Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

RD laikrakstos publiski atvainojas par gājiena aizliegšanu 16.martā

Saskaņā ar tiesas lēmumu Rīgas dome piektdien vairākos laikrakstos publiski atvainojusies biedrībai Daugavas Vanagi Latvijā par prettiesisko lēmumu aizliegt rīkot gājienu 16.martā, Leģionāru piemiņas dienā.

Sludinājumos norādīts, ka Rīgas dome publiski atvainojas par pilsētas izpilddirektora rīkojumiem, ar kuriem tika aizliegti Daugavas Vanagu pieteiktie gājieni 2011.gada un 2012.gada 16.martā.

Sludinājumi publicēti laikrakstos Diena, Neatkarīgā, Latvijas Avīze un Vesti segodņa.

Kā ziņots, Augstākās tiesas Senāts pagājušajā nedēļā izskatot Rīgas domes iesniegtās kasācijas sūdzības par Administratīvās rajona tiesas spriedumiem, nolēma atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību biedrības Daugavas Vanagi Latvijā un biedrības Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa pieteikumu lietās, informēja AT preses sekretāre Baiba Kataja.

Līdz ar to stājas spēkā Administratīvās rajona tiesas pērnā gada 22.novembra spriedums, ar kuru Rīgas domei uzlikts par pienākumu publicēt atvainošanos laikrakstos Diena, Neatkarīgā, Latvijas Avīze, Telegraf, Čas, Vesti segodņa par prettiesisko Rīgas pilsētas izpilddirektora 2011.gada 8.marta lēmumu, atvainošanos publicējot mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās brīža. Laikraksta Čas gan vairs nav.

Ar otru AT Senāta rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama 2012.gada 12.decembra spriedums, ar kuru Rīgas domei uzlikts par pienākumu publiski atvainoties biedrībai Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa par prettiesisko Rīgas domes izpilddirektora 2012.gada 7.marta lēmumu, atvainošanos publicējot iepriekšminētajos laikrakstos.

AT Senāta rīcības sēdes lēmumi nav pārsūdzami.

Biedrība Daugavas Vanagi Latvijā un biedrība Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa ar pieteikumiem tiesā vērsās 2011. un 2012. gadā, lūdzot atcelt Rīgas domes lēmumus, ar kuriem aizliegts rīkot gājienus 16.martā.

AT Senāts, vērtējot Rīgas domes kasācijas sūdzības pērn septembrī, atcēla pirmās instances tiesas spriedumus un nodeva lietas jaunai izskatīšanai Administratīvajā rajona tiesā.

Pirms izlemt šo jautājumu, AT Senāts abās tiesu lietās bija apturējis tiesvedību un atjaunoja to pēc tam, kad stājās spēkā Satversmes tiesas spriedums.

Ar pieteikumu Satversmes tiesā AT Senāts vērsās, lai Satversmes tiesa izvērtētu Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma atbilstību Satversmei.

16.marts – Leģionāru piemiņas diena – ir neoficiāla piemiņas diena, kad latviešu leģiona veterāni un citi cilvēki piemin Latvijas iedzīvotājus, kuri cīnījās hitleriskās Vācijas bruņotajos spēkos latviešu leģiona sastāvā.

Pirmoreiz to kā piemiņas dienu 1952.gadā ierosināja svinēt bijušo leģiona karavīru organizācija Daugavas Vanagi, jo 1944.gada 16.martā abas Latviešu leģiona divīzijas pirmoreiz darbojās kopīgi Austrumu frontē pie Veļikajas upes pret Sarkano armiju.

Jau vairākus gadus galvenie 16.marta pasākumi notiek Rīgā, kad pēc dievkalpojuma Rīgas Doma baznīcā bijušie leģionāri un viņu atbalstītāji dodas gājienā uz Brīvības pieminekli, lai noliktu ziedus. Šajā vietā viņus parasti, protestējot pret šādu gājienu, sagaida antifašistisko organizāciju pārstāvji.

March 8, 2013 - Posted by | 16.marts

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: