīs gados. Atbalsts reizēm nāk no negaidītas puses. Tā pēdējos pāris gados ar lielu pateicību esam saņēmuši lielākus testamentārus novēlējumus. Ja nav norādīts specifisks novēlējuma mērķis, daļu ieguldām Nākotnes Nama iekārtošanā, lai atzīmētu aizgājēja piemiņu. Vairākas trimdas organizācijas, kas beigušas darbu, ieguldījušas sakrāto kapitālu Nākotnes Namā. Bet sāk atkal ienākt arī jauni ziedojumi un solījumi. Ļoti palīdz Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības izsludinātais Latvijas Okupācijas muzeja gads, kas pievērš uzmanību muzeja darbam un nākotnei. Un vēl – šā gada 1. jūlijā, dziesmu svētku laikā svinīgi atzīmēsim muzeja 20 gadu pastāvēšanu. Ceram arī, ka pēc gada varēsim visu ziedotāju vārdus ievietot kapsulā, ko guldīsim Nākotnes Nama pamatakmenī un pēc diviem aicināt visus mūsu ziedotājus uz svinīgu Nākotnes Nama atklāšanu.

Jauns iesākums, tātad …

Ne tik ļoti jauns iesākums kā – turpinājums. Ļoti nepieciešams turpinājums. Krievijas “maigā okupācija” nebeidzas. Diemžēl pašu latviešu vidū pēdējā laikā izplatās neticība savai valstij, vilšanās valsts vadītājos, pieaugošs rietumu vērtību noliegums un pat sava veida nostalģija pēc padomju laikiem, ko vācieši apzīmē ar vārdiņu Ostalgie. To visu, protams, visādos veidos veicina Krievijas oficiālā nostāja okupācijas jautājumos un no Krievijas nākošā dezinformējošā vēstures interpretācija. Tā vēl pavisam nesen Krievijas vēstnieks publiski paziņoja: “Nekādas okupācijas nebija.” Man nesen bija iespēja par muzeja darbu un nākotnes izredzēm stāstīt latviešiem Mineāpolē un Milvokos. Viņi labi saprata, ka muzeja misija ne tuvu nav galā un ka okupācijas stāsts Latvijā un pasaulē būs vēl ilgi jāstāsta. Tāpēc ticu arī, ka pasaules latvieši nāks talkā un palīdzēs mums turpināt iesākto, bet nu jau daudz labāk un pārliecinošāk.

Inese Krieviņa, Latvijas Okupācijas muzeja sabiedrisko lietu vadītāja

March 27, 2013 Posted by | piemiņa | Leave a comment

Staļina cildinājums mūsdienās

Krievijas NTV iet taisni – pa Staļina “VK(b)P vēstures Īso kursu”.

Staļina nāves 60-gades priekšvakarā Krievijas NTV tika parādīta jaunā Vladimira Černiševa dokumentālā filma “Ar mums Staļins”.

Filmas galvenais motīvs: Par visu labo, kas noticis Padomju Savienībā, ir jāpateicas Staļinam.

IMAGE0001

статья НТВ идет кратким курсом

Борис Соколов, 04.03.2013

 	 Борис Соколов. Фото с сайта www.open-forum.ru

Борис Соколов. Фото с сайта http://www.open-forum.ru
 Новый документальный фильм Владимира Чернышева “Сталин с нами”, показанный на НТВ накануне 60-летия со дня смерти главного героя, стилистически сделан по пивоваровским лекалам: историческую личность стараются поставить в бытовой контекст, сделать человечнее, обильно используя игровые вставки. Только концепция у Чернышева совсем иная. Автор декларирует намерение снять фильм, который не понравится ни любителям “Краткого курса”, ни поклонникам хрущевского разоблачения “культа личности”. Но получилась у него агитка под новый “Краткий курс”, который, похоже, в очередной раз хочет создать власть, опять озаботившаяся созданием единого школьного учебника истории.

Сталин в фильме предстает как сын традиционной, патриархальной Грузии, а потому ревнитель консервативных культурных и политических ценностей. Он также является сторонником сохранения и расширения империи, величие которой он оценил еще во время первой ссылки, когда пришлось проехать чуть ли не всю Россию. С тех пор он стал настоящим русским патриотом. Сталин всегда мечтал о доме, семейном уюте, но ему приходилось мотаться по тюрьмам и ссылкам, в то время как Ленин и будущие сталинские оппоненты, эти революционеры-космополиты, в Женеве да Лондоне пиво потягивали. А после революции Коба день и ночь трудился на благо нового советского государства, опять же не до семьи было. А потом Надежда Аллилуева его крупно подвела – застрелилась.

В этом сюжете Чернышев акцентирует внимание на одиночестве и страданиях Сталина, а самоубийство его второй жены объясняет тем, что она страдала от сильных головных болей. Автор фильма даже не задается вопросом, почему жена такого замечательного человека вдруг кончает с собой, и не уточняет, из-за чего поссорились Иосиф и Надежда перед ее гибелью (а по свидетельству очевидцев, Сталин унизил жену в присутствии членов Политбюро и их жен, что и спровоцировало самоубийство). Не комментирует Чернышев и тот факт, что Сталин уничтожил почти всех родственников своей первой жены Екатерины Сванидзе, упомянув лишь, что они были репрессированы за старые троцкистские связи (которых у них, кстати сказать, отродясь не было). Чем же члены семьи Сванидзе угрожали власти Сталина? Может быть, тем, что они помнили не великого вождя и учителя всего советского народа, а начинающего революционера Кобу?

Основная мысль фильма подсказана его научным консультантом – историком Юрием Жуковым (он же выступает как главная “говорящая голова”). Зрителю внушается, что Сталин хотел все сделать как лучше, но неизменно натыкался на злостное сопротивление партийного аппарата. В частности, он действительно хотел провести в 1937 году прямые, равные, тайные и, что самое главное, альтернативные выборы в Верховный Совет СССР. Но вот партийная номенклатура испугалась, что ее не выберут, запротестовала, и Сталин вынужден был отступить. Зато он отомстил высокопоставленным фрондерам-номенклатурщикам, почти поголовно расстреляв их в 1937-1938 годах.

На самом деле о возможности альтернативных выборов Сталин говорил только в интервью американскому журналисту, предназначенном в основном для внешнего потребления. И даже рассылка на места в конце 1936 года образцов бюллетеней, в которых было несколько фамилий кандидатов, вовсе не означала, что в день выборов в бюллетенях не останется всего одна фамилия. Кстати сказать, когда 14 октября 1937 года на заседании Центральной избирательной комиссии были утверждены три формы реальных избирательных бюллетеней для выборов, которые состоялись 12 декабря, в каждой предлагалось вычеркнуть всех кандидатов кроме того, за которого избиратель голосует. Однако в каждом бюллетене в итоге была фамилия всего одного кандидата. Ведь выдвигалось-то действительно по нескольку кандидатов, а регистрировался только один. У избирателей же до последнего момента поддерживалась иллюзия, что выборы могут быть альтернативными. Вот и “Правда” 21 ноября писала, что кандидатов “может быть один или несколько”. Главное же, Сталин всегда говорил: неважно, как голосуют, важно, кто и как считает.

Вообще-то Конституция СССР 1936 года была вполне демократической по форме. Только вот выполнять ее никто не собирался ни при Сталине, ни при его преемниках. И уже с начала 30-х годов не было никаких политических дискуссий в Политбюро, укомплектованном сталинскими назначенцами, которые полностью преобладали и среди секретарей обкомов и республиканских ЦК. Так что никакой фронды в партийном руководстве просто не могло возникнуть.

Сталин в глазах автора фильма хорош тем, что всегда был далек от либеральных кругов, под чьим влиянием оказались “городские жители Петрограда”, которые в феврале 1917 года совершили революцию и свергли царя. Именно так и говорится: городские жители, а не привычное “рабочие и солдаты”. Это чтобы отчетливее была параллель с нынешними “рассерженными горожанами”. Историческая заслуга Сталина видится в том, что он покончил со смутой революции и “лихих 20-х” (тоже выражение из фильма) с их стихией нэпа и фракционной борьбы – и сделал это для того, чтобы восстановить великую империю. Оппозиция же, выступавшая за мировую революцию и раскалывавшая партию, этому противилась, вот и получила по заслугам. При этом забывается, что вплоть до 1925 года Сталин декларировал свою приверженность мировой революции и веру в ее скорое пришествие. Только борьба с Троцким заставила его забыть о мировой революции и в апреле 1925 года на XIV конференции РКП(б) заговорить о возможности построения социализма в одной стране.

Оппозиционеры представлены в фильме людьми крайне малосимпатичными, которых и покарать не грех. При этом автор не останавливается перед фальсификациями. Утверждается, в частности, что в триумвирате Сталин–Зиновьев–Каменев, фактически правившем страной в период болезни Ленина и в первые месяцы после его смерти, главную роль будто бы играли Зиновьев с Каменевым, а вовсе не Сталин, который вообще, дескать, к власти не рвался и даже подавал в отставку. При этом умалчивается о том, что именно Сталина Троцкий с самого начала считал своим главным противником, да и Ленин в письме съезду писал именно о раскалывающем партию противостоянии Троцкого и Сталина, а не Троцкого и Зиновьева. Все оппозиционеры показаны матерыми интриганами, а Зиновьев и Бухарин – еще и жалкими трусами, вдохновенно топящими своих товарищей. Про Бухарина сообщается, что Сталин в 1936 году предлагал ему поехать в командировку в Париж вместе с женой, надеясь, что тот в Европе и останется, но Николай Иванович отказался, поскольку рассчитывал повеселиться с парижскими девочками без жены. В действительности же о поездке Бухарина вместе с молодой женой Анной Лариной Сталин и не помышлял: жена с ребенком, который должен был вот-вот родиться, оставались в качестве заложников. В 1934 году, когда Ларина вышла замуж за Бухарина, ей было не 16, как утверждает Чернышев, а 20 лет, так что обвинять Николая Ивановича в педофилии не стоит. А когда в фильме с упоением цитируются покаянные письма Зиновьева и Бухарина из тюрьмы и показывается Зиновьев, обнимающий сапоги палачей, возникает недоброе желание посмотреть, как вели бы себя господа Чернышев и Жуков, если бы их стали прислонять к стенке.

Когда речь заходит об убийстве Кирова, один ляп громоздится на другой. Утверждается, будто Леонид Николаев стрелял в Кирова один раз, причем в присутствии большого количества людей, шедших на совещание у второго секретаря Ленинградского обкома, а потом попытался застрелиться, но неудачно. В действительности Николаев стрелял дважды, практически в упор, в затылок, и коридор в этот момент был пуст, поскольку упомянутое совещание уже началось. Потом его участники выбежали на выстрелы и скрутили Николаева. Тот действительно пытался застрелиться, но монтер, стоявший на стремянке и ремонтировавший проводку, обернулся на выстрелы, бросил в Николаева отверткой и попал в руку. Рука дрогнула, и третий выстрел ушел в потолок. В очередной раз излагаемая версия о том, что Николаев убил Кирова из ревности, поскольку тот был в связи с его женой, не имеет никаких документальных подтверждений. Наоборот, она полностью опровергается дневником Николаева, нигде не упоминающего о ревности, но прямо утверждающего, что хочет убить Кирова в отместку за отказ снять с него несправедливо наложенный выговор (вопреки тому, что утверждается в фильме, Николаев из партии не был исключен, что и позволило ему проникнуть в Смольный по партбилету). К тому же террорист не сразу выбрал Кирова, рассматривая в качестве возможных объектов покушения то директора Ленинградского истпарта, то второго секретаря Ленинградского обкома, то даже самого Сталина. Вряд ли его жена спала со всеми этими людьми. К тому же видный чекист Генрих Люшков, принимавший активное участие в расследовании убийства Кирова, а в 1938 году сбежавший в Японию, в своих публикациях на эту тему ни разу не говорил о ревности как о мотиве убийства, хотя у него-то не было никакого резона заботиться о сохранении светлого морального облика Кирова.(…)

Когда речь заходит о коллективизации, автор фильма утверждает, что, поскольку в конце 20-х годов крестьяне отказывались продавать хлеб по фиксированным и явно заниженным ценам, кризис можно было разрешить только насильственными средствами. Хотя, наверное, при желании можно было просто поднять закупочные цены. Вслед за историком Виктором Земсковым Чернышев отказывается считать жертв голода 1932-1933 годов жертвами политики Сталина и оценивает их общее число всего в 1 млн человек, хотя приводит и более высокие цифры украинских исследователей – 3,8 млн погибших только на Украине. Про послевоенный же голод 1946-1947 годов в фильме вообще не упоминается, дабы не портить общую благостную картину послевоенного восстановления страны.

Общее число жертв Сталина в фильме оценивается в 10 млн человек – примерно 5% от тогдашней численности населения. Зрителям внушается, что это вполне приемлемая цена за создание великой империи и сверхдержавы: при Петре Великом, дескать, в процентном отношении заплатили еще больше. Между тем Сталин несет ответственность и за колоссальные потери в Великой Отечественной войне. Но о жертвах войны в фильме ни слова. Само ее происхождение объясняется в духе сталинского агитпропа (пакт Молотова–Риббентропа – наш ответ на Мюнхенский сговор). Вообще же все сталинские эксцессы в фильме объясняются происками западных держав. Мол, из-за опасности с их стороны Сталину приходилось спешно проводить индустриализацию и жестоко расправляться с оппозицией. А после войны Запад навязал СССР холодную войну и гонку вооружений, а Сталин, к старости уже несколько утративший прежнее чутье, в нее ввязался, и в результате непомерные военные расходы стали одной из причин краха СССР. В качестве еще одной причины гибели Советского Союза автор фильма называет создание при Горбачеве Компартии РСФСР, тогда как Сталин в свое время мудро пресек подобную попытку, расстреляв Вознесенского и его товарищей по “ленинградскому делу”.

Совершенно лживо утверждение о том, что когда Хрущев в 1937 году, будучи руководителем Московской парторганизации, прислал на утверждение в Политбюро второй по величине расстрельный список, он этим “шокировал руководство”. Достоверно известно, что Сталин никакого недовольства увеличением “лимитов по первой категории” ни разу не изъявлял: напротив, он и его подручные в Политбюро практически всегда удовлетворяли такие запросы, поощряя подобную инициативу снизу.

Одна из основных идей Чернышева заключается в том, что Сталин, особенно в последние годы, уже не мог совладать с созданной им государственной машиной. И основную часть неоправданных репрессий и прочих эксцессов автор фильма относит на счет этой самой машины, на неконтролируемый энтузиазм исполнителей. Вот и “большой террор” будто бы родился из требований региональных партийных секретарей, составлявших списки “врагов народа”. При этом сознательно забывается, что сначала был приказ №00447 наркома внутренних дел Ежова от 31 июля 1937 года о проведении “операции по репрессированию бывших кулаков, активных антисоветских элементов и уголовников”, предварительно одобренный Политбюро. А потом уже пошли бодрые рапорты с мест о выполнении и перевыполнении установленных лимитов на расстрелы. Утверждение же, что Сталин не мог просто так прекратить террор и поэтому Ежова пришлось долго уговаривать подать в отставку с поста наркома внутренних дел, вызывает лишь улыбку. Никто Ежова и не думал уговаривать. Чувствуя, что круг вокруг него сужается, Ежов написал покаянное письмо Сталину, что не спасло его ни от отставки, ни от последующего расстрела, который, как сообщается в фильме, произошел в 1939 году, а на самом деле 6 февраля 1940 года. Все опубликованные документы показывают, что Сталин всегда жестко контролировал ход репрессий и при необходимости усиливал их или смягчал.

Лишено основание и утверждение о том, что создание в 1950 году бюро Президиума Совмина, работавшего без Сталина, означало фактический отход Сталина от руководства страной. В лучшем случае Сталин готов был передать соратникам какие-то оперативные вопросы управления экономикой, но не решение стратегических вопросов. С теми же членами бюро Президиума правительства (они в своем большинстве входили и в высшее партийное руководство) Сталин регулярно встречался, только теперь уже, как правило, не в кремлевском кабинете, а на своих дачах. Здоровье Сталина в последние годы жизни действительно было неважным, и его работоспособность значительно сократилась. В результате, по единодушным свидетельствам высших номенклатурных чинов того времени, возник “центростоп” – ситуация, когда важнейшие вопросы внешней и внутренней политики на самом верху не решались в течение многих месяцев и начальники более низкого уровня пребывали в растерянности. Но это как раз доказывает, что все нити управления по-прежнему сходились к Сталину: его соратники не имели полномочий решать принципиальные вопросы и а были вынуждены ожидать, пока дряхлеющий генералиссимус ознакомится с бумагами и примет то или иное решение.

Общий же вывод фильма таков: всему хорошему, что было в Советском Союзе, мы обязаны Сталину. При нем и атомную бомбу создали, и ракетно-космическую отрасль запустили, и основные месторождения нефти и газа и других полезных ископаемых разведали, и почти все предприятия, ныне приносящие доход, построили, будь то “Норникель” или Магнитка. Но ничего не говорится о том, что атомную бомбу благодаря разведке просто скопировали с американской, а в области ракетостроения при Сталине дело ограничилось попытками воспроизвести трофейную “Фау-2”. Месторождения нефти и газа на востоке страны разведывались и осваивались главным образом уже при преемниках Сталина. Из построенных же в сталинские годы крупных промышленных предприятий большинство рухнули вместе с крушением СССР. Чернышев уверяет, что сегодня мы исчерпали тот ресурс, который обеспечил нам Сталин. Поэтому нужен человек, который обеспечил бы России такой же модернизационный прорыв, какой был совершен при Сталине (только по возможности без большого кровопролития). Ну, а кто этот человек, зрители должны догадаться сами.

Raksts atrasts vietnē Bonis.lv

March 26, 2013 Posted by | krievu impērisms, PSRS, Staļins | Leave a comment

Krievijai ir jāizraksta rēķins par komunisma režīma nodarījumiem

Pēdējos gados Eiropas Parlamenta (EP) deputātu zināšanu līmenis par Eiropas mazo tautu likteņiem, kas cietušas no komunisma režīma, ir uzlabojies, taču šai ziņā vēl ir ļoti daudz darāmā, “Rietumu Radio” atzina EP deputāte Inese Vaidere.

“Nacistu režīms ir daudz pētīts, nosodīts, un Vācija savu dzīvi pēc Otrā pasaules kara faktiski sāka no baltas lapas. To diemžēl nevar teikt par PSRS tiesisko mantinieci Krieviju, kas oficiāli nav atzinusi ne Baltijas valstu okupāciju, ne arī nosodījusi citus komunisma režīma nodarījumus,” sacīja Vaidere. Viņa atzina, ka vēstures skaidrošanas darbs nav viegls, norādot uz spēcīgo pretreakciju no Krievijas, kas, piemēram, caur savu enerģētikas politiku arī šodien turpinot ietekmēt citu valstu likteņus.

Kā atzina Vaidere, mērķis ir panāk taisnīgumu – lai mazās tautas, kas cietušas no komunisma režīma, sajustu, ka ir sadzirdētas, un, “ja nav materiāla gandarījuma, lai vismaz ir morāls gandarījums”. Vienlaikus EP deputāte uzskata, ka pašlaik Krievijā notiekošais neliecina, ka tā tuvākajā nākotnē varētu kļūt par demokrātisku valsti un pārvērtēt savu pagātni.

“Tieši pretēji, līdz ar Vladimira Putina atkārtotu kļūšanu par prezidentu Krievijā netieši tiek slavināts padomju režīms,” ar nožēlu atzina EP deputāte, prognozējot, ka demokrātiskas pārmaiņas Krievijā iespējamas vien tālākā politiskā nākotnē. “Tas gan nenozīmē, ka jāsēž rokas klēpī salikušiem. Jāaprēķina zaudējumi, ko komunistiskais terors nodarījis gan latviešu, gan citām tautām, un tie ir milzīgi,” sacīja Vaidere. “Ja kāds ir pusdienojis restorānā – ēdis, dzēris – un aiziet nesamaksājis, tad tas nenozīmē, ka šis rēķins nepastāv. Tāpēc uzskatu, ka Krievijai šis rēķins ir jāizraksta.”

Vēstures nezināšana, kā norādīja deputāte, bieži vien ir pamats dažādām manipulācijām un mēģinājumiem pārrakstīt vēsturi.

Kā ziņots, pagājušajā nedēļā, tuvojoties 25.martam jeb Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai, EP deputāte Vaidere Briselē rīkoja starptautisku konferenci “Dāvids un Goliāts: Mazās tautas totalitāro režīmu jūgā”, lai kopā ar deputātiem no Igaunijas, Lietuvas, Ungārijas un vēstures ekspertiem diskutētu par Eiropas mazo tautu likteņiem.

Ar šo tautu likteņiem konferences dalībniekus iepazīstināja eksperti Ali Hamzins un Islams Matsievs. Somu vēsturnieks Veiko Saksi stāstīja par karēļu vēsturisko pieredzi Otrā pasaules kara laikā. Fondu “Sibīrijas bērni” pasākumā pārstāvēja tā direktors Gunārs Toms, kurš bijis izsūtīto vidū.

Pēc konferences Vaidere EP atklāja Prāgas platformas veidoto ceļojošo izstādi “Totalitārisms Eiropā”. Atklāšanā piedalījās Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformas prezidents Gorans Lindblads. Izstādi veido 12 ES dalībvalstu vēstures stendi.

March 26, 2013 Posted by | Okupācija, Okupācijas sekas | Leave a comment

Joprojām nav reabilitēti par „psihiskie slimiem” nodēvētie padomju disidenti

Jau vairāk nekā 20 gadus Latvija atkal ir neatkarīga valsts, bet joprojām nav reabilitēti padomju varas represētie disidenti, kurus savulaik ieslodzīja psihiatriskajās slimnīcās. Viņi joprojām skaitās psihiski nepieskaitāmi, bet ārsti, kuri viņus ieslodzīja slimnīcās, turpina savu profesionālo darbību.

Latvija jau vairāk kā 20 gadus atkal ir neatkarīga valsts, bet joprojām mūsu valstī nav reabilitēti vairāki desmiti padomju laika disidenti, kurus okupācijas vara bija iesēdinājusi aiz restēm psihiatriskajās slimnīcās. Viņi joprojām skaitās garīgi slimi.

Čekas ierocis – Psihoneiroloģiskā slimnīca

Ārstu – psihiatru loma sadarbībā ar padomju Valsts drošības komiteju (VDK) joprojām nav izvērtēta. Ar viņu līdzdalību disidenti, kuri protestēja pret padomju iekārtu, tika ieslodzīti psihiatriskajās klīnikās, tur ar varu sazāļoti un uz mūžu ieguva, piemēram, šizofrēnijas diagnozi, kas šo cilvēku likteni ietekmē vēl šobaltdien. Psihiatru nespēja izvērtēt pagātnē notikušo ir viens no iemesliem, kas nav ļāvis problēmu atrisināt, vēsta TV3 raidījums „Nekā Personīga”.

Rīgas Psihoneiroloģiskā slimnīca Tvaika ielā bija viens no VDK jeb tā sauktās čekas ieročiem, lai tiktu galā ar tiem, kuri uzdrošinājās nepiekrist Latvijas okupācijai. Savu uzskatu dēļ viņi tur tika ar varu ieslodzīti un atzīti par psihiski slimiem, aizvākti no sabiedrības acīm.

„Viņš sacīja – nekad jūs nebūsiet mājās no Krievzemes!”

Viens no tādiem pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados bija Pēteris Lazda. Viņu bija nolemts uz mūžu paturēt piespiedu ārstēšanai padomju psihiatrisko klīniku tīklā. Lazda „Nekā Personīga” stāsta: „Tevi nosūta uz Krievijas lēģeriem uz mūžu. Mani nosūtīja uz mūžu. Man kundzei pateica – negaidiet viņu mājās! Viņš nekad mājās nebūs! Izmeklētājs bija tāds Strautmanis. Viņš sacīja – nekad jūs nebūsiet mājās no Krievzemes! Tieši acīs pateica.”

Lazdas noziegums pret padomju varu bija tas, ka viņš, būdams jurists, gribēja īstenot dzīvē padomju konstitūcijā ierakstīto, ka padomju republikām, līdz ar to arī Latvijai, ir tiesības izstāties no PSRS. Par to, ka Lazda savā zinātniskajā disertācijā vispār pieļāva domu, ka varētu rīkot tautas aptaujas, viņu izslēdza no studijām aspirantūrā., bet viņš neapstājās. Viņš izplatīja ap 25 tūkstošus skrejlapu ar aicinājumu padomju Latvijas deputātiem „tuvākā sesijā pieņemt lēmumu par Latvijas izstāšanos no PSRS.”

Čeka viņu arestēja, pratināja un gatavoja tiesai viņa lietu 33 sējumos, bet saprata, ka būs vajadzīgs arī psihiatru komisijas slēdziens, ka tiesājamais ir pārāk slims, lai piedalītos tiesas sēdē.

„Citas iespējas acīmredzot izrēķināties viņiem nebija, jo notiesāt mani kā kriminālnoziedznieku atklātā tiesas sēdē nebija iespējams. Tas nebija iespējams aiz tā vienkāršā iemesla, ka es tiesas sēdē būtu runājis tieši to pašu, ko es rakstīju lapiņās, proti, Konstitūcijā ir ierakstīts. Vai es nedrīkstu rīkoties saskaņā ar Konstitūciju? Un tas padomju režīmam būtu bijis ļoti, ļoti, ļoti nepatīkami. Tāpēc vajadzēja mani nepielaist nemaz uz tiesas sēdi. Es sēdēju kamerā. Tiesas sēde notika trīs, četras dienas man aiz muguras. Tiesu psihiatre Ērika Rāta, kas tiesā piedalījās, (..) viņai bija jāliecina (..) un tad viņa uzrakstīja, ka šis cilvēks ir slims un viņu ir nepieciešams nosūtīt uz specpsihiatriskām iestādēm piespiedu ārstēšanai ar medikamentiem,” atklāj Lazda.

Tālākais bija kā beztermiņa nokļūšana ellē. Ap pusgadu Lazda tika dzīts pa tā sauktajiem etapiem no vienas klīnikas uz otru. Apkārt bija tūkstošiem dažādās pakāpēs garīgi slimu cilvēku. Pa simtam saspiesti telpās pat bez tualetes bedres. Sanitāru vietā bija kriminālnoziedznieki. Bez tam ar varu tika spiests lietot medikamentus.

Lazda uzskata, ka viņam ir ļoti laimējies, bet varējis novērot, kādas sekas no dažādiem medikamentiem bija citiem pacientiem. Viņu, visticamāk, izglāba tas, ka par viņu bija kļuvis zināms rietumvalstu cilvēktiesību aktīvistiem, arī trimdas latviešiem, un, cenšoties neizraisīt publiskus starptautiskus pārmetumus pret PSRS, čeka nolēma Lazdu atbrīvot pēc četriem gadiem.

Rietumu sabiedrotie palīdzēja viņam vēlāk arī Vācijā sarīkot ekspertīzi,
kur trīs vācu medicīnas doktori un viens profesors ar saviem parakstiem apstiprināja, ka Lazdas gadījums bija skaidrs apliecinājums, ka psihiatrija izmantota politiskiem mērķiem.

Disidentu tiesātāja joprojām strādā psihiatriskajā klīnikā

Viņam izdevās izcīnīt, ka vairs netiek uzskatīts par garīgi slimu. Tomēr Lazda grib, lai godu un cieņu atgūtu arī pārējie, kas cieta viņam līdzīgi. Tādu varētu būt vismaz vairāki desmiti. To varētu izdarīt Saeima, pieņemot attiecīgu likumu, bet parlamentā ar tā pieņemšanu nesokas. „Ja komisija mēnešiem nevar sagatavot vienu likumprojektu, tā ir negribēšana! Cita vārda, cita iemesla es neredzu,” teic Lazda.

Līdz šim Saeimas deputāti vismaz formāli ir piekrituši, ka padomju psihiatrisko klīniku politiskie upuri pelnījuši, lai taisnība beidzot uzvar.

Atzinīgi tiek novērtēts vismaz tas, ka sākotnējo psihiatru pretošanos gandrīz jebkādam risinājumam tagad ir aizstājusi sapratne, ka kaut kas tomēr jādara, un arī Psihiatru asociācijas vadītājs piekrīt, ka tas nozīmētu arī konkrēta psihiatra vainas izvērtēšanu konkrētā gadījumā.

Piemēram, Lazdas gadījumā viņa nosūtīšanu uz mūžu piespiedu ārstēšanai bija parakstījuši ārsti Sočņeva, Marķe, Graudiņa, Andrēziņa un Vologdina.

Profesore Raisa Andrēziņa joprojām strādā psihiatriskajā klīnikā un arī kā pasniedzēja. Taču uz „Nekā Personīga” zvaniem neatbildēja un arī klīnikā nebija sastopama. Vēlāk caur sarunām ar kolēģiem tika nodota ziņa, ka Andrēziņai esot pārāk slikta veselība, lai par tik smagu tēmu runātu, un ka īsti viņa tā laika notikumus nemaz vairs neatceroties.

Netic, ka var tikt vaļā no padomju laikā uzliktās diagnozes

Psihiatru asociācijas viceprezidente, profesore Biruta Kupča saka: „Nu, pirmkārt, es domāju, ka psihiatri tiek… nu varbūt nepatiesi aizvainoti, ievilkti šajā notikumā, jo mums nekādu ziņu, nekādu sarakstu par tādiem cilvēkiem nav. Līdz ar to it kā visu laiku saka, ka psihiatri nav neko darījuši. Kur mēs varam darīt tukšā vietā, ja mums nav zināmas personas, kuras uzskata, ka viņas būtu kaut kā tur apbižotas. Nu, mums nav tādu sarakstu. Arī atrast meklējot mēs to nevaram. Mūsu arhīvos ir simtiem tūkstošu vēsturu. Tur izmeklēt, atrast, kurš ir kaut kādu tādu īpašu iemeslu dēļ nepatiesi nokļuvis slimnīcā, tas arī nav iespējams.”

Skaidrs, ka cietušie negrib doties uz klīniku, lai tur aci pret aci atkal sastaptu savus pāridarītājus, un arī publiski runāt par to negrib, neticot, ka jebkad tiks vaļā no padomju laikā uzliktās diagnozes. Lazda uzskata – var saprast, ka toreiz psihiatri baidījās par sevi un savām ģimenēm, lai paši nekļūtu par čekas upuriem, un tagad dažs labs ārsts varbūt sargā kolēģu mundiera godu.

Tomēr valsts pienākums ir cietušos uzskaitīt, liecības sakrāt un Saeimā pieņemt deklarāciju, ka tie, kuri par pretpadomju aģitāciju un propagandu tika represēti, izmantojot pret viņiem psihiatrijas metodes, ir uzskatāmi par reabilitētiem, vēsta „Nekā Personīga”. Sīkāk par šo problēmu skatieties videosižetā.

Skatīt visu rakstu un video

 

March 25, 2013 Posted by | represijas, REPRESĒTIE | Leave a comment

Deportācija, deportation, депортация

Kā igauņu izsūtīšanu uz Sibīriju pasniedz Krievijas oficiālā propaganda

Igauņu melnais humors

March 25, 2013 Posted by | Apmelojumi, deportācijas, Krievija | Leave a comment

IGAUNIJA PIEMIN PADOMJU DEPORTĀCIJU UPURUS

Estonia Remembers Soviet Deportation Victims


Photo: Postimees/Scanpix

The victims of mass deportations that took place 64 years ago today will be memorialized in an annual candle-lighting ceremony in Tallinn, Tartu and Pärnu.

From March 25 to 29, 1949, the Soviet regime deported over 20,000 Estonians to labor camps in Siberia.

At noon today, a memorial wreath-laying ceremony will take place at the base of Tallinn’s Liberty Cross, attended by state agencies, military representatives, diplomats, student groups and other organizations.

A bishop from the Estonian Evangelical Lutheran Church will say a prayer, followed by speeches by Regional Affairs Minister Siim Kiisler and the head of an organization representing victims of Soviet repressions.

At 13:00, a memorial service will commence at St. John’s Church, adjacent to the monument.

In the evening, at 18:00, thousands of candles will be lit in honor of the victims, on Freedom Square in Tallinn and elsewhere in Estonia.

Contact editor Bookmark Print | Send to friend Twitter Facebook | Share

March 25, 2013 Posted by | deportācijas, piemiņa | Leave a comment

Šodien skatos uz karogiem

Šodien mēs skatāmies uz karogiem. Un vērtējam, kā namsaimnieki – valstiski vai privāti – izturas pret 25. martu, kas ir mūsu sēru diena. Pie vienas ēkas karogs kā izbalējusi trauklupata, izžņaudzīta un noplukusi, ar kaut kādu melnu zeķi apsieta.

Pie citas – lepni sarkanbaltsarkans, ar skumju atlasa lenti akcentēts. Vieni kaimiņi izkāruši karogu kā makšķeri pāri balkona malai, sak, lai jau jums tiek – ir mums tas jūsu karogs, ir, nepiesienieties! Citi – baltā pusmastā nolaiduši ikdienā skaisti plīvojošo valsts un neatkarības simbolu. Tā ir vārdos neizteikta attieksme pret zemi, kurā tu dzīvo, un pret tautu, kas ir tavējā kopš dzimšanas vai arī iepazītā, kopš tu šeit atrodies.

Šodien es skatos uz karogiem. Bet vairāk gan uz tām melnajām lentēm, kas atgādina teju katrai Latvijas ģimenei par tām šausmām, kas tās piemeklēja 1949. gada 25. martā – tostarp arī manu ģimeni. Ir neiespējami apjaust traģēdijas lielumu, ja redzi tikai skaitļus: no Latvijas uz Sibīriju šajā marta dienā deportēja 42 975 cilvēkus, no kuriem 95,6% bija latvieši. 31,95% deportēto bija līdz 20 gadiem veci, 14% – līdz 10 gadiem veci, 7,56% – vecāki par 70 gadiem, 51,9% no izsūtītajiem bija zemnieki, izsūtījumā mira 4941 cilvēks, vismaz 183 cilvēki mira jau ceļā uz izsūtījumu. Bet mēs varam pamēģināt iedomāties: kas notiktu un kā mēs justos, ja mūsu namā rīta svīdumā ielauztos krieviski runājoši bandīti militārās formās un pavēlētu savākties desmit minūšu laikā, lai dotos… prom. Uz kurieni? Uz Sibīriju. Neizpratne, bailes, izmisums. Sajūta, ka dzīve beidzas. Kāpēc, par ko?!

Nē, mēs to nevaram iedomāties. Mēs varam vien cienīt to cilvēku atmiņas, kas izdzīvoja aizvešanas ārprātu, dzimtenes un tuvinieku zaudējumu, dzīvi TUR un atgriešanos tēvzemē. Taču Latvijas Republikas Saeimas deputāts Nikolajs Kabanovs (SC) deportācijas nosauc par «represīvu aktu ar kontrproduktīvu politisku efektu», nu, tā vēsi un vienkārši. Ak, jā, esot gadījies, ka pa to burzmu cietuši arī daži nevainīgi cilvēki. Bet kam tad negadās nošņāpt arī pa kādai bez vainas ziedošai vizbulītei, ar atvēzienu cērtot kulakus, kādi tūdaļ pēc «lielā tēvijas kara» bija saauguši kā tādi latvāņi?

Šie «latvāņi», kas īstenībā bija čakli un prasmīgi latviešu zemnieki, traucēja vienlaidus kolektivizācijai, jo nevēlējās iekļauties kopus cūku barošanas pasākumos. Latvietis kā individuālists un viensētnieks gribēja strādāt savai ģimenei. Bet tādus padomju varai nevajadzēja: te mums, redziet, ir kolektīvās saimniecības, te mums viss ir kopīgs!

Jau 1949. gada janvārī Omskas un Tomskas apgabali tika informēti par to, ka gaidāms liels cilvēku pieplūdums. Savukārt Latvijā vajadzēja atbrīvot teritorijas no tiem cilvēkiem, kas, pēc čekistu domām, varētu darboties pret padomju varu. Bet tā nebija nekāda inovācija: tas pats jau bija noticis arī Krievijā. Piemēram, no Altaja novada tūkstošiem cilvēku deportēja uz Omskas un Tomskas apgabaliem, pirms tam atņemot viņiem pilnīgi visu. Latvijā krievu varmākas izdarīja tieši to pašu, kas jau bija izmēģināts Padomju Savienībā un atzīts par labu esam, sak, šis paņēmiens darbojas: cilvēks tiek pazemots, novienādots ar pēdējo mēslu, piedevām var pievākt viņa mantu. Lieliski!

Jā, mēs nevaram to visu izjust līdz mielēm. Bet varam uzdot dažus jautājumus. Apvienoto Nāciju Organizācijas 1948. gada 9. decembra Konvencija par genocīda novēršanu un sodīšanu par to definē genocīda pazīmes: «(..) par genocīdu tiek atzītas darbības, kuras tiek pastrādātas, lai iznīcinātu pilnīgi vai daļēji kaut kādu nacionālu, etnisku vai reliģisku grupu kā tādu: a) šādas grupas locekļu noslepkavošana; b) kādai ļaužu grupai ar nolūku radīti tādi dzīves apstākļi, kādos dzīvojot šī grupa būtu lemta pilnīgai vai daļējai iznīcināšanai; c) nopietnu miesas bojājumu nodarīšana vai psihisku traucējumu izraisīšana šādas ļaužu grupas locekļiem; (..).» Nešaubīgi – tas bija genocīds pret latviešu tautu daudzu gadu garumā, jo 1949. gada represijām jāpievieno vēl neskaitāmas citas dažāda mēroga PSRS okupantu «izpriecas» un «eksperimenti», iekļaujot arī pašu okupācijas faktu.

Pamatjautājums ir: vai un kad Krievija atzīs savus noziedzīgos nodarījumus pret Latviju? Ak, toreiz tā bija cita valsts, ne Krievija? Tā pati impērija vien bija, nosaukums tikai cits. Taču pamatjautājums ir retorisks, tāpēc faktiski lieks: nedz okupanti, nedz viņu pēcteči, nedz pati Krievija nekad neatzīsies, ka PSRS veikusi Latvijas pamatiedzīvotāju iznīcināšanu, piespiedu rusifikāciju un latviešu nācijas morālās identitātes graušanu. Okupantu atraugas to dara vēl šobaltdien, ņirgājoties par latviešu karavīriem (16. marts) un daudzkārt degradējot pašu latviešu izpratni par nāciju, vēsturi un pamatvērtībām.

Tāpēc šodien skatos uz karogiem. Cik tie lepni, cik atbilstīgas to krāsas un kāda ir to tiekšanās Latvijas debesīs – gan ikdienā, gan sērās. Tieši tāpat ir ar cilvēkiem, kas šo zemi jūt kā savējo: pajautājiet paši sev – cik esam lepni un kādas ir mūsu sirds karoga krāsas? Bet pats galvenais: vai vispār vēl gribam tiekties Latvijas gaišajās debesīs, nokratot no sevis ikdienas dubļus?

March 25, 2013 Posted by | noziegumi pret cilvēci, piemiņa, represijas | Leave a comment

Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltītie pasākumi Rīgā 25.martā

25. martā plkst. 11.00
PIEMIŅAS BRĪDIS ŠĶIROTAVĀ

25. martā plkst. 13.00
pie Brīvības pieminekļa
ZIEDU NOLIKŠANAS CEREMONIJA

25. martā plkst. 19.00
Rīgas Domā
Roberts Morans TRĪSVIENĪBAS REKVIĒMS
Piedalās: Rīgas Doma zēnu koris diriģenta Mārtiņa Klišāna vadībā, čellu kvartets, Oskars Krašauskis-Krauze (arfa). Pie ērģelēm Aleksanders Hermanns (Vācija), Piemiņas brīdi atklās koklētāja Laima Jansone un stīgu kvartets Agneses Kanniņas – Liepiņas vadībā.
Ieeja ar bezmaksas ielūgumiem, kuri no 11. marta saņemami Rīgas Doma kasē. Kases darba laiks katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00

25. martā plkst. 19.00
Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrā „Mazā ģilde”
Koncerts DZĪVO AR LATVIJU
Piedalās: koris „Sonore”, Andris Ludvigs (tenors), koncertmeistare Ilze Ozoliņa.
Koncertu vada Jānis Paukštello.
Ieeja bez maksas

March 25, 2013 Posted by | piemiņa | Leave a comment

Akmeņainais ceļš uz Nirnbergu 2

Ģirts Zvirbulis, Latvijas Avīze

Latvijas un citu mazo valstu eiroparlamentārieši nav zaudējuši cerību, ka reiz izdosies panākt procesu, kur starptautiski tiks izvērtēti padomju režīma pastrādātie noziegumi. Līdzīgi kā pēc Otrā pasaules kara Nirnbergā tika tiesāti nacistu noziedznieki.

“Jau kopš pirmajām dienām šeit mūsu darbs lielā mērā ir bijis veicināt Rietumu sabiedrotajos kopīgu izpratni par traģiskajiem vēstures notikumiem. Jāsaka, saskaramies ar milzīgu pretestību, jo atšķirībā no Vācijas, kas pēc Otrā pasaules kara izvērtējusi un nožēlojusi savu pozīciju, Krievija drīzāk iet pretējā virzienā un pat glorificē Staļina režīmu. Diemžēl tai netrūkst aģentu arī ES,” pastāstīja Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Inese Vaidere (“Vienotība”). Pagājušonedēļ viņa EP rīkoja konferenci “Dāvids un Goliāts: Mazās valstis totalitārisma jūgā”. Tajā Baltijas valstu, Čečenijas, Karēlijas un Krimas tatāru pārstāvji stāstīja par dažādu okupācijas režīmu nodarīto postu.

To, ka vēstures skaidrošana ne vienmēr sasniedz dzirdīgas ausis, varēja manīt arī konferencē. Kaut arī tai atvēlētā EP zāle bija pārpildīta, lielākoties auditorijā bija pašu mazo valstu pārstāvji un aktīvisti. Kāpēc lielās rietumvalstis labprātāk izliekas problēmu nemanām?

Ungārijas eirodeputāts profesors Grigorijs Šopflins izteica piesardzīgu hipotēzi, ka tas varētu būt saistīts ar pašu rietumvalstu vēsturisko pieredzi: kādreizējās koloniālās lielvalstis Francija un Anglija mēģina saglabāt ietekmi bijušajās kolonijās. Tādēļ tās daudz vieglāk identificējas ar Krieviju un tās attieksmi pret kādreizējās Padomju Savienības “mazajiem brāļiem”.

I. Vaidere gan tam īsti nepiekrīt. Viņasprāt, rietumvalstis jūt zināmu neērtību par Jaltas konferenci, kurā pieļāva Latvijas un daudzu citu Austrumeiropas valstu nonākšanu “dzelzs priekškara” otrā pusē. “Diemžēl jāatzīst: mazo tautu intereses tika pilnībā ignorētas, bet Rietumu sabiedroto dalība lēmumu pieņemšanā ir tumša lappuse Eiropas vēsturē. Iespējams, tādēļ vienam otram šodien ir vēlme to pēc iespējas ātri pāršķirt, nepakavēties pie dziļākas analīzes. Tomēr tā nav pareiza pieeja. Izvairīšanās no sāpīgajām vēstures problēmām ir strausa politika, kas ved strupceļā,” uzsvēra I. Vaidere.

Baltijas valstu sakarā gan Eiropa izvēlas ignorēt tikai dažas neērtas vēstures lappuses, turpretī čečenus vai Krimas tatārus Rietumi izliekas neredzam vispār. Šādas strausa politikas dēļ Krievija ar šīm tautām varējusi izrīkoties pēc savas patikas, un tikai brīnums vai iedzimta spītība tās glābusi no pilnīgas iznīcības. Piemēram, 19. gadsimta sešdesmitajos gados Krievijas impērija mēģināja Kau-kāza tautas aizstāt ar kazakiem un slāviem. Pēc izvērstā genocīda no aptuveni miljona čečenu dzīvi palika tikai aptuveni 116 tūkstoši. “Skumjākais, ka genocīda veicējus Krievijā joprojām godina kā varoņus, viņiem ceļ pieminekļus un viņu vārdos nosauc ielas,” stāstīja čečenu žurnālists un aktīvists Islams Macijevs.

Dažu gadu desmitu laikā čečenu skaits atkal pieauga vairākkārtīgi, bet 1944. gada deportācijās faktiski visa spītīgā kalnu tauta (ap 460 000 cilvēku) tika sasēdināta lopu vagonos un aizvesta uz Kazahstānas stepēm. Gan I. Macijevs, gan Krimas tatāru pārstāvis Ali Khamzins piekrīt Vaiderei, ka nepieciešama starptautiska komunistiskā režīma pastrādāto noziegumu tiesāšana.

Ar mērķi veicināt rietumvalstu pārstāvju izpratni par totalitāro režīmu pastrādātajiem noziegumiem EP ēkas foajē tika atklāta izstāde, kurā atsevišķs stends atvēlēts teju katrai mazajai Eiropas valstij, un divos blakus novietotos plakātos katrs var uzzināt, ko tai nodarījis vācu nacistiskais un ko – padomju komunistiskais režīms. Izstādi veidojusi tā sauktā “Prāgas platforma” – dažādu ES valstu nevalstisko organizāciju kopīga iniciatīva ar mērķi veidot vienotu vēstures izpratni. Diemžēl kopš izveidošanas 2011. gadā “Prāgas platforma” cīnās ar finansējuma trūkumu.

Līdz šim lielākais panākums ceļā uz vienotu vēstures izpratni ir 2008. gadā EP pieņemtā deklarāciju ar aicinājumu pasludināt 23. augustu par staļinisma un nacisma noziegumu upuru piemiņas dienu. Vairākas dalībvalstis, sekojot aicinājumam, iekļāvušas šo datumu atzīmējamo dienu sarakstos.

March 25, 2013 Posted by | 2. pasaules karš, genocīds, kara noziegumi, Krievija, noziegumi pret cilvēci, PSRS | Leave a comment

%d bloggers like this: